שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 825, ערב שבת  פ' וירא, י"ט במרחשוון  תשס"ג (25.10.02)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

 לא עוברים לסדר-היום

כיצד ייתכן שמפקדים מתירים לעצמם להפר פקודות מטכ"ל ולשקר לפיקודיהם? האירוע הזה, אם לא יטופל במלוא הרצינות, יהרוס עמל של שנים. הצבא אינו יכול להרשות זאת לעצמו

במהלך אימון צבאי שהתקיים לאחרונה הוטל על גדוד חיילים להגיע במהירות ליעד כלשהו, בלא שהועמדו לרשותם כלי-רכב. מפקד הגדוד הורה לחיילים לעצור טרמפים ולהגיע בדרך זו אל היעד. החיילים הגיבו בתדהמה: הלוא חל איסור חמור לנסוע בטרמפים!  המפקד הרגיע אותם: "זה בסדר, יש אישור מראש אכ"א".

למחרת רעשה הארץ. כלי-התקשורת דשו ללא הרף בשערורייה. הורים מזועזעים התראיינו בזה אחר זה על ההפקרות של המפקד. ראש אכ"א רתח מזעם על שהורו לחיילים להפר הוראות מפורשות וברורות, ועוד רימו אותם לחשוב כאילו הוא אישר זאת. הרמטכ"ל לא הסתפק בהדחה של כל הנוגעים בדבר אלא הורה להעמידם למשפט צבאי ולדונם בכל חומרת הדין.

לא, דבר כזה לא קרה וכנראה גם לא יכול היה לקרות, אבל השבוע אירע אירוע דומה מאוד. מפקדים פעלו בניגוד לפקודות מטכ"ל. הורו לחיילים, ובהם חיילים דתיים, לחלל את קדושת השבת. שיקרו להם כאילו הרב הצבאי הראשי אישר זאת, בשעה שלא שאלו כלל את פיו. וכיצד מגיבה המערכת הצבאית והציבורית על הפקרות זו? – בקול ענות חלושה.

מניין האטימות?

שורות אלה נכתבות יומיים תמימים אחרי השערורייה המזעזעת של אילוץ חיילים לחלל את השבת כדי לפנות מאחז אזרחי. נראה שהמערכת הצבאית והפוליטית, בסיוע התקשורת, עושים הכול כדי להמעיט מחומרת המעשה ולטאטא אותו אל מתחת לשטיח.

מכל זווית שבוחנים את האירוע הזה הוא נראה רע מאוד. כיצד ייתכן שמפקדים מתירים לעצמם להפר פקודות מטכ"ל ולשקר לפיקודיהם? איך יעלה על הדעת שמפברקים היתר שלא היה ולא נברא? מניין האטימות לרגשות דתיים של חיילים, שמאלצים אותם לעלות על כלי-רכב ולנסוע בשבת, בלא שום צידוק של 'פיקוח-נפש', שרק הוא יכול להתיר חילול שבת?

מעבר לזה, האירוע ודרך הטיפול בו מעמידים באור מגוחך את הטענה שחיילים שומרי מצוות אינם צריכים להזדקק לסמכות רבנים מחוץ לצבא. אם צה"ל עצמו אינו מכבד את הרבנות הצבאית ועובר לסדר היום על זלזול מעליב כזה ברב הצבאי הראשי, כאשר משקרים לחיילים כאילו התיר חילול שבת, מתוך ידיעה שבהיותו שומר שבת אין הוא יכול להכחיש זאת – מה המסר שמחלחל לחייל מן השורה?

צה"ל במבחן

האירוע הזה, אם לא יטופל במלוא הרצינות, יהרוס עמל של שנים. קשה לבנות אמון וקל מאוד לפורר אותו. אם האמון חשוב בכל תחומי החיים, הוא חיוני שבעתיים בעניינים שבדת ובאמונה. בעבור היהודי המאמין, אלה דברים הנוגעים בציפור נפשו, ואין הוא מוכן לסלוח למי שמנסה להונותו בעניינים אלה. דבר אחד הוא לרמות אדם בקניית מכונית, ודבר אחר לגמרי הוא הונאה בעניינים שבאמונה ובמצפון.

צה"ל, המעוניין מאוד בשירותם של חיילים שומרי מצוות, משקיע הרבה ביצירת התנאים שיאפשרו לחייל דתי לשמור על אמונתו ואורח-חייו. בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בתנאי הכשרות, ובמידת הצורך מספק הצבא ארוחות בהכשרים מהודרים לחיילים המקפידים הקפדה יתרה בכשרות. גם בבעיית שירותן של בנות ביחידות לוחמות עשה צה"ל מאמץ ניכר להתחשב בצרכיו הדתיים של החייל שומר המצוות, למרות ביקורת קשה מצד חוגים רדיקליים מסויימים.

הצבא אינו יכול להרשות לעצמו להרוס מאמץ של שנים בגלל אירוע מטופש אחד (שריח פוליטי עז נודף ממנו, אבל זה עניין נפרד). אין הוא יכול לפגוע באמון שצריכים החיילים לרחוש כלפי מפקדיהם. צה"ל צריך לעשות הכול כדי שהחייל הדתי יוכל לסמוך על מפקדו, כשהוא מעביר לו מידע שיש בו משמעות דתית והלכתית בעבורו. הציבור הדתי כולו עומד ומצפה לראות כיצד יעמוד צה"ל במבחן זה.

בציפייה לגאולה

 "אין לנו לדאוג ולהתאונן אלא על גלות השכינה, ולא לחשוב כלל על צרותינו... אילו היה מגמתנו וצערנו רק על צער השכינה - ודאי היינו נגאלים מיד".

(נועם אלימלך, שמות ד"ה וישב)

יש חדש

ערב חב"ד ב'אגוז'

לוחמי יחידת אגוז, שמאחוריהם פעילות קשה ואינטנסיבית, אך גם עשירה בהצלחות, בשטחי יש"ע, יצאו השבוע לכמה ימי נופש, ופתחו אותו בערב חב"ד חגיגי. צעירי-חב"ד, שמקיימים קשר שוטף עם החיילים ומלווים אותם במשימותיהם במשך השנה, העבירו איתם ערב מלא שמחה ואחווה אמיתית. לפני החיילים נשא דברים הרב יהודה-לייב גרונר, מזכירו של הרבי מליובאוויטש, המבקר עתה בארץ. הרב גרונר סיפר להם על ההערכה הרבה שביטא הרבי למי שמחרפים את נפשם בפועל להגנה על עם-ישראל. הזמר החסידי אבי פיאנמטה סחף את החיילים לריקודים שנמשכו שעות רבות ללא הפסקה.

שבת חברון

עשרות משפחות מיישובי יש"ע יתארחו בשבת זו בבני-ברק ויקיימו פעילות מגוונת להעמקת התודעה על משמעות המאבק שאנו נתונים בו. האורחים ימסרו שיעורים ושיחות בבתי-הכנסת ויספרו על שגשוג חיי תורה ואמונה גם בצל הטרור. במוצאי השבת ייערך ערב הצדעה מיוחד למען היישוב היהודי בחברון, באולם האירועים קינג-דייוויד, רח' ז'בוטינסקי 9 בני-ברק, בהשתתפות אמני-זמר חסידיים. בשבת הבאה נקרא על קניין מערת-המכפלה, והמונים יבואו להתארח בחברון למשך השבת. יהיו תפילות רבות משתתפים במערת-המכפלה, ובכלל זה באולם יצחק. הדרכים והסיורים מאובטחים על-ידי כוחות הביטחון. טל' 1800400456.

הפקות לילדים

זרם ההפקות החינוכיות החדשות אינו פוסק. דודו פישר מגיש את הקלטת הרביעית בסדרה בגן של דודו, ובו שירים וסיפורים לילדי גן. הסופרת מנוחה פוקס מגישה את לאה ואליהו וספר התורה, הממחיש לילדים בדרך סיפורית את תהליך כתיבתו של ספר-תורה. טל' 9606120-03.

  

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

הכוח הרוחני שבהכנסת אורחים

ביום השלישי למילתו של אברהם אבינו בא הקב"ה לבקרו – "ויירא אליו ה'". בעוד הקב"ה עומד עליו, מבחין אברהם בשלושה עוברי-אורח, מתנצל לפני ה' ורץ לקבל את האורחים. מכאן לומדים חז"ל ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה", שהרי אברהם אבינו עזב את הקב"ה לטובת קבלת האורחים.

בתיקוני זוהר מובאים דבריו של רבי שמעון בר-יוחאי, שהמקבל אורחים ברצון שלם, כאילו מקבל את פני השכינה. לכאורה מאמרו זה סותר את מאמר הגמרא שהובא לעיל, שהכנסת אורחים גדולה מקבלת פני השכינה, בעוד רבי שמעון בר-יוחאי אומר שהמקבל אורחים כאילו מקבל את פני השכינה.

דרגתו של רשב"י

אי-אפשר לומר שרבי שמעון בר-יוחאי חולק על ההלכה שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני השכינה, שהרי הלכה זו נלמדת מפסוק מפורש בפרשתנו. אם התורה מציינת את מעשהו של אברהם – שעזב את הקב"ה לצורך קבלת האורחים – כמופת חיובי, מכאן שהכנסת אורחים אכן גדולה יותר מהקבלת פני השכינה, ורבי שמעון בר-יוחאי אינו יכול לחלוק על כך.

עלינו לומר שרבי שמעון מדבר על דרגה עליונה יותר בקבלת פני השכינה, שלגביה הכנסת אורחים היא רק כאילו קבלת פני השכינה. כלומר, לגבי דרגת קבלת פני השכינה של כלל עם-ישראל, הכנסת אורחים אכן עומדת בדרגה גבוהה יותר, אבל לעומת דרגת קבלת פני השכינה של רבי שמעון בר-יוחאי, הכנסת אורחים רק דומה לה ("כאילו"), ואינה מגיעה לדרגתה.

דרגת רוב העם

רבי שמעון עמד בדרגה של 'תורתו אומנותו'. כמו-כן היה מ'בני-עלייה'. על-כן זכה לגילוי אלוקי תמידי ולא רק בזמנים מיוחדים. מכאן ש'הקבלת פני השכינה' אצל רשב"י הייתה דרגה עליונה ביותר, למעלה מהגילוי שזכה לו באורח-קבע. על כך אמר, שהכנסת-אורחים רק דומה לדרגה רוחנית זו, אבל אינה כמותה ממש.

אולם התורה "על הרוב תדבר", ורובבני-האדם אינם בדרגתו של רבי שמעון, שהרי 'בני-עלייה' "הן מועטין". אצלם אין גילוי אלוקי תמידי, וממילא 'הקבלת פני השכינה' אצלם אינה דרגה עליונה כל-כך כמו אצל רבי שמעון. על כך אומרת התורה, שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני השכינה.

כוח לבנים

אפשר להוסיף ולשאול, מה ההוכחה מהכנסת האורחים של אברהם אבינו על הכנסת האורחים שלנו? וכי אנחנו עומדים בדרגתו של אברהם, שהכנסת אורחים תהיה גדולה מהקבלת פני השכינה?

דבר זה רומז הרמב"ם באומרו: "והוא החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה... וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה". אמנם אנחנו מקיימים מצוות מפני ציווי הקב"ה בהר-סיני, אבל אברהם אבינו נותן לנו כוח שהכנסת האורחים של כל יהודי תהיה במדרגה רוחנית גבוהה ביותר, עד שתהיה גדולה מקבלת פני השכינה. כוח זה יורש כל יהודי מאברהם אבינו, שכן "מעשה אבות סימן (ונתינת כוח) לבנים".

(לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 765)

אמרת השבוע

 בלי סגולות

בתו של הצדיק רבי שמואל מקמינקה הייתה עקרה. פעם אחת נזדמן לעירה הצדיק רבי רפאל מבראשיד. הלכה אליו האישה וביקשה ברכה. אמר לה: "סגולה לבנים היא השמחה".

כשסיפרה את דבריו לאביה, אמר לה, שהמקור לכך הוא מהתורה, מהנביאים ומהכתובים: מהתורה – שנאמר "ותצחק שרה", ואחר-כך ילדה את יצחק; מהנביאים – שנאמר "רני עקרה"; ומהכתובים – שנאמר "אם הבנים שמחה".

שאלה הבת, אם שרה צחקה לשם סגולה, למה התרעם עליה הקב"ה?

השיב האב: "אנחנו צריכים סגולות, אבל כשהקב"ה עצמו מבטיח, אין צורך בשום סגולות".

מן המעיין

 נושא השבוע: אמת ושקר

 חיפוש האמת

חסיד אחד נכנס אל הרבי הרש"ב (רבי שלום-דובער) מליובאוויטש והתאונן שחסרה לו אמת: "כל מה שאני עושה בעבודת הבורא הוא ללא אמת", אמר והוסיף: "לא זו בלבד, אלא גם מה שאני אומר עכשיו, אני אומר ללא אמת". כך דיבר עד שהתעלף. אמר עליו הרבי: הוא מחפש את האמת באמת.

 אמת וצדק

שאלו חסידים את רבי ישעיה מפשדבוז', מדוע אנשים שונאים את האמת? השיב להם: "משום שהם פוחדים ממנה". ואת הצדק? – "משום שהוא מפריע".

 לאחוז באמת

כשאוחזים ב'אמת', אפילו אם זה רק בקוצה של היו"ד הראשונה שבאות א' שבמילה 'אמת' - גם זה אמת.

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

 אי-אפשר לחקות

הכול אפשר לחקות ולכופף, חוץ מן האמת. אמת שמחקים אותה שוב אינה אמת, אלא חיקוי בלבד.

(רבי מנחם-מנדל מקוצק)

 שלוש הוראות

שלושה דברים הורה הרבי הרש"ב לבנו, הריי"צ, לקראת בר-המצווה שלו: לא להיות מוטעה בעצמו, לא להטעות את הזולת, לא להניח לזולת להטעות אותו - וכל זה מבלי שהדבר יבלוט כלפי חוץ.

 שקר לא סובל שקר

רבי מנחם-מנדל מרימנוב היה אומר: אפילו מי שהוא שקרן בטבעו אינו יכול לסבול את השקר של חברו...

 שקר משולש

השקר של העולם הזה הוא שקר משולש: נוח וקל לשקר; השקר כאילו בא מאליו וממילא הוא מתקבל יותר מאשר האמת; הכול חשודים בשקר.

(אגרות-קודש אדמו"ר הריי"צ)

 מציאות החיים

אנשים משקרים, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. כל אחד ואחד מתהלך וסודו בידו. החסרונות הפנימיים ידועים רק לו-עצמו, והוא מתאמץ להסתירם מהזולת.

(פניני חסידות) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

חסיד בן שלוש

כשנסתלק אדמו"ר מהר"ש (רבי שמואל) מליובאוויטש, היה בנו הרש"ב (רבי שלום-דובער) כבן עשרים ושתיים. פטירת האב השפיעה עמוקות על הבן. תקופה ארוכה סירב ליטול לידיו את שרביט ההנהגה.

בתחילה סירב לקבל חסידים ל'יחידות', אף שניאות לומר מאמרי חסידות ברבים, כמנהג נשיאי חב"ד. רק בחלוף כעשר שנים קיבל עליו את ההנהגה באופן רשמי ומלא.

אלה היו שנים קשות לחסידי ליובאוויטש. וכאשר קיבל עליו הרש"ב את ההנהגה, הייתה השמחה גדולה ועצומה. מכל הערים והעיירות נהרו המוני חסידים לליובאוויטש.

בין הבאים היה גם חסיד, מלמד ב'חדר' מאוללה ושמו ר' חיים. בדרכו לליובאוויטש נאלץ ר' חיים לשבות שבת בוויטבסק. הוא התארח בבית חברו, שאף הוא היה מלמד.

- "מה ראית לנסוע דווקא לליובאוויטש?", שאל המלמד מוויטבסק את חברו מאוללה.

- "בשבילי הוא רבי לא מהיום. כבר כשהיה בן שלוש זכיתי ללמוד ממנו הנהגה של חסיד מהי, ולשמוע מפיו הקדוש דברי חסידות", ענה ר' חיים.

- "למה כוונתך?", הסתקרן המארח.

- "הסכת ושמע", השיב ר' חיים והחל לספר:

ובכן, הדבר אירע לפני כמעט שלושים שנה, כאשר על כס נשיאות חב"ד ישב עוד רבנו ה'צמח צדק'. נסעתי פעם אחת עם אחד מחבריי מאוללה אל הרבי. במוצאי שבת, לאחר תפילת ערבית, המתנו חברי ואני ליד חדרו של הרבי, כדי להיכנס ל'יחידות'.

באותה שעה שהו בתוך הקודש הרבי ובנו (המהר"ש) ושוחחו זה עם זה. שמענו את קולותיהם, אך לא את תוכן הדברים. החדר שבו המתנו ל'יחידות' היה אפלולי ורק האש מהתנור המוסק שבקצה החדר הפיצה בו אור קלוש.

לפתע הבחנו בשני נכדיו של הרבי משחקים זה עם זה. בגלל האפלולית ראינו אותם אבל הם לא יכלו להבחין בנו. הצעיר שבהם (שלום-דובער), הוא הרבי כעת, היה אז כבן שלוש. אחיו, זלמן-אהרון, היה כבן חמש. "הבה נשחק ברבי וחסיד", אמרו זה לזה.

זלמן-אהרון היה המבוגר בהם ועל-כן נבחר להיות ה'רבי'. הוא התיישב על כורסה שהם גררו לשם. האח הצעיר שיחק 'חסיד'. הוא עמד במרחק-מה מה'רבי'. ה'חסיד' בן השלוש תיקן את פאותיו, סידר את כובעו, מישש בכפתורי בגדו, ופסע לעבר ה'רבי' בצעדים מדודים ובהרכנת ראש.

- "רבי, תן לי דרך-תשובה!", ביקש ה'חסיד'.

- "למד תניא וראשית-חכמה", ענה ה'רבי'.

ה'חסיד' פסע לאחוריו בריאת-כבוד וחזר למקום שבו עמד קודם.

כשראינו זאת לחשנו אני וחברי זה לזה, כי הנה למדנו שני דברים - איך צריך לגשת אל הרבי ואיך יש לצאת מלפניו.

משחקם של האחים נמשך ואנחנו הבטנו מרותקים. שוב התקין עצמו ה'חסיד' לגשת אל ה'רבי' ושוב ניגש אליו באותה יראה והכנעה.

- "רבי, מהו הקב"ה?", שאל.

- "הקב"ה הוא אש", ענה לו ה'רבי'.

ה'חסיד' הקשיב בשתיקה, ונסוג לאחוריו.

כעבור רגע ניגש ה'חסיד' אל ה'רבי' בפעם שלישית.

- "רבי, איפה הקב"ה?", שאל.

- "הקב"ה הוא בשמים ועל הארץ, ובארבע רוחות העולם, וגם בי ובך", ענה ה'רבי'.

בזאת תם המשחק. אז החלו האחים להשתובב כדרך הילדים. הם רצו במעגל לאורך קירות החדר. כשהגיעו למקום שבו עמדנו אני וחברי, תפסתי בידי את הפעוט (הוא רבנו), ושאלתי: "אמור-נא לי, בבקשה, מה בדיוק השיב לך ה'רבי' על שאלתך 'מהו הקב"ה'?".

"ה'רבי' אמר לי שהקב"ה הוא אש!", ענה במהירות הילד והמשיך בריצתו.

כשחלף לידנו שוב, שבתי ואחזתי בו. "אנא, אל תברח ממני!", ביקשתי, "ומה ענה ה'רבי' לשאלתך, 'היכן הקב"ה'?".

הילד בן השלוש הביט בי בעיניים יוקדות ואמר: "ה'רבי' אמר לי שהקב"ה הוא בשמים ובארץ, ובארבע רוחות העולם וגם בי ובך". כעבור שנייה הוסיף: "וגם בכם!".

תוספת זו, של שתי המילים האחרונות, גרמה לי ולחברי התפעלות מיוחדת.

הילד רצה לברוח ממני, אבל אני החזקתי בו והוספתי להקשות: "מאחר שהקב"ה הוא אש, והוא נמצא בי וגם בך, מדוע כשאני נוגע בך אינך נכווה, ואילו אם תכניס את אצבעך לתוך התנור הבוער תיכווה?".

בלי לחשוב פעמיים השיב לי הילד ואמר: "אה! אה! מה אתם משווים?! הרי האש שבתנור אינה אותה האש שבכם, ולכן אתם נכווים ממנה; אבל האש של הקב"ה, שנמצאת גם בי וגם בכם, היא אותה אש - ואש אינה נכווית מאש!".

כעבור זמן-מה יצא המהר"ש מחדרו של ה'צמח צדק' ונכנסנו אני וחברי, כל אחד בנפרד, ל'יחידות'.

התנהגותו של ה'חסיד' הקטן במשחקו עם אחיו, והדברים שאמר לי לאחר מכן, נותרו חקוקים בליבי עד עצם היום הזה. כזה היה הרש"ב בעודו פעוט בן שלוש; העודך מתפלא כי נוסע אני עתה לליובאוויטש?

דרכי החסידות

 לידתו של רבי

בכ' במרחשוון תרכ"א נולד בן לאדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש ונקרא שמו בישראל שלום-דובער, הלוא הוא אדמו"ר הרש"ב. סיפור לידתו היה כרוך בחלום מופלא שחלמה אימו, הרבנית רבקה. בחלומה ראתה את אימה ואת סבה, 'אדמו"ר האמצעי'. הם הורו לה לכתוב ספר-תורה ובישרו לה כי ייוולד לה בן. היא לא ידעה איך להתייחס לחלום, ובפועל לא עשתה דבר. כעבור כמה ימים חזר החלום ונשנה, ובסיומו בירכו אותה סבה ואימה, והיא ענתה בקול: 'אמן' והתעוררה. בעלה, המהר"ש, שמע פתאום את רעייתו עונה אמן מתוך שינה ושאלה לפשר הדבר. כשסיפרה לו אמר: "חלום טוב הוא, ומדוע לא סיפרת לי מיד כשחלמת זאת לראשונה? חלומות כאלה הם מדברים שעומדים ברומו של עולם".

המהר"ש החליט שספר-התורה ייכתב על קלף מבהמות שחוטות וכשרות. קשה היה להשיג קלף כזה, ולכן התעכבה התחלת כתיבתו של הספר. ה'צמח-צדק' הורה למהר"ש שהתחלת הכתיבה תהיה בחשאי. גם סיום ספר-התורה נעשה בחשאי, בי"ג במרחשוון תרכ"א. הרבנית רבקה תפרה את ה'מעיל' של ספר-התורה, וכשהכניסה אותו לחדרו של ה'צמח-צדק', בירכה: "מזל-טוב! ויקיים ה' את הברכה שבירכו אותך חותני וסבי". כעבור שבוע ילדה את בנה הרש"ב ('התמים' חוברת ג, עמ' כח-ל).

לגדור את הכוחות

הרבי הרש"ב סיפר לבנו, הריי"צ: "כשהייתי בן שתים-עשרה חינכתי את גופי שכל איבר יעשה את אשר מוטל עליו לעשות. היה לי זמן קבוע ללמוד שולחן-ערוך אורח-חיים, ואז עיבדתי את גופי כפי הוראות השולחן-ערוך (ספר השיחות תש"ג, עמ' 4). מסופר, שפעם אחת, בוועידת רבנים גדולה, הבחינו כמה מהרבנים בהנהגה מסויימת של הרש"ב. שאלוהו למקורה של הנהגה זו. השיב הרבי: "ברגע זה אינני זוכר היכן ראיתי שיש לנהוג כך, אבל אין לי ספק שיש לזה מקור בהלכה, כי מילדותי הרגלתי את גופי שיתנהג בטבעו על-פי השולחן-ערוך".

לחסיד שנכנס אליו ל'יחידות' הראשונה שלו אמר: "העבודה הראשונה היא לגדור את כוחות הנפש. לא זו בלבד שישלוט על הדיבור והמעשה, אלא גם כוחות כמו הראייה והשמיעה צריך האדם להיות בעל-בית עליהם. רק לאחר מכן יכולה להתחיל העבודה עצמה". והרבי המשיל לו משל: "כשאדם רוצה להתבונן בעניין כלשהו, הוא נכנס לביתו, נועל את הדלת ויושב וחושב בדבר שהוא רוצה לחשוב עליו, ואחר-כך יוכל להגיע להחלטה כיצד לנהוג למעשה. כל זה – כאשר האדם הוא בעל-בית ויש לו מקום מוגדר וסגור. אבל אם הוא נמצא במקום פרוץ ופתוח, אין הוא יכול אפילו לחשוב בלא הפרעות" (אגרות-קודש אדמו"ר הריי"צ כרך א, עמ' רעג).

חסיד צריך חבר

אמר הרש"ב: "חסיד צריך שיהיה לו חבר, שאיתו יוכל לדבר על הדברים הפנימיים, הלוחצים על ליבו. כל חסיד, באיזה מצב פרטי שיהיה, צריך להשקיע כוחות גדולים לקרב יהודי נוסף למקור חיי-החיים של החסידות" (ספר המאמרים תש"י עמ' 219).

אחד מחסידיו התקשה למצוא פרנסה במקום מגוריו, ולבסוף מצא עבודה כמלמד בעיירה באזור חרסון. כשנכנס פעם אחת אל הרבי הרש"ב ל'יחידות', שאלו הרבי אם יש לו קביעות יום-יומית עם אנשי מקומו בלימוד החסידות. השיב המלמד, שאמנם בעלי-הבתים במקומו הם יהודים חסידים ויראי-אלוקים, אבל ללמוד חסידות באמצע השבוע אין להם חשק, והם לומדים רק בשבת-קודש. אמר לו הרבי: "ולאיזו מטרה הביאך הקב"ה מעיר פלונית באזור וילנה לעיירה פלונית באזור חרסון? אם רק בשביל משרת המלמדות, הלוא היה יכול להזמין לך תלמידים גם במקום מגוריך או בסמוך לו. האם שמת אל ליבך ש'מה' מצעדי גבר כוננו', וכי הגעת לעיירה זו לשם כוונה פנימית?!". 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

תרבות יהודית צומחת בחממות יש"ע

זהבי וקופל: נוגעים בפסיפס החיים היהודיים

המאבק על המאחזים והאירועים הביטחוניים מעמידים בצל התפתחויות מעניינות מאוד המתרחשות בשנים האחרונות ביישובי יש"ע. בזהירות אפשר לקבוע, כי ביישובים אלה מתחילה להתפתח תרבות יהודית אותנטית, שמנצלת את כל האמצעים הקיימים בימינו להעברת ערכים ותכנים יהודיים באמצעים אמנותיים.

מגמה זו כבר החלה להסתמן לפני שנים, אבל בשנתיים האחרונות קיבלה האצה יתרה. פתאום קמו ביש"ע זמרים, שחקנים, תאטרוני-בובות, והכול ברוח יהודית גאה ושורשית. "יש לכך שתי סיבות", אומר דובי זהבי, רב ומחנך מקרני-שומרון. "ראשית, בשנים האחרונות התברר לנו שקשה מאוד להסתמך על אמנים ממרכז הארץ, שבעקבות כל אירוע ביטחוני חוטפים פיק-ברכיים ומבטלים מופעים. שנית, זה תהליך של הבשלה ושל התבגרות. כיום אנו אומרים לעצמנו - גם אנחנו יכולים".

הכול התחיל בכיתה

זהבי (30), בעל הסמכה לרבנות לצד תואר ראשון בחינוך, בוגר הישיבה בקרני-שומרון ועד לאחרונה אברך ב'כולל' שלידה, הקים עם חברו עמיחי קופל, תושב פדואל ובוגר ישיבת ההסדר המקומית, את 'פסיפס'. זהבי וקופל מופיעים יחדיו לפני תלמידים בכל רחבי הארץ, אך בעיקר ברחבי יש"ע, בשורה של תכניות אמנותיות על תפילה, נתינה, תשובה, ביטחון בה', ועוד. הם מגישים מופע המשלב סיפור עם הצגה ושירה, בליווי מוזיקלי. דובי מדבר, שר ומציג ועמיחי מלווה באפקטים חזותיים וקוליים.

הכול התחיל בימים שזהבי היה רב בית-הספר באלקנה. הוא נהג לרתום את כישרונו המוזיקלי והבימתי לטובת המשנה והגמרא שלימד. "כל שיעור נהגתי לפתוח בהצגה קטנה, שהכניסה את התלמידים לאווירה והעניקה להם מבט חי ועמוק יותר על הנושא הנלמד. כשראיתי את עוצמת ההשפעה של הדברים על התלמידים החלטתי לפתח את הכיוון הזה, ועם עמיחי הקמתי את 'פסיפס'. הרעיון הוא לגעת בכל פסיפס הנושאים הנוגעים בזהות היהודית".

לפרוק מתחים

הם מרבים להופיע לפני תלמידים ביש"ע, שבעבורם יש לעיתים למקצת הנושאים משמעות חזקה במיוחד. "הילדים כאן חווים חוויות קשות, שבני-גילם בשאר חלקי הארץ מכירים רק מרחוק. באמצעות המופעים אנחנו משתדלים לסייע להם לפרוק חלק מהמתחים. המופע העוסק באמונה וביטחון, למשל, מלמד להביט אל חצי הכוס המלאה ולהבין טוב יותר את רעיון ההשגחה העליונה".

לפני כשנה הופיעו זהבי וקופל לפני תלמידות האולפנה בקדומים. מקצת התלמידות איבדו חברות וקרובי-משפחה בפיגועי הטרור. ההופעה עסקה בשואה ובהתמודדות עם האובדן. במהלכה סיפר זהבי על סבו מצד אמו, שאיבד בשואה את רוב בני-משפחתו, ובכל חג, כשהיה עושה קידוש ומברך 'שהחיינו', היו דמעות זולגות מעיניו והיין נשפך מהגביע שבידו.

חיזוק הזהות בשמחה

התיאור היה אותנטי ומרגש, והמופע השתדל להעביר את החוויה במלוא עוצמתה. "לפתע שמעתי קולות של בכי עולים מכל קצות האולם", מספר זהבי. "התלמידות ישבו ומיררו בבכי. לאחר ההצגה ניגשו אליי ואמרו לי שההצגה הקלה עליהן מאוד, משום שהיא חיברה אותן עם רגשות הכאב והאבדן שהיו כלואים בתוכן".

המופעים של 'פסיפס' עוסקים כמובן לא רק בכאב ובאירועים קשים, אלא גם בחוויות שונות הקשורות בחייו של יהודי מאמין. "עיקר המטרה של המופעים שלנו היא לחזק את הזהות היהודית מתוך שמחה", אומר זהבי.

פינת ההלכה והמנהג

קבלת שבת

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: מהו העניין שמקבלים את קדושת השבת בעוד-יום?

תשובה: לדעת רוב הפוסקים, מצוות-עשה מן התורה על כל איש ואישה להוסיף מחול על הקודש באיסור עשיית מלאכה - להקדים בכניסת שבתות, ימים-טובים ויום-הכיפורים, ולאחר ביציאתם. זו הסיבה שזמן הדלקת הנרות מוקדם משעת השקיעה, שאז נכנסת השבת בפועל, וכמו-כן במוצאי שבת מאחרים את הזמן כמה דקות לאחר צאת הכוכבים.

לדעת ה'משנה ברורה', כשהאדם מקבל עליו את השבת, עליו לעשות זאת בדיבור. לדעת בעל התניא, די להחליט על כך במחשבה. לדעת ה'יביע אומר', אין צורך 'לקבל' שבת, אלא די בהימנעות מכל מלאכה בלבד.

יש קהילות שבהן אומרים את תפילת 'בואי כלה', 'מזמור שיר ליום השבת', או 'ברכו' לפני השקיעה, ואז מכוונים לקבל את השבת. נשים מקבלות שבת בהדלקת הנרות, ולאלה מבנות ספרד שנהגו שלא לקבל שבת אז, חובה להזכיר לחדול מכל מלאכה זמן-מה לפני השקיעה, כדי שגם הן יקיימו 'תוספת שבת'.

אדמו"ר הזקן מסביר שיש שני סוגים בקבלת שבת: יש קבלת 'תוספת שבת' (השייכת למצוות הוספה מחול על הקודש), ובה לא נאסר האדם אלא במלאכות שמן התורה; ויש קבלת "עיצומו של יום", כשהתחיל להתפלל ערבית של שבת (ולדעות רבות גם כשענה 'ברכו' למניין אחר), ואז כבר חלים עליו כל הדינים והחומרות של השבת ממש.

כמה זמן יש להוסיף? מן הדין די היה בזמן ניכר דיו שמוסיפים בכניסה - לפני השקיעה, וביציאה – אחרי צאת-הכוכבים. אפשר להוסיף, אבל אין לאחר את זמן הדלקת הנרות הנהוג באותו מקום בכניסת השבת, ולא להקדים מהזמן המקומי ליציאתה.

מקורות: יומא פא,ב ורא"ש. ביצה ל,א, ותוס' ור"ן. שו"ע אדמו"ר הזקן סי' רסא ס"ד, קו"א ס"ק ג, וסי' תרח ס"א וס"ז. משנ"ב רסא,כא. (וראה מחה"ש תרח,ד). ילקוט יוסף רסג,מה-מו.נ, וש"נ. שו"ת: אגרות משה או"ח ח"ג סי' לז. יחוה דעת ח"ו סי' יח. לקוטי שיחות טז,233; יט,57 וש"נ. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il