שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 806, ערב שבת קודש פרשת חוקת, ד' בתמוז תשס"ב (14.6.2002)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמדה

יש חדש

עמוד 1

עמדה שבועית

מי מבטיח את הרוב היהודי

ראוי להזכיר גם את הטיעון האידאולוגי העקרוני  - כן, מדינת היהודים ראוי שיהיה לה אינטרס לעודד ילודה יהודית ולהגדיל את מספר היהודים המתגוררים בה

שתי כותרות התפרסמו השבוע, זו לצד זו. כותרת אחת הכריזה שבעוד כעשרים שנה יהיו היהודים מיעוט בשטח שממערב לירדן. הכותרת השנייה עסקה בקיצוץ קצבאות הילדים. לו היינו רוצים ללמד זכות, כרבי לוי-יצחק מברדיצ'ב, היינו אומרים שהעורך מיקם את השתיים במתכוון זו מול זו. אם להיות מציאותיים יותר, נראה שהוא לא הרגיש כלל באבסורד שבדבר.

דומה שהיבט זה נעלם מהדיון הציבורי בסוגיית הקצבאות. ייתכן שמסיבות טקטיות היה נוח יותר להתמקד בטיעון של הסיוע למשפחות ברוכות ילדים, טיעון אנושי אוניברסלי, שקשה להתווכח עמו. עם זה, ראוי להזכיר גם את הטיעון האידאולוגי העקרוני  - כן, מדינת היהודים ראוי שיהיה לה אינטרס לעודד ילודה יהודית ולהגדיל את מספר היהודים המתגוררים בה.

הילודה כנשק במאבק

המדינה משקיעה הון תועפות בהעלאת עולים לארץ. איש לא בדק אם ההשקעה הזאת כדאית כלכלית. כולנו נזדעזע אם יציע מישהו להעלות רק עולים צעירים, בעלי מקצועות מבוקשים, ולא לתת סל קליטה לעולים קשישים, חולים, נכים או חסרי השכלה ומקצוע. ברור לכולנו שהעלאת עולים לארץ היא ערך חשוב, שאינו נמדד באמות-מידה של עלות-מול-תועלת.

אנשי הסוכנות ושליחי העלייה עושים מאמצים רבים לשכנע יהודים לעלות לארץ. עכשיו, נוכח התעוררות האנטישמיות בעולם, ייתכן שהעלייה תגדל מעט, אבל בסך-הכול היא נעשתה דלילה למדי בשנים האחרונות. לעומת זאת, יש לפנינו מאגר בלתי-נדלה שיכול להגדיל את מספר היהודים בארץ – הילודה. במעט מאמץ הסברתי וסיוע כלכלי אפשר להביא לעולם רבבות ילדים יהודים נוספים. אגב, הם לא יזדקקו לסל קליטה ולאולפן.

הבעיה היא שאין מדברים על הטיעון הזה. כאילו אין זה נאה לקשור את הילודה באינטרס כללי של עם-ישראל. אבל למה בעצם? עם ששישה מיליונים מבניו הושמדו בשואה, ושמיליונים נוספים אובדים לו בטמיעה ובהתבוללות, אמור לעשות הכול כדי להבטיח את קיומו ואת עתידו. הגדלת הילודה היא הדרך הטבעית והמתבקשת כדי להגדיל את מספר היהודים ולמנוע את הצטמקותו של העם.

זה האינטרס הכללי של עם-ישראל, אבל כאן בארץ הילודה חיונית שבעתיים. כאן ניטש מאבק בין שני עמים על כברת-ארץ קטנה. אויבינו, השואפים לסלקנו מכאן, משתמשים בגאווה בילודה כנשק במאבק. הם מצהירים בגלוי שכלי-הנשק החזק ביותר שלהם הוא 'הרחם הפלסטיני'. הם חיים בתנאים כלכליים קשים ביותר, אבל שמחים על כל ילד נוסף, ורואים בו עוד נקודת יתרון במאבק בין העמים. ומה אנחנו עושים בכיוון הזה?

אותה המלחמה

למזלנו יש כמה ציבורים שמבינים את חשיבות המאבק הזה. הם רואים מצווה גדולה להביא לעולם עוד ילד יהודי. הם יודעים שהמצווה הראשונה בתורה היא לדאוג שיהיה בעולם עוד יהודי. אין הם נרתעים מקשיים כלכליים, משיבוש התכניות האישיות, מפגיעה בקריירה, מהצורך להשקיע יותר בבית ובמשפחה. הם עושים זאת בשמחה, והסיפוק על תרומתם לעם-ישראל מצטרף לנחת שהם רווים מהילדים, הגדלים "כשתילי זיתים סביב לשולחנך".

והמדינה, במקום לעודד את תרומתם ולסייע להם עם התמודדות בקשיי הפרנסה, באה ומצהירה שהעניין אינו חשוב לה. יש צורך לעשות קיצוץ בתקציב, ומי הקרבן – דווקא מי שמרים את התרומה הגדולה והחשובה ביותר לעתידו של עם-ישראל, ומי שניצב בחזית המאבק שנועד להבטיח כי אנו ולא אויבינו נהיה כאן הרוב.

באותה מידה שחייבים לסייע ליוצאי צבא, חייבים לסייע גם למי שנחלצים לעמוד בחזית המאבק להבטחת הרוב היהודי ועתידו של עם-ישראל. זו אותה המלחמה.

בציפייה לגאולה

 "עלה בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה עממים, את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני, ולא נתן להם אלא שבעה... אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל, כדי לקיים מאמרו של הקב"ה"

(בראשית רבה פרשה מד)

יש חדש - ספרים

שולחן-ערוך כרך ב

מאת רבי שניאור-זלמן מלאדי

בהוצאת קה"ת

כרך שני, על הלכות שבת, בהוצאה חדשה של שולחן-ערוך-הרב, שחיבר רבנו הזקן בעל התניא. אותיות מאירות עיניים, מוגה משגיאות דפוס, עם ציון מקורות, הערות ומנהגים. עורך: הרב שלום-דובער לוין. טל' 9606018-03.

עמק הברכה

על-פי המהר"ל מפראג

בהוצאת דב זהבי

ביאור ברכת המזון, שבע ברכות וברית-מילה על-פי ביאוריו הנפלאים של המהר"ל מפראג. 160 עמ'. טל' 7920837-09

חכמיהן של ארבע
ערי-הקודש

מאת גיורא פוזיילוב

בהוצאת מינהל החינוך הדתי

עבודה מקיפה, בת שני כרכים, על חכמי ישראל שחיו ופעלו בצפת, בחברון, בטבריה ובירושלים. העבודה משתרעת מימי גירוש ספרד ועד הדורות האחרונים. בכל כרך כ-650 עמ'. טל' 6520712-02.

מעשה ברבי ישראל

מאת שמחה רז

בהוצאת קול מבשר

המחבר נודע בספריו הרבים על דברי ימיהם של גדולי ישראל. כאן הוא מגיש ספר מקיף ומהודר על הבעש"ט, סיפורים, תורות ואמרות. 326 עמ'. טל' 9973073-02. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

שני פירושים, שתי דרכים

כאשר יצאו בני-ישראל ממצרים וחצו את ים-סוף, יצא עמלק להילחם בישראל. בפרשתנו מסופר על ההיתקלות השנייה של עם-ישראל עם עמלק: "וישמע הכנעני מלך ערד (הוא עמלק) יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, ויילחם בישראל".

מה פירוש הביטוי "דרך האתרים"? מביא רש"י שני פירושים: א) "דרך הנגב שהלכו בה המרגלים"; ב) "דרך התייר הגדול (ארון ה') הנוסע לפניהם". שני הפירושים הללו נותנים משמעות שונה זה מזה למלחמה של עמלק בישראל.

הסבר הגיוני

אם נפרש ש"דרך האתרים" פירושה הדרך שהלכו בה המרגלים, יש בזה הסבר למה בחר עמלק לתקוף את ישראל כאן דווקא. זה המקום שבו מרדו המרגלים בקב"ה, ולכן סבר עמלק שזה "מקום מוכן לפורענות", ובפרט לאחר שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד שהגנו על עם-ישראל.

לעומת זאת, אם "דרך האתרים" רומזת ל"תייר הגדול", לארון ברית ה' ההולך לפני עם-ישראל – מבטא הדבר את גודל חוצפתו של עמלק. כאן יש העזה גלויה, בבחינת "יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו". דווקא הידיעה שארון ה' הולך לפני עם-ישראל היא הגורמת לעמלק לקום ולמרוד בקב"ה ולהילחם בישראל.

עבודה מדודה

שני הפירושים הללו מייצגים שתי דרכי התמודדות מול התופעה של עמלק. "הדרך שהלכו בה המרגלים" מייצגת עבודה על-פי שיקולים שכליים, כמו המרגלים שהלכו למצוא את הדרכים הטבעיות שבאמצעותן יהיה אפשר לכבוש את הארץ.

וכך גם בעבודתו הרוחנית של האדם – כאשר יצר הרע מסית את האדם לסטות מדרכי התורה והמצוות, מנהל נגדו האדם מלחמה על-פי טעם ודעת, על-ידי התבוננות במעלת התורה ובפחיתות הרע.

מסירות-נפש

אולם כאשר עמלק מתייצב נגד הקב"ה על-פי הפירוש השני – מתוך חוצפה גלויה ומרידה בוטה במלך מלכי המלכים, אי-אפשר להילחם בו על-ידי התבוננות שכלית ונימוקים הגיוניים. מול חוצפה שלמעלה משכל והיגיון, יש להעמיד מסירות-נפש שלמעלה מטעם ודעת.

במצב כזה צריך יהודי למסור את עצמו לקב"ה, מתוך התבטלות גמורה שמעל השיקולים השכליים והטעמים ההגיוניים. עמידה תקיפה זו מבטלת את עמלק, כשם שהיה אצל בני-ישראל, שכאשר ארון הברית, "התייר הגדול", נוסע לפניהם, התקיים בהם הפסוק: "ויהי בנסוע הארון… קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך".

(ליקוטי שיחות כרך לח, עמ' 78)

אמרת השבוע

 המהרהר אחר רבו

שני סוחרים נסעו בדרך ועשו את השבת בעיר וילדניק. אמר האחד לחברו: "הבה ניכנס אל הצדיק רבי ישראל-דוב (שהיה מפורסם במופתיו)". השני גיחך והתבטא בזלזול כלפי הצדיק. בכל-זאת החליטו לבקר בבית-מדרשו בשעת הסעודה השלישית.

עמדו השניים מאחורי הצדיק, ופתאום אמר הרבי: "המהרהר אחר רבו, כמהרהר אחר השכינה". חשב הסוחר: "הוא איננו הרבי שלי". המשיך הצדיק: "מי שמהרהר שרבו הוא אחר, כמהרהר אחר השכינה".

נבהל קצת הסוחר, אבל אמר בליבו: "אולי הוא מתכוון למישהו אחר". מיד אמר הצדיק: "המהרהר שרבו מתכוון לאחר ולא אליו – כמהרהר אחר השכינה". ועדיין חשב הסוחר שאולי אין הכוונה אליו. הוסיף הרבי ואמר: "המהרהר אחר רבו, כשהמהרהר עומד מאחורי גבו של רבו – כמהרהר אחר השכינה"…

מן המעיין

נושא השבוע: הסתלקות צדיקים

כפרה על הדור

"ותמת שם מרים" (במדבר כ, א). תניא, אמר רב אמי, למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מכפרת - אף מיתת צדיקים מכפרת.

(מועד-קטן כח,א)

כבגדי כהונה

תניא, אמר רבי אלעזר, למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה? לומר לך, מה בגדי כהונה מכפרים, אף מיתתן של צדיקים מכפרת.

(מועד-קטן כח,א)

'פדיון-נפש' לבעל ההילולא

כאשר חסיד מציין יום הילולא, על-ידי לימוד בתורת בעל ההילולא והתוועדות חסידית, נחשבים לימוד זה והתוועדות זו כ'פדיון נפש' לבעל ההילולא, המעורר רחמי שמים על החסיד ועל בני-ביתו.

(אגרות-קודש)

גדולה ברכתם

אמרו חז"ל: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ויש להוסיף שגדולה ברכתם של צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

(ספר השיחות ת"ש)

נושאים רינה ותפילה

עליית הנשמה היא שלוש פעמים בכל יום, בעת שלוש התפילות, ומה גם נשמת הצדיקים, שעליהם נאמר "ילכו מחיל אל חיל". ברור הדבר, אשר בכל עת ובכל מקום היותם, נושאים הם רינה ותפילה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרי פיקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי-תלמידיהם.

(היום יום)

התפללתי וביקשתי

לפני פטירתו אמר רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב למקורביו: הייתי צריך להסתלק מהעולם לפני ראש-השנה, אלא התפללתי וביקשתי מה' שייתן לי שהות לקיים מצוות שופר, תענית יום-הכיפורים, סוכה, לולב, ונענו לי מן השמים. תענוג אחד מעשיית מצווה בעולם הזה, חביב עליי יותר מכל תענוגי העולם הבא.

"להיות אצל אבא"

כשביקר אדמו"ר הרש"ב (רבי שלום-דובער) מליובאוויטש במקום מנוחת אביו, הרבי המהר"ש (רבי שמואל), היה  קורא לזה – להיות אצל אבא בהיכל המתיבתא-קדישא שלו.

(ספר המאמרים תש"י)

עבודת כפרה

"והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו" (במדבר כ, כו). כיצד לבש אהרון בגדי כהונה שלא בשעת העבודה? אלא מכיוון שאמרו חז"ל, מיתת צדיקים מכפרת כקרבן, נמצא שכשעלה אהרון להור-ההר למות, עבד עבודה לכפר על בני-ישראל.

(פניני תורה) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 חינוך לבנות

מצבה הכלכלי הירוד של הישיבה בבראנוביץ החמיר והלך מיום ליום. הגיע המצב לידי כך שמנהלי הישיבה התקשו לספק ארוחה בסיסית לתלמידים. ראש הישיבה, הגאון רבי אלחנן וסרמן, החליט לצאת ולהתדפק על פתחי נדיבים, לשתפם במצוות החזקת התורה ולהציל את הישיבה מקריסה.

תחילה פנה הגאון לביתו של תומך הישיבות הנודע, מר דיוויס, שהתגורר במינסק השכנה. שמו של מר דיוויס נישא בפי כול כאיש חסד, נדיב-לב, פטרונן של הישיבות בליטא. מכל קצות הארץ נהרו אליו גבאי-צדקה ומנהלי מוסדות תורה. את כולם קיבל בסבר פנים יפות והעניק להם תרומה הגונה.

מר דיוויס גר בבית גדול ומפואר. מדרגות שיש בצבע ירוק-תכול הובילו אל דלתותיו הגדולות. הבית ניצב בטבורה של גינה רחבת-ידיים, מוקפת עצים גבוהים, שהעניקו לה צל תמידי. ובתוך הבית פנימה - פאר והדר מעוררי השתאות. ריהוט כבד ויקר, נברשות ענק מרהיבות, שטיחים משובחים מקיר אל קיר.

ביתו של מר דיוויס המה רוב שעות היום מסוחרים שבאו בענייני עסקים, וגם יהודים - וביניהם, כאמור, ראשי ישיבות - ששיחרו לפתחו בשעת מצוקה. גם רבי אלחנן עצמו כבר ביקר בבית הנדיב.

זה היה יום סגרירי, קר ומושלג. הדרכים היו בוציות וקשות למעבר. רבי אלחנן לא שם ליבו לקשיי הדרך. עולה של תורה - עול החזקת ישיבתו - על כתפיו. הולך הוא ורגליו מבוססות בבוץ ובשלג.

בהגיעו סמוך לבית הנדיב, עצר לרגע מלכת והביט על עצמו. או-אז הבחין בבוץ ובשלג שטינפו את נעליו, מכנסיו ומעילו. כיצד אוכל להיכנס כך לביתו המפואר של הגביר הגדול?! הרהר בלב נחמץ. הרי כשאכנס פנימה אטנף את השטיחים והרהיטים הנאים!

בתוך כך נזכר, כי בפעם האחרונה שביקר בביתו של מר דיוויס, הבחין בכניסה נוספת מצד אחר של הבית. "אכנס אפוא משם", החליט.

בשעה שנקש רבי אלחנן על דלת הכניסה הצדדית, שהו שתי בנותיו של מר דיוויס במטבח הבית וסעדו את ליבן. כששמעו את הנקישות, היו בטוחות כי הנה בא מוכר הביצים או מחלק החלב, שרגילים היו להיכנס מדלת זו.

אך כשנפתחה הדלת, גילו הבנות לתדהמתן את ראש הישיבה בכבודו ובעצמו. מיהרו השתיים בשמחה לקרוא לאביהן: "אבא, אבא, רבי אלחנן וסרמן הגיע!".

"רבי אלחנן?!", שאל האב, מופתע. "לא ראיתיו נכנס".

"ממתין הוא על מפתן הדלת הצדדית, בפתח המטבח", השיבו הבנות.

מר דיוויס נכנס למטבח, ראה את רבי אלחנן עומד בפתח ולא נכנס. בתוך כך פתח רבי אלחנן בדברי התנצלות על הבוץ שהביא בנעליו והסביר בכך מדוע הופיע מהכניסה הצדדית.

לפתע פרץ מר דיוויס בבכי. הוא בוכה ובוכה, מתקשה להוציא מפיו כמה מילים. "מה עשית לי רבי!", ייבב.

רבי אלחנן מביט בו, נבוך ומשתאה, מנסה להבין על מה בוכה הנדיב הנודע. והעשיר מוסיף לבכות ושואל בגרון חנוק: "רבי, מה חטאי ומה פשעי, מדוע הרבי נוהג עמי כך?".

לרגע חשש רבי אלחנן שמא דיבר עליו מישהו לשון-הרע , ושאל: "מה עשיתי? אינני יודע על שום רע שעשיתי לך, להפך, מאז ומעולם חשבתי עליך רק דברים טובים!".

"הרבי מקלקל לי את חינוך בנותיי", התעשת מר דיוויס. "הבנות שלי רואות כל היום רק כסף ועוד כסף, סוחרים יוצאים ובאים, מוכרים וקונים. ואני חרד מאוד, שמא בבוא היום לא ירצו להינשא לבני-תורה. אך בזאת נחמתי - הן יודעות שהתורה יקרה בעיניי יותר מכסף. הן רואות שכאשר מגיע זמן השיעור הקבוע, אני עוזב הכול והולך ללמוד, גם אם יהיה הבית מלא סוחרים. הלימוד אצלי הוא קודש-קודשים.

"וכעת, מה עשה ראש-הישיבה? במקום להיכנס בדלת הראשית, קרא לי לבוא למטבח. בכך הראה לבנות כי אי-אפשר להיכנס עם בוץ ושלג מהדלת הראשית. איה כבוד התורה? הלוא מעתה יחשבו שהשטיחים שלי חשובים יותר מהתורה ומכבוד לומדיה!". שוב מילאו הדמעות את עיניו.

"הבנתי", אמר לו רבי אלחנן. "ובכן, מה רצונך ממני עכשיו?".

"אבקש מהרבי טובה. יבוא-נא עמי עכשיו מסביב וניכנס יחדיו מהדלת הראשית. ידרוך הרבי על השטיחים ויישב על הספות. שיתלכלכו וייטנפו. יראו בנותיי וייכנס בליבן, שהתורה וראש הישיבה חשובים פי כמה וכמה מהשטיחים ומספות הקטיפה".

לרבי אלחנן לא הייתה ברירה אלא לציית לבקשת בעל-הבית. הם יצאו החוצה,  הקיפו את הבית ושבו ונכנסו פנימה מהכניסה הראשית. נעליו של רבי אלחנן אכן טינפו כהוגן את השטיחים המפוארים ומכנסיו הכתימו את ספות הקטיפה.

לימים, כשסיפר זאת רבי אלחנן וסרמן, הוסיף ואמר: "בזכות חינוך זה שנתן מר דיוויס לבנותיו, זכה לשני חתנים תלמידי-חכמים".

כשפרצה המהפכה הקומוניסטית ניטל ממר דיוויס כל רכושו, עד שנעשה עני מרוד ממש. הוא היה אומר: "מכל עושרי לא נשאר לי דבר, חוץ משני יהלומים - שני חתניי".

(על-פי 'למעלה מן השמש')

דרכי החסידות

 שורשו של הנחש

הנטייה הטבעית שלנו היא לראות ביצר הרע ובגורמים המפריעים לאדם בעבודת ה' - רע גמור וניגוד מוחלט לדרך הישרה. כוחות הרע נתפסים כמי שסותרים סתירה מוחלטת את כוחות הטוב והקדושה, נלחמים בהם ומנסים ללא הרף להרבות רוע ורשע בעולם, שלא כרצון ה'.

בתורת החסידות יש הבחנה בין הרע המופיע לעינינו ובין שורשו הרוחני העליון. אמנם יצר הרע המוכר לנו רוצה להסיטנו מדרך הישר ולהובילנו אל ההפך מרצון ה', אך שורשו הרוחני של אותו יצר הרע רוצה ומייחל שהאדם לא יתפתה לו, משום שהוא יודע שרצון-ה' להעמיד את האדם במבחן בלבד.

רוצה להיכשל

תפיסה זו מעוגנת בדברי חז"ל: "שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו", וכן בדברי הזוהר, הממשיל את יצר הרע לאשה שהמלך שכרה כדי לפתות את בנו. המשל מציג את הדילמה הפנימית הקיימת, כביכול, ביצר הרע עצמו: האישה ממלאה את ציווי המלך ומנסה בכל תחבולותיה לפתות את הבן, אך בתוך ליבה היא רוצה ומייחלת שלא ישמע לה, שכן היא יודעת שהמלך ישמח רק אם יעמוד הבן בניסיון, ואילו אם תצליח להכשילו - יצטער צער רב.

כך גם יצר הרע - הוא עושה הכול כדי למנענו מעבודת ה' ומפתה אותנו לעשות את הרע בעיני ה'; אבל בפנימיותו, כלומר, בשורשו העליון, הוא עצמו רוצה שלא נשמע לו ושלא נתפתה להיפרד מאחדותו של הקב"ה. הוא עצמו יודע שהקב"ה אמת, והוא גם יודע כי תפקידו אינו אלא לפתות את האדם, כדי שיעמוד בניסיון ויעבוד את ה' על-אף הקשיים והפיתויים. ולכן, כשאדם נכשל ח"ו, לא רק הקב"ה מצטער עליו, אלא גם יצר הרע עצמו.

נשאלת אפוא השאלה, למה אנו קוראים לו יצר הרע, והרי אין הוא אלא שליח לעשות את רצון ה' ולהעמיד את האדם בניסיון? את התשובה על כך אפשר למצוא גם-כן במשל הנ"ל של הזוהר. נניח שהייתה למלך היכולת הטכנית להתחפש לאישה שתפתה את בנו – הוא-עצמו לא היה מסוגל לעשות זאת. הואיל ובעיניו הדבר מאוס בתכלית ונחשב רע גמור - אין הוא יכול לפתות את בנו. רק מי שיש לה שייכות מסויימת לרע הזה, יכולה לקבל עליה את התפקיד להעמיד את הבן במבחן.

אף בנמשל כך: כוחות הקדושה עצמם אינם יכולים להתייצב מול רצון ה', אף לא כהעמדת פנים כדי להעמיד את האדם בניסיון. מי שיכול לעשות זאת הוא רק יצר הרע, שאצלו כבר קיים הסתר-פנים והאמת האלוקית כבר אינה מאירה בו בגלוי ממש. משום כך הוא נקרא יצר הרע, שכן עצם יכולתו להעמיד את האדם בניסיון מעידה שיש לו שייכות מסויימת לרע ולהפך מרצון ה'. אלא שאף-על-פי-כן הוא, בשורשו, יודע את האמת, ורוצה שהאדם לא ישמע לו.

תפקידו של הרע

על-פי הדברים הללו אפשר להבין את עניין נחש הנחושת ששם משה על הנס, שהיה מרפא את מי שננשכו מהנחשים השרפים. המשנה (ראש-השנה כט,א) שואלת: "וכי נחש ממית או נחש מחיה?", ומשיבה: "אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהן שבשמים - היו מתרפאים". אם-כן, אם העיקר הוא ההשתעבדות לקב"ה, לשם-מה היה צורך בנחש הנחושת?

אלא בזה ניתנה ההתייחסות הנכונה לסוגיית הרע. הנחש מסמל את החטא והרע. משה רבנו לקח את הנחש והגביה אותו על הנס, ובכך רמז, שלא נחשוב את הנחש ואת הרע לדבר נפרד מהקב"ה, אלא שנדע כי אף הנחש קשור 'למעלה', וממלא את תפקידו לפתות את האדם. הכרה זו, שאף הרע קיים ברצון-ה' ושכל עניינו רק לפתות את האדם, הביאה השתעבדות גדולה לקב"ה, ועל-ידי זה ריפאה את הכשות הנחשים.


 


עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

לחיות בתוך ניסים גלויים

עם הרב יהושע מרדכי שמידט

בתוך ים הכאב והשכול הנוראים הפוקדים אותנו בשנה ותשעת החודשים האחרונים, יש גם לא-מעט סיפורים מופלאים של ניסים ושל השגחה גלויה. תשאלו, למשל, את הרב יהושע-מרדכי שמידט, רב היישוב שבי-שומרון וראש ישיבת ההסדר המקומית  'ברכת התורה'.

לפני שבועיים בדיוק הביא הרב שמידט את בתו הקטנה לגן-הילדים, המרוחק כעשרים מטרים בלבד מביתו. השעה הייתה שמונה ורבע בבוקר. הרב שמידט העיר לגננת על מיקומה של אחת המזוזות בגן, וכבר עמד לצאת החוצה כשקול פיצוץ עז החריד את הגן. בדיעבד התברר כי מחבל שחדר ליישוב בחר לפתוח את מסע הטירוף שלו בהשלכת רימון לתוך חצר גן-הילדים.

ארבע מחסניות

הרב שמידט לא איבד עשתונות. הוא רץ לביתו כדי ליטול את כלי-נשקו. בינתיים נשמעו באוויר קול פיצוץ נוסף של רימון וצרורות ארוכים של ירי. כשחזר שמידט לאזור שממנו עלו הקולות, כבר היה המחבל הרוג. ר' דוד אלבז (49), בעל המכולת ומוותיקי היישוב, ניהל את הקרב נגדו בעוז ובקור-רוח ראויים לכל שבח.

אחר-כך נספרו ארבע מחסניות ריקות בשטח. המחבל ירה עשרות קליעים לעבר תושבים ברחוב ולתוך חלונות בתים, ולמרבה הנס החטיא את כולם. איש ביישוב אפילו לא נשרט. בשבוע שעבר עבר הרב שמידט מקרוון לבית של קבע. חנוכת-הבית הייתה גם סעודת-הודיה לכל בני היישוב.

אווירה חסידית

היישוב שבי-שומרון שוכן לרגלי הר עיבל, באזור שבו חיו ופעלו כמה ממלכי ישראל. מתגוררות בו כמאה ועשרים משפחות. בשנתיים האחרונות אין כמעט קליטה של מתיישבים חדשים, בגלל המצב. על רקע זה בולטת במיוחד חשיבותה של ישיבת ההסדר שהוקמה במקום לפני שלוש שנים, שכן היא מזרימה ליישוב כוח אנושי צעיר ומתחלף. ישיבת 'ברכת התורה' מיישמת גישה ייחודית בקרב ישיבות ההסדר. תלמידיה לומדים חסידות, טובלים כל בוקר במקווה ומקצתם - ובכלל זה ראש-הישיבה - אף חוגרים אבנט בזמן התפילה.

האירוע בשבי-שומרון לפני שבועיים לא היה הראשון בסדרת הניסים של היישוב ושל הרב שמידט עצמו. לפני כחצי שנה נסע הרב שמידט להחזיר את ילדיו מבית-הספר בקרני-שומרון, שבו הם לומדים. באמצע הדרך החל הרכב לקרטע. הוא התקשר לילדיו, הודיע להם שיתעכב וביקש מהם לנסוע עם אחד החברים לקדומים. בדרך כלשהי הצליח להביא את הרכב למוסך בקרני-שומרון, ושם התבשר על 'מות' המנוע.

נקבי ירי בכיפה

הוא השיג טרמפ חזרה לביתו. לשמאלו, מאחורי ההגה, ישב הנהג. מאחור, בתו של הנהג. כשהגיעו לכביש המחבר את מאחז גלעד לצומת שבי-שומרון, חלפה לידם מכונית ובה צעירים ערבים. המכונית עקפה אותם ונסעה לצידם על המסלול המקביל. לפתע החל אחד מנוסעי המכונית לירות לעברם.

עשרים ושמונה קליעים ירה המחבל. בחסדי שמים, היה הנזק קטן, יחסית. הנהג ובתו נפצעו קל. הרב שמידט יצא בזול עוד יותר. הוא ספג רק כמה רסיסים (מקצתם עדיין בגופו). כשהסירו מעליו הרופאים את בגדיו, התבררו ממדי הנס: צווארון החליפה שלבש היה מנוקב מקליע.

כשבחנו הרופאים את הכיפה שעל ראשו, אחזה בהם צמרמורת של ממש. בכיפה היו שני נקבים. אחד הקליעים גירד את עורפו, נכנס בצד אחד של הכיפה ויצא בצדה האחר. תגידו שלא רואים ניסים.

פינת ההלכה והמנהג

להתעטף בציצית (ב)

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

בעקבות המדור על ההתעטפות בטלית הופנו אלינו כמה שאלות.

שאלה: מתי מברכים על הטלית: לפני העטיפה או בשעת העטיפה?

תשובה:  למנהג הספרדים והאשכנזים, מברכים מיד לאחר הבדיקה וההכנה לעיטוף. כשהטלית בשתי הידיים מברכים 'להתעטף', ומיד אחר-כך מתעטפים. לפי מנהג חב"ד, לאחר שפושטים את הטלית, שתהיה פרוסה כולה, ומחזירים אותה מכנגד הפנים לאחור, מתחילים את הברכה, ועם סיומה כורכים את שתי כנפות ימין סביב הצוואר לאחור.

שאלה: האם ניתן להתעטף בטלית על הראש והצוואר בלבד?

תשובה: לא. אין מקיימים מצוות ציצית בבגד המכסה רק את הראש והצוואר (ומי שנוהגים ללבוש את הציצית כ'צעיף' על הצוואר, והיא יורדת מימין ומשמאל, אינם מקיימים בזה כלל את מצוות ציצית). אף אם הבגד מכסה גם את הגוף, אך עיקרו לכיסוי הראש – הוא פטור לגמרי מציצית, כנפסק בשולחן-ערוך בדין מצנפת. הוויכוח בין הגאונים לראשונים הוא רק אם מצוות ציצית מחייבת לכסות גם את הראש בטלית. למנהג רוב ישראל, מחמירים לעשות כך עם הברכה, ומנהג טוב לכסות את הראש בטלית גם למשך כל התפילה, וכן נהגו החסידים ובני-תורה בכלל.

שאלה: איך תיתכן 'עטיפה' כשהעיניים מכוסות, והאם כך מתעטפים הישמעאלים?

תשובה: יש שהקשו כך על מנהג האשכנזים וחב"ד לכסות את העיניים, אולם הרבי מליובאוויטש הסביר זאת, שגם בימינו נוהגים כך בכמה מדינות כדי להגן על  העיניים מפני סופות חול, אך כיוון שהטלית תלויה בחופשיות, רואים את הנעשה מלמטה וגם לפנים במרחק מסויים.

מקורות: שו"ע סי' ח ס"ב, ושע"ת שם. סי' י ס"י ונו"כ, ושו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"כ. ערוך השולחן שם ס"ד-ח. נימוקי או"ח סי' ח. קצות השולחן סי' יז בבדי השולחן אות יד. שו"ת יחוה דעת ח"ה סי' א. שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סי' ו. שו"ע הקצר פ"ז סכ"א (4), וש"נ. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il