שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 813, ערב שבת קודש פרשת ראה, כ"ד במנחם-אב תשס"ב (2.8.01)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמדה

יש חדש

עמוד 1

עמדה שבועית

התנדבות ונשיאה בעול

דווקא משום שלימודם של בני-הישיבות כה יקר לליבנו, עלינו להוכיח שבאמת מדובר כאן בתורתם של בני-הישיבות ולא בעלילת 'השתמטות' חלילה

בגלל רגישות העניין ומחשש שמא הדברים ינוצלו שלא כהלכה על-ידי גורמים שונים, נמנענו מלעסוק בסוגיית חוק טל, המסדיר את דחיית גיוסם של תלמידי הישיבות, כל זמן שמלאכת החקיקה לא נשלמה. עכשיו, לאחר שהחוק כבר עבר והיה לעובדה מוגמרת, ראוי לומר כמה דברים.

ליהדות הדתית יש אינטרס עליון לשכנע את הציבור הרחב, שהסדר זה אינו תוצאה של כוח פוליטי, שבשמו פוטרים קבוצת אוכלוסייה מנשיאה בנטל. מחובתנו לעשות הכול שהציבור יבין, כי בני-הישיבות, שתורתם אומנותם, הם עניין שבציפור-נפשנו ושאנו מאמינים בכל ליבנו כי בכך תלוי קיומו של עם-ישראל. הציבור הרחב אינו חייב להסכים לתפיסת-עולמנו, אבל עלינו לשאוף שהוא יבין עד כמה הדבר הזה מרכזי ועמוק בהכרתנו היהודית.

אמונה בערך התורה

למעשה, הציבור מסכים לעצם העיקרון שיש לאפשר לקבוצה נבחרת של צעירים להקדיש את כל ימיהם ללימוד התורה ולשמר את תורת ישראל. אפילו גורמים אנטי-דתיים מקבלים זאת. השאלה היא כמותית – כמה ראויים להימנות באותה קבוצה, שתקבל דחייה מגיוס. זה כבר לא ויכוח עקרוני אלא טכני.

לימודם של תלמידי ישיבות אינו קשור למגזר מסויים דווקא. בכל הקשת הרחבה של היהדות הדתית מקובל ההסדר של דחיית השירות. גם בציבור הדתי-לאומי יש ישיבות, שתלמידיהן דוחים את גיוסם ומקדישים שנים ללימוד התורה.

אין זו השתמטות מעול, אלא נשיאה בעול כבד וקשה. אלה יהודים המאמינים בערכו של לימוד התורה ומקדישים לו את מיטב שנותיהם. הם יושבים ולומדים תורה משבע בבוקר עד עשר בלילה, ולעיתים אף מאוחר יותר, מבלי שהדבר מעניק להם שום הטבה חומרית. בסיום לימודיהם אין להם לא תואר ולא מקצוע (ובכך אין הדבר דומה כלל ללימודים אוניברסיטאיים). הם עושים זאת מתוך אמונה עמוקה בחשיבותה של התורה.

זו עמדה שאפשר להסכים לה או לחלוק עליה, אבל היא מעוררת כבוד. החשש הוא, שבמקום לדבר על תורתם של בני-הישיבות מתחיל הדיון הציבורי לשאת אופי של 'פטור לחרדים'. בעיני הציבור, יש כאן מגזר שלם שמסדר לעצמו פטור מעול ההגנה על הביטחון. חייבים להודות - זה מקומם ובצדק. על-כן חייבים לעשות הכול כדי להבהיר שאין מדובר ב'פטור לחרדים' אלא באמת בדחיית-שירות לבני-הישיבות.

דוגמה אישית כהסברה

דוח ועדת ישראלי, שנערך לפני כמה שנים, העלה, כי 50% מקרב תלמידי הישיבות מתגייסים לצה"ל בפועל (29% לשירות סדיר ועוד 21% לשירות מילואים). 16% מקבלים פטור מסיבות אישיות (שיעור דומה לכלל האוכלוסייה). רק 33% מבני-הישיבות מוסיפים ללמוד עד גיל מבוגר, עד שאינם משרתים כלל.

חובה לתת ביטוי לעובדה זו לא רק בהסברה, אלא בעיקר במעשה. הציבור החרדי מצטיין במידת ההתנדבות שלו, במסירותו לזולת, במעשי צדקה וחסד. הוא חייב להפגין רוח של התנדבות גם בנושא הביטחוני. דווקא משום שלימודם של בני-הישיבות כה יקר לליבנו, עלינו להוכיח שבאמת מדובר כאן בתורתם של בני-הישיבות ולא בעלילת 'השתמטות' חלילה.

הכוונה פשוטה: כאשר תלמידי הישיבות מסיימים את לימודם ומקבלים את צו-הגיוס, עליהם לשאוף לקדש שם שמים בעצם שירותם, להתנדב לכל מטלה ולהוכיח את רוח המסירות וההקרבה שחונכו על ברכיה. כאשר יהודי חרדי מקבל צו-מילואים, עליו לעשות הכול להתייצב בזמן, גם אם יש לו סיבות אישיות מוצדקות לבקש שחרור. עליו לזכור, שכאשר הוא עומד בטרמפיאדה לבוש מדים ואוחז נשק, הוא מגן על ערך לימוד התורה של תלמידי הישיבות יותר מכל הוויכוחים והפולמוסים בכלי-התקשורת. ההתנדבות היא שתרסק את עלילת ה'השתמטות'.

בציפייה לגאולה

"הקב"ה אומר (על-ידי עבדיו הנביאים) לכל אחד ואחד מישראל 'ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה', ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלמה".

(הרבי מליובאוויטש, ש"פ ראה תנש"א)

יש חדש

בדיקת מזוזות

לקראת חודש אלול, פותחים בתי-חב"ד ברחבי הארץ במבצע מיוחד לבדיקת תפילין ומזוזות, על-פי מנהג ישראל לבדוק את כשרות התפילין והמזוזות בחודש אלול. ראוי לזכור כי גם תפילין ומזוזות כשרות עלולות להיפגם במשך השנים, וחשוב לוודא את כשרותן לקראת השנה החדשה. כדאי לזכור כי בדיקת התפילין והמזוזות חשובה במיוחד בימים אלה, שכן התפילין והמזוזות מוסיפות בהגנה של הקב"ה על עם-ישראל.

הילולת האבות

ערב ראש-חודש אלול מכונה 'הילולת האבות', ובו נוהגים רבים לפקוד את מערת-המכפלה בחברון ולהשתטח על קברי האבות. ביום רביעי, ערב ראש-חודש אלול, יהיה 'אולם יצחק' פתוח ויתקיימו הסעות מכל רחבי הארץ. הציבור נקרא לבוא ולהתפלל דווקא נוכח המצב הקשה שאנו שרויים בו. טל' 1800400456.

הסוכן הפלסטיני

יהודה גרובייס מגיש הפקה חינוכית חדשה לילדים – הסוכן הפלסטיני. עלילה ייחודית, המבוססת על סיפור אמיתי, המגישה באמצעות הווי הימים האלה את סיפור המאבק היהודי על ארץ-ישראל. בסרט משולבים צילומים מרתקים מתוך מחנות-הפליטים, חדרי-השב"כ, האזנות סתר ועוד. הפצה: גל-סטאר. להשיג גם ביודאיקה, טל' 9606120-03.

שרוליק והילדים

קלטת-שמע לילדים ובה סיפורים חסידיים מקוריים, מוגשים בחן ובמקצועיות, על-ידי ד' בת-לאה. טל' 9606559-03. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

"כמו שעשה הקב"ה"

בפרשתנו התורה מזהירה את עם-ישראל מפני נביא-שקר, העלול להסית את העם לעזוב את ה' ולעבוד עבודה-זרה. התורה מצווה: "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או חולם החלום ההוא".

לאחר מכן מוסיפה התורה ומסבירה, שעצם האפשרות שיקום נביא-שקר היא בבחינת ניסיון – "כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם". ואז בא עוד ציווי: "אחרי ה' אלוקיכם תלכון, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון".

הידבק בדרכיו

מהי הכוונה בציווי "ובו תדבקון", אחרי שכבר הוזכר הצורך ללכת אחרי ה', לירא אותו, לשמור את מצוותיו, לשמוע בקולו ולעובדו? מפרש רש"י, על-פי דברי חז"ל: "הידבק בדרכיו – גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקב"ה".

אין זו הפעם הראשונה שמופיע בתורה ציווי על דבקות בקב"ה. בפרשה הקודמת נאמר "ולדבקה בו", וכן "ובו תדבק". אולם שם אין רש"י מפרש שהכוונה היא לדבוק בדרכיו. דווקא כאן הוא רואה צורך לפרש שהכוונה היא "גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים". מהו ההכרח לפרש כך?

חסד בלי הכרח

 ההכרח נובע מהעובדה שהציווי "ובו תדבקון" מופיע לאחר כל הפרטים המנויים תחילה, ובכלל זה קיום המצוות. מכאן שבציווי זה אין מדובר על דבר שהאדם חייב לקיים בהיותו חלק ממצוות ה', אלא בדבר שלולא הציווי "הידבק בדרכיו" לא היה האדם חייב לעשותו מצד ציווי אחר.

לכן מפרש רש"י, "קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקב"ה": רק בדברים אלה מצאנו שהקב"ה עשאם גם במצב שבדוגמתו לא היה האדם חייב לגמול חסד זה מצד מצווה או חובה אחרת. התורה מלמדת אותנו, שיהודי צריך לגמול חסדים גם כשיש מישהו אחר שיעשה זאת וגם כשאין עליו חובה הלכתית לקיים מצוות אלה, ובכל-זאת עליו לעשותן מצד הציווי "הידבק בדרכיו".

הדבקות העליונה ביותר

הקב"ה הלך לבקר את החולה, אברהם אבינו, אף-על-פי שבוודאי לא חסרו לאברהם ידידים ורעים שבאו לבקרו. כמו-כן עסק הקב"ה בקבורתו של אהרון הכוהן, אף שרבים מבני-ישראל היו מוכנים לקיים מצווה זו. אף-על-פי-כן התמסר הקב"ה לגמילות-חסדים זו, ובכך הוא מלמדנו שיש לעסוק בגמילות-חסדים גם כשהדבר יכול להיעשות על-ידי אחרים, שכן בכך מקיים יהודי את המצווה "ובו תדבקון".

בעומק יותר: מכיוון ש"ובו תדבקון" נאמר לאחר שמוזכר קיום המצוות, הרי שבכך מגיע האדם לדבקות עליונה יותר מאשר על-ידי קיום המצוות. כשיהודי מתאחד עם הקב"ה על-ידי קיום מצווה, עדיין נשארת מציאותו של האדם, שכן יש כאן אדם שמצווים אותו לקיים מצווה. אולם כאשר הקיום הוא מצד "ובו תדבקון", אין האדם חש את מציאותו האישית כלל, אלא כל-כולו נתון במחשבה על הקב"ה ובשאיפה לדבוק בו. כך הוא מגיע לדבקות הגבוהה ביותר.

(לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 53)

אמרת השבוע

נתון תיתן

קודם שנתמנה לרבי עבר פעם אחת רבי שמחה-בונם מפשיסחה בעיר שיפס. התגורר שם חסיד ושמו ר' זלמן, והיה עני מרוד. רבי שמחה-בונם קרא לו, נתן לו כסף ביד רחבה וביקשו לערוך סעודה גדולה. כשראה את בגדיו העלובים והקרועים, באמצע החורף, קנה מיד מעיל פרווה וכובע חם, נעליים טובות וחבילת בגדים, ושלח לביתו. אחר-כך ראה שגם בני-הבית לובשים קרעים, ונתן עוד כסף לקניית בגדים בעבור כולם. כך פיזר כספים, עד שכבר נשאר בידי ר' זלמן סכום נאה.

כשנפרדו, נתן לו עוד סכום כסף נכבד. סירב ר' זלמן לקבל, ואמר שכבר קיבל די והותר. נענה רבי שמחה-בונם: "התורה אומרת, 'נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו'. התורה באה ללמדנו, שיש לתת צדקה לא משום שמצבו של העני גורם לך תחושת-לב רעה, אלא גם כשכבר נתת לו עד שכבר לא רע לך, עליך לתת עוד. זו הצדקה האמיתית".

מן המעיין

תשובה

סולח מיד

אדם שחוזר בתשובה, ומבקש מחילה וסליחה מהקב"ה, צריך להאמין ולבטוח שה' יתברך חפץ חסד הוא, וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד כשהוא מבקש מחילה וסליחה - בלי שום ספק וספק-ספקא בעולם.

(תניא)

חוזר וסולח

בעל-תשובה אחד בכה לפני רבי ישראל מרוז'ין: אין לי תקנה, זה לא-כבר עשיתי תשובה והנה שוב נכשלתי בחטא. ענה לו רבי ישראל: אל תתייאש, כשם שדרכו של אדם לחזור ולחטוא, כך דרכו של הקב"ה לחזור ולסלוח.

חמישה זמנים

חמישה זמני תשובה הם: א) חודש אלול הוא העבודה של תיקון לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. ב) ימי הסליחות הם תיקון המידות. ג) ראש-השנה - תיקון המוחין. ד) בין כסה לעשור - תיקון הרצון. ה) יום-הכיפורים - תיקון התענוג.

(אגרות-קודש)

דמעות שמוחקות

לרבי זושא מאניפולי היה פנקס, ובו היה רושם בכל יום את מעשיו. מדי ערב היה שב לעיין בפנקס עד שהחל לבכות, ומן הדמעות שנשרו מעיניו נמחק הכתוב בפנקס.

תשובה עילאה

כאשר יהודי נאנח או בוכה בראש-השנה על כי לא טוב לו בגשמיות, בבריאות או בפרנסה, זוהי 'תשובה עילאה'.

(הרבי מהר"ש מליובאוויטש)

אין מה לתקן?

פעם אחת, בראש-חודש אלול, עמד רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב ליד החלון. עבר שם סנדלר שחיפש עבודה. הפציר הסנדלר ברבי לוי-יצחק ואמר: האם אין לך משהו לתקן? נאנח הצדיק: אוי לי שיום-הדין ממשמש ובא ועדיין לא תיקנתי את מה שצריך לתקן.

מוכן בתנאי

אדם אחד בא לפני אחד מגדולי ישראל ואמר: "רבי, אני מוכן ומזומן לעשות תשובה, אבל תנאי יש לי - שבזכות זה אגאל מייסוריי הקשים". השיב לו הצדיק: "האם גם חטאיך נעשו על-תנאי?".

(פניני תורה)

חוש של ציור

אדמו"ר ה'צמח-צדק' אמר: מי שיש לו חוש לצייר דברים במחשבתו, יכול להגיע לתשובה ביתר קלות. 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

פרע את החוב

אלה היו ימים אפלים של הסתר-פנים נורא. בכל מקום שאליו הגיעו הנאצים ימ"ש התנכלו תחילה ליהודים המסורתיים, מעוטרי הזקנים והפאות ולובשי הקפוטות. במיוחד חיפשו אחר הרבנים והאדמו"רים.

חסידיו של הצדיק רבי אהרון רוקח מבעלז עשו כל מאמץ לחלצו מגיא ההריגה. תחילה סירב הרבי להיפרד מעל צאן-מרעיתו. ואכן, רוב שנות המלחמה עברו עליו בתוככי פולין הכבושה - בגטו וישניץ, בגטו קרקוב ובמחנה-העבודה בבוכניה.

באמצע שנת תש"ג התהדקה והלכה חגורת החנק סביב הרבי מבעלז. תמונותיו פורסמו בעיתונים כדי לסייע באיתורו. רק אז - במצב פיזי ירוד ביותר ולאחר שאיבד כמעט את כל בני-משפחתו והמונים מחסידיו - נענה הרבי להפצרות מקורביו.

הכיוון היה – הונגריה, שבאותה שעה טרם שלטו בה הגרמנים. הצבא הרוסי התקדם לעבר הונגריה, צבאה ספג אבדות קשות והשלטונות השתדלו לצמצם את קשריהם עם הנאצים.

משימת הברחת הרבי הוטלה על ר' אליעזר לנדוי, שהיה ממונה על מחנה-העבודה בבוכניה. לנדוי מצא קצין פולני שהסכים, תמורת סכום כסף גדול מאוד, להסיע את הרבי מבעלז ואחיו רבי מדדכי (הרב מבילוגריי) להונגריה.

הנסיעה הייתה כרוכה בסכנות עצומות. כל מחסום-דרכים - וכאלה לא חסרו - הגביר את הסכנה. הנמלטים הוצגו כקצינים רוסים שמובלים לחקירה בהונגריה. גם לנדוי נלווה למסע המסוכן.

בשלב כלשהו דמם לפתע כלי-הרכב שנסעו בו. הנהג ניסה את כוחו בתיקון התקלה, לשווא. הנהג, הקצין הפולני ולנדוי נלחצו מאוד, אך הרבי ואחיו נותרו שלווים. לפתע צץ ממקום כלשהו זקן ובידו מברג. הלה טיפל במנוע וכעבור זמן קצר שב זה לפעול. הרבי המשיך להונגריה ולנדוי חזר לבוכניה.

בבודפשט חיפשו חסידיו של הרבי מקום מסתור. הם צפו שבתוך זמן קצר תתגלה ליהודי העיר זהות הצדיק ורבים מהם ישחרו לפתחו. החסידים חיפשו אפוא בית הנמצא בלאו-הכי במקום הומה, בית שיש לו פתח מילוט, לעת סכנה.

לבסוף נמצא בית מתאים. זה היה ביתו של הרב י' ריינר. הבית היה ממוקם בפינת שני רחובות והיו לו שני פתחים, בשני הרחובות. אף שמשפחת ריינר הקיפה עשר נפשות, שמחה לארח את הצדיק בביתה.

ואמנם, עד מהרה נהפך הבית מוקד משיכה לרבים. המונים באו למצוא נוחם אצל הצדיק. כתוצאה מכך הגיע דבר הימצאו של הרבי בבודפשט גם לאוזני הנאצים.

באחד הימים שלחו הנאצים להונגריה דרישה להסגיר לידיהם את הרבי. מקבל המכתב יידע בכך את חסידיו של הרבי ואלה דאגו, תמורת שוחד הגון, להעלימו. כעבור זמן הגיעה עוד דרישת הסגרה. הפעם נפלה הדרישה לידי משטרת הונגריה. גם הפעם הצליחו החסידים לעכב את ההסגרה, עד אשר הגיעו הסרטיפיקטים מארץ-ישראל.

בחודש טבת תש"ד הוברחו הרבי ואחיו לרומניה, משם דרך בולגריה לטורקיה ולאחר מכן לארץ-ישראל.

בלילה האחרון, קודם צאתו מהונגריה, ביקש הרבי לפגוש את מיטיביו ולברכם. הרב ריינר ורעייתו, עם שמונת ילדיהם, עמדו בשורה, להיפרד מהרבי. הרבי נטל תפוח, פילחו לפלחים ונתן פלח לכל אחד ואחד מבני-המשפחה. הוא ביקש שכל אחד ואחד מהם יברך על התפוח ויאכלנו. אחר-כך בירכם באומרו: "תזכו להינצל ותעלו לארץ-ישראל". בסיימו יצא הרבי לדרכו.

זמן קצר לאחר שובו של לנדוי למחנה-העבודה בבוכניה החלו הגרמנים לחסל את הגטו. לנדוי החליט לברוח עם משפחתו ועם קבוצה נוספת להונגריה. בדרך נס הצליחו לעבור בגניבה  את הגבול לסלובקיה ולבסוף הגיעו לעיר ג'יור שבהונגריה.

לנדוי וחבורתו חששו מהצל של עצמם, משום שלא שלטו בשפה ההונגרית. הם הגיעו לתחנת רכבת ורצו לנסוע לבודפשט, אך חששו לפנות לפקיד לקנות כרטיסים. לפתע הבחין לנדוי באדם מזוקן, חבוש קסקט. הוא לא ידע אם האיש יהודי אם לאו, ולכן החל לדבר אל עצמו ביידיש: "וי גאיי איך דא, וואס טי איך דא" (=לאן עליי ללכת כאן, מה מעשיי כאן). לפתע פנה אליו האיש: "מה עושה כאן יהודי בשעת סכנה?".

לנדוי תיאר באוזניו את מצבם והאיש בעל הקסקט מיהר לקנות בעבורם כרטיסים לרכבת. היהודי הציג עצמו כעמרם גשטטנר. רבי עמרם גשטטנר נחשב אחד מגדולי חסידיו של הרבי מבעלז.

כשהציג לנדוי גם הוא את עצמו, פניו של רבי עמרם החווירו כסיד. רבי עמרם סיפר ללנדוי כי אמש נגלה אליו רבו בחלום ואמר לו: "סע לימריג להשתטח על קברי אבות, ואם תפגוש בדרך יהודי ששמו אליעזר לנדוי, עזור לו". רבי עמרם אירח זמן-מה את לנדוי והנלווים אליו בביתו שבבודפשט.

סוף דבר: רבי עמרם עצמו נספה באושוויץ, אבל ר' אליעזר לנדוי זכה להינצל ולעלות לארץ-ישראל. גם בני משפחת ריינר ניצלו בדרך נס כאשר צורפו ל'רכבת קסטנר'. זאת, אף שלא הייתה לכך שום סיבה גלויה לעין, מפני שלא עמדו בקריטריונים המחמירים שקבעו מארגני רכבת ההצלה.

הרבי לא נשאר בעל-חוב למיטיביו.

דרכי החסידות

אלול, אלול!

"אף-על-פי ששבת מברכים אלול בליובאוויטש עדיין הייתה שבת קיצית ובהירה, ששמשה זורחת, הרי האווירה כבר התחילה. באוויר הורגש 'ריח של אלול', ורוח של תשובה נשבה. יהודים נעשים מתונים ומהורהרים יותר ודברי-החולין החלו משתכחים מן הלב".

כך פותח כ"ק אדמו"ר הריי"צ את שיחתו המיוחדת (תרגום מלקוטי דיבורים חלק א, עמ' 230), המתארת את אווירת חודש אלול בעיירה ליובאוויטש. מתוך הדברים בוקעת ועולה הרוח החסידית המיוחדת שאפיינה את חודש אלול בעולם החסידי. הנה קטעים אחדים מתוך אותה שיחה:

"בחודשי הקיץ שקדמו לאלול (חוץ מימי הספירה וימי בין המצרים) אפשר לפגוש בכיכר השוק של העיירה אנשים מטיילים להנאתם וממלאים את ריאותיהם באווירו הנעים של הקיץ הליובאוויטשי. אך כשחלפה שבת נחמו החלו למלא את הערבים ואת הלילות בלימוד תורה, ככתוב 'קומי רוני בלילה'. וכשהגיעה השבת שמברכים בה את חודש אלול כבר הורגש בעליל אווירו של החודש. החלו מצפים אל המילים הנכספות 'לדוד ה' אורי וישעי' ואל התקיעה הראשונה של השופר המודיעה על פתיחת שעריו של חודש הרחמים.

ממהרים לקום

"פסוקי הפתיחה האופייניים למאמרי שבת זו - 'אני לדודי ודודי לי' (ראשי-תיבות אלול), 'השמים כסאי', 'ראה אנכי נותן לפניכם היום' - התמשכו לדרושי חסידות בעלי תוכן 'אלולי' מובהק.

"מעבר לכל זה, סתם יום של אלול אינו דומה ליום רגיל של כל ימות השנה. כבר בשש לפנות בוקר נשמעת מבית-המדרש תקיעת השופר, והשוכבים עדיין במיטותיהם נוכחים כי מניין הוותיקין סיימו את תפילתם. הם ממהרים להתלבש ולקום. מתוך חוסר שביעות-רצון על 'השינה המופרזת' חולפת מחשבה על משה רבנו הנמצא בהר, על כך שהימים הם ימי רצון ובוודאי אפשר לפעול בהם הרבה מאוד. צריך להיות 'בן-אדם' ולא להחמיץ את הזמן.

"בבית-המדרש מצטרפים לקהל גדול שכבר ממלא אותו. יש האומרים תהילים, יש הלומדים חסידות, יש הלומדים תיקוני זוהר, ויש שכבר שקועים גם בעיצומה של תפילה.

"מקום גדול וחשוב תופסת עבודת הלב שבתפילה בדרכי עבודת ה' של תורת חב"ד. 'בעלי עבודה' בליובאוויטש היו אלה שתפילתם ארכה שעות רבות גם בימות החול של כל השנה, ומובן שמעלה מיוחדת בעניין זה הייתה לימי אלול.

מחזה נדיר

"בכניסה ל'חדר שני' שבליובאוויטש היית 'נתפס' ועומד משתומם מול המחזה הנדיר שנגלה לפניך - כל אחד ואחד מהיושבים שם היה שרוי בדבקות של התאמצות המוח עד כדי ניתוק מוחלט מן הנראה ומן הנשמע סביבו.

"האחד מנגן את המילים 'ברוך גוזר ומקיים' בנימה חב"דית, השני אומר 'חנון ורחום', מפיו של השלישי אתה שומע 'וכולם משבחים ומפארים', והרביעי נתון בהתרגשות גדולה באמירת הקטעים המלבבים של 'אהבת עולם'. הוא סופר את המילים לאט-לאט ואומרם בנעימה מודגשת כל-כך, עד שנדמה כי מתוך התקשרותו וקול תחנוניו של המתפלל נשמעים באוזנינו גם פירושי המילים ותמצית השגתו בהם. נרגש בעליל כי כל מילה היוצאת מפיו, מעלה ומקרבת אותו יותר ויותר אל נקודת שאיפתו ומטרתו הנכספת.

"יחדיו חוברים להם ניגון תחנוניו 'מהר והבא עלינו ברכה ושלום', הנעימה השקטה ב'ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו', הביטחון השופע מקולו באמירת 'כי א-ל פועל ישועות אתה' וקול השמחה באמירת המילים 'וקירבתנו מלכנו לשמך הגדול' - ומעניקים לו את הכוח הנפשי המתמצה באמירת 'שמע ישראל'". 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

"תמיד בשמחה" ליתומי הטרור

בניו של דורון-שניאור זיסרמן הי"ד

בהלוויה. גם הם בקייטנה

מתקפת הטרור האוכלת בנו בשנתיים האחרונות, יצרה מצב נורא שכמותו לא נודע כאן קודם. במלחמות ישראל נפלו גברים. הטרור הסכינאי ואפילו מטעני-הנפץ ברחובות, פגעו בעוברי-אורח. אך מאז גל הטרור האחרון, כאשר מחבלים מתפוצצים בתוך מקומות הומי אדם כדוגמת מסעדות, מלונות, אולמות-שמחות וקניונים - אנו עדים לתופעה מעוררת פלצות של משפחות שלמות הנפגעות באחת. משפחת סחוויסכורדר מירושלים (שני ההורים ושלושת ילדיהם), משפחת נחמד מראשון-לציון (שני הורים ושני ילדים ועוד שלושה בני-דודים), משפחת כהנא מתפוח (שני ההורים), משפחת גביש מאלון-מורה (שני הורים ובן), הן רק ארבע מרשימת הטרגדיות המצמררת.

בישראל מתהלכים כיום אלפי ילדים שהתייתמו בגל הטרור האחרון. מתוכם עשרות ואולי מאות שהתייתמו מאב ומאם גם יחד. בפיצוץ שהתרחש בליל-הסדר האחרון במלון 'פארק' בנתניה בלבד, נרצחו שישה זוגות. וביום שישי האחרון נרצחו חנה ויוסף דיקשטיין ובנם שובאל מפסגות, והניחו עוד תשעה יתומים, ללא אב ואם.

מוכרחים לפעול

'בשמחה תמיד' הוא שמה של הקייטנה שנפתחה השבוע לילדים נפגעי טרור. את הקייטנה מארגנים כעשרים צעירים עם נשמה, ובראשם יצחק שליסל (24) משערי-תקווה. הקייטנה מתקיימת בישיבה התיכונית בגבעת-שמואל ומשתתפים בה כמאה ילדים וילדות מכל הארץ.

"העניין החל לפני כשנה וחצי", מספר שליסל, בוגר ישיבת ההסדר בקריית-ארבע וכיום עיתונאי ב'מקור ראשון'. "היו פיגועים שממש לא אפשרו לי לישון בלילה. החלטתי שמוכרחים לעשות משהו. אספתי כמה חברים ונסענו לבקר ילדים שנפצעו בפיגועים. שימחנו אותם, סעדנו אותם, עזרנו להם בלימודים. לאחר הפיגוע הראשון בעמנואל קיימנו טיול לילדי היישוב. לפני חודשיים החלטנו על קייטנה. הרב שרגא פוכטר, ראש הישיבה התיכונית בגבעת-שמואל, התלהב מהרעיון והעמיד לרשותנו את ישיבתו".

שמות שמזכירים

בין הילדים בקייטנה אפשר לפגוש את חגי, ישראל ושירה בלומברג, בניה של תחיה בלומברג מגני-שומרון, שנרצחה לפני שנה בדיוק עם העובר שברחמה. בעלה שמעון ובתה ציפי נפגעו בפיגוע בגבם ומאז הם משותקים.

שני ילדים אחרים בקייטנה, הילה ואלעד בן-ארויה, הם בניו של שמעון בן-ארויה שנרצח במלון 'פארק'. חירות, עודד וליאור הם בניו של דורון-שניאור זיסרמן, שנרצח ליד ביתו בעינב, בחודש סיוון בשנה שעברה.

שמחה של ילדים

אוריאל סיטון בן העשר הוא בנה של אילנה סיטון, שנרצחה לפני שבועיים וחצי ליד עמנואל. "ביום הראשון של הקייטנה אוריאל היה סגור בתוך עצמו ועיניו הפיקו עצבות רבה", אומר שליסל. "כעת, לאחר כמה ימים איתנו, אפשר למצוא אותו ברגעים רבים של שמחה. המשימה שהגדרנו לעצמנו הייתה, להשכיח מהילדים למשך שבוע ימים את העצב היום-יומי הנורא".

מכאן שמה של הקייטנה – 'בשמחה תמיד'. "אחת המטרות העיקריות של האוייב היא ליצור בעם דכדוך ואובדן תקווה. היהדות מלמדת אותנו שאף פעם אין להתייאש מהרחמים ולכן הפתרון הוא - תמיד בשמחה", קובע שליסל.

פינת ההלכה והמנהג

מנהגי ראש-חודש

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: האם מותר לעשות מלאכה בראש-חודש?

תשובה: אף שבנביאים (שמואל-א כ,יט. יחזקאל מו,א) מופיע ראש-חודש כיום שאיננו "יום המעשה", הרי מן הדין ראש-חודש מותר במלאכה. הנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכות מסויימות (בכמה מקומות: תפירה, סריגה, כיבוס וגיהוץ. אך לא יותר מאשר בחול-המועד), הוא מנהג טוב. ויסודו, לפי שסירבו הנשים לתת את נזמיהן לבעליהן במעשה העגל, נתן להן הקב"ה שכרן שיהיו משמרות ראש-חודש יותר מהגברים. שנים-עשר ראשי-חודשים שנקראו 'מועדים' הם כנגד י"ב השבטים, וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם.

ה'ערוך השלחן' כתב שבמדינתו ובזמנו נשים העובדות לפרנסתן עבדו כרגיל.

כשיש שני ימי ראש-חודש, אין עושים מלאכה ביום השני. בראשון יש דעות שונות, ותלוי במנהג.

יש קהילות הנוהגות להימנע מתספורת בראש-חודש (וגם לילד שהגיע לגיל שלוש דוחים את התספורת לאחר השבת הקרובה), כי על-פי 'צוואת רבי יהודה החסיד' יש בזה 'חשש סכנה' שלא נתפרש. לדעת שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן, כשחל ראש-חודש בערב-שבת מחמירים בזה רק לעניין תספורת, אך לא לעניין נטילת הציפורניים, שבהן ניתן לסמוך על הפסוק (קהלת ח,ה): "שומר מצווה לא ידע דבר רע". יש מסבירים זאת בכך שנטילת הציפורניים היא חובה בכל ערב-שבת, גם אם אינן ארוכות, ואילו התספורת – רק אם האדם מגודל-שיער. על-כן אין התספורת מצווה גמורה כל-כך, ואינה נדחית מפני חשש זה. ויש פוסקים האוסרים גם ליטול ציפורניים, ויש מקילים בזה רק אם הציפורניים ארוכות מדי.

מקורות: שבועות י,א. פדר"א פמ"ה. טושו"ע תיז,א ונו"כ. וראה הנסמן בטור השלם. 'ליקוט דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' פ"ג, וש"נ. תספורת: צוואת ריה"ח אות מח [נז], סידור דרך החיים (מח,ב ונתיב החיים שם), קיצור שו"ע (עב,יד), משנ"ב (רס,ז), כף החיים (רס,יב), קצות השולחן (עג, בבדה"ש ד), שמירת הגוף והנפש (סח,ו וש"נ), ו'קיצור הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן', מילואים (א) לסי' רס-רסב, וש"נ. 'ליקוט דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' פי"א, וש"נ. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il