שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 814, ערב שבת קודש פרשת שופטים, א' באלול תשס"ב (9.8.02)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמדה

יש חדש

עמוד 1

עמדה שבועית

זה הזמן לבקש מהמלך

במשך כל השנה עסקנו בפתרונות צבאיים וביטחוניים. כל אלה חשובים ונחוצים במציאות שבה הטרור מכה בנו. אבל עכשיו הזמן לבקש את הפתרון האמיתי

עוד שנה חולפת ועוברת לה, והנה אנחנו כבר בחודש אלול, חודש התשובה והרחמים. אנו נכנסים לחודש זה מתוך לבבות שבורים, על דם ישראל שנשפך כמים ועל המציאות הקשה שאנו שרויים בה. מעומק ליבנו נפנה תחינה אל אבינו שבשמים כי יחוס על עמו ועל נחלתו ויביא לנו את הישועה האמיתית. וזה באמת הזמן לבקש ולהתחנן, כי עכשיו כל השערים פתוחים.

על חודש אלול ניתנת הגדרה מעמיקה בספרו של רבי שניאור-זלמן מלאדי (מייסד חסידות חב"ד), 'ליקוטי-תורה'. הוא ממשיל את הקב"ה בימי חודש זה למלך שיוצא אל השדה ומניח לכל החפץ בכך לצאת אליו ולהביע לפניו את כל משאלותיו.

מי יכול לעלות

בימים כתיקונם קשה לאזרח הפשוט להגיע אל המלך. עליו להיות בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש עמו, ועל-אחת-כמה-וכמה כדי שיאזין לבקשותיו וימלא אותן. אולם לפעמים המלך יוצא אל העם, לשדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של מזכירים, פקידים ומנהלי-לשכה. שם אין דבר החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

ורבי שניאור-זלמן מוסיף, שהמלך מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. המלך לא רק שומע את דברי העם, אלא גם ממלא את בקשותיו בשמחה ובמאור-פנים. יש רק דבר אחד שהעם צריך לעשות - לצאת אל המלך. לנצל את הזמן הנדיר והיקר שבו המלך נמצא קרוב מאוד לכל אחד, ולגשת אליו.

זהו משל לקב"ה. במשך השנה כולה חובה למלא דרישות מסויימות כדי 'להגיע' אל הקב"ה. למה לא כל אדם זוכה שתפילתו תיענה? משום שאין הוא זך וטהור דיו כדי להבטיח שתפילתו תפעל את פעולתה. "מי יעלה בהר-ה'", אומר דוד המלך בתהילים, "נקי-כפיים ובר-לבב". רק צדיקים ובעלי נשמות גבוהות זוכים להיות קרובים אל ה'.

אבל בחודש אלול, ה'מלך' יוצא אל ה'שדה'. ההגבלות שקיימות במשך השנה כולה, נופלות ונעלמות. כל אדם פשוט, כמוני-כמוך, יכול להתקבל אצל הקב"ה, להתקרב אליו קרבה עצומה ולבקש את כל משאלותיו. הקב"ה פותח לפנינו את כל השערים ומאיר עלינו באורו הגדול. צריך פשוט לגשת אליו!

הלב מרגיש

אין לצפות, כמובן, שנראה התגלות זו בעינינו הגשמיות, אבל נשמתנו חשה את הקב"ה שנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת התעוררות מסויימת בימי אלול. לא תמיד הוא מודע למשמעותה של התעוררות זו; לא תמיד הוא יודע להפנותה לכיוונים הנכונים. אבל הוא מרגיש שצריך להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה למשהו רוחני. זו השפעת אותה התגלות של הקב"ה בימים אלה.

עובדה זו מעניקה לנו כוחות נפלאים להשיג דברים שנראו קשים ובלתי-אפשריים בעבר. לא-אחת, כאשר יהודי מתעורר ורוצה לתקן דברים מסויימים, מתעורר גם יצר-הרע ואומר: "הלוא כבר ניסית בעבר לתקן את מעשיך ולא הצלחת". חודש אלול יש בו תשובה על טענה זו. בעבר אולי נכשלת, אך עכשיו ניתנים לך כוחות חדשים ומיוחדים במינם; עכשיו הקב"ה נמצא איתך, הוא קרוב אליך מאוד-מאוד, והוא יעזור לך לקיים את החלטותיך הטובות.

אם כך בכל שנה, על-אחת-כמה-וכמה בשנה זו, שבה יש לנו כל-כך הרבה מה לבקש ולהתחנן. כל ימי השנה עסקנו בפתרונות צבאיים וביטחוניים, בגדרות ובמאבטחים, במרדפים ובמחסומים, בסגרים ובכתרים. כל אלה חשובים ונחוצים במציאות שבה הטרור מכה בנו. אבל עכשיו הזמן לבקש את הפתרון האמיתי, הכולל והמושלם – שכבר תבוא הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו, שיגאל אותנו גאולת-עולמים.

בציפייה לגאולה

"חמישה דברים מביאים את הגאולה - מתוך צרה ומתוך קץ ומתוך תשובה ומתוך רחמים ובזכות האבות. שכן הוא אומר 'ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו', ומיד 'כי א-ל רחום ה' אלוקיך'"

(פסיקתא רבתי פרשה מד)

יש חדש

ספרים חדשים

לתורה ולמועדים

מאת הרב שלמה-יוסף זוין

בהוצאת קול מבשר

מהדורה חדשה של ספרו הפופולרי של המחבר זצ"ל, ובו שיחות לפרשיות השבוע ולמועדי ישראל. במהדורה זו תוקנו שגיאות שנפלו במהדורה הראשונה וניתוספו הוספות רבות. כמו-כן יש כאן מפתח פסוקים מפורט. 480 עמ'. טל' 9427117-02.

מסכת ברכות עם תרגום מפורש

מאת הרב שלמה אביכזר

בהוצאת המחבר

בימינו אלה, כאשר רבים שאין להם רקע תורני מנסים ללמוד תורה, יש חשיבות לכל ניסיון לפשט ולהסביר את המקורות לציבור הרחב. לפנינו תרגום ופירוש למסכת ברכות, המאפשר גם למי שנכנס זה עתה לשערי התלמוד להבין את המסכת. 348 עמ'. טל' 9467646-08.

שבת למטרה

מאת הלל רוטנברג

בהוצאת המחבר

הספר מסביר את עניינה של השבת, את הרעיון שמאחוריה וכיצד אפשר באמת 'להרגיש שבת'. 218 עמ'. טל' 6431880-02.

משפחת קובלנוב מדור לדור

מאת הד"ר נתן-קרפיל קובלנוב

בהוצאת המחבר

הספר סוקר את תולדות המשפחה, משנת תש"ג ועד ימינו. סיפור המשפחה הענפה הזאת כרוך בטלטלות שעברו על עם-ישראל מימי שלטון הצאר הרוסי, דרך המהפכה וקומוניסטית ועד החיים בארץ בימינו אלה. 240 עמ'. טל' 5704831-03. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

מלך ונשיא, לב ומוח

אחת המצוות המצויינות בפרשתנו היא מצוות מינוי מלך. הקב"ה מצווה את עם-ישראל: "שום תשים עליך מלך", ובהמשך מפורטות מצוות ואזהרות הקשורות במלך. מה עניינו של מלך? אומר הרמב"ם, שהמלך "ליבו הוא לב כל קהל ישראל". כלומר, המלך נמשל ללב.

מדוע בחר הרמב"ם להמשיל את המלך דווקא ללב ולא למוח? נכון שהלב מזרים את דם-החיים לכל איברי הגוף, אבל הלב רק מחיה אותם, ואילו מי שמנהיג את האיברים ושולט בהם הוא המוח. לכאורה היה ראוי להמשיל את המלך למוח, שכן גם המלך מנהיג את העם, כשם שהמוח מנהיג את איברי הגוף.

תפקיד הנשיא

ואכן, יש בעם-ישראל תפקיד שנמשל למוח. זה הנשיא. נשיא הדור מכונה במדרש "ראש הדור". הנשיא הוא, בפשטות, נשיא הסנהדרין, והוא מייצג את הסמכות הרוחנית העליונה.

המלך והנשיא חלוקים זה מזה בתפקידם וגם בהלכות הקשורות בהם. למשל, "נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול; מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול". תפקידו של המלך – "לעשות משפט ומלחמות". הוא משליט את משפטי התורה על העם, ובשעת הצורך מוביל אותו למלחמה. הנשיא עניינו – לפסוק את הדין ולהורות את דיני התורה לכל העם. זה תפקידה של הסנהדרין, "עמודי ההוראה ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל".

הלב – תמיד בפעולה

מהותם זו של המלך והנשיא מסבירה מדוע נמשל המלך ללב והנשיא למוח. המאפיין את הלב, שהוא פועם תמיד ומזרים דם לאיברי הגוף. לא ייתכן שהלב יעצור את פעולתו ויתרכז בעצמו. לעומת זאת, המוח, אף שהוא מנהיג את כל הגוף, אין הוא חייב לעסוק ללא הרף בהפעלת האיברים, והוא יכול להתנתק מהם ולעסוק בעניינים של מחשבה והתבוננות, שאינם קשורים לאיברי הגוף כלל.

המלך נמשל ללב, שכן זה כל עניינו – שהוא מנהיג את העם. אין המלך יכול להתנתק מן העם ולו לרגע אחד, כשם שהלב אינו יכול לחדול מלהזרים דם לגוף. לעומת זאת, נשיא, אף שגם הוא מלמד את העם ומורה לו את דרכו, יש לו מציאות משל עצמו, שאינה קשורה בהכרח לעם.

שילוב אצל המשיח

חלוקת תפקידים זו קיימת בכללות בין המלך ובין הנשיא, אולם יש שהם משתלבים יחדיו. כך היה אצל משה רבנו, שמצד אחד הנהיג את עם-ישראל בהנהגה של מלך, ומצד שני היה נשיא שלימד את כל העם תורה. הוא היה גם הלב של כל ישראל וגם הראש והמוח של כל העם.

וכך יהיה גם במלך המשיח, שיתגלה בקרוב ממש. מצד אחד הוא יהיה מלך – 'מלך המשיח', ובה בשעה יהיה נשיא – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם". הוא ינהיג את העם בתכלית השלמות של מלך, ועם זה יהיה נשיא ורב, שילמד תורה את כל העם כולו.

(לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 165)

אמרת השבוע

אמונת חכמים

סיפר רבי אברהם מסלונים: המגיד ממזריטש שאל יום אחד את תלמידיו, לאיזו מדרגה הגיע כל אחד ואחד מהם באמונת חכמים. השיבו התלמידים ותיארו את המדרגות שהגיעו אליהן. רק אחד התלמידים אמר: "אין לי שום מדרגות. אני יודע דבר אחד – שהרבי נעלה וגדול ממני, והוא יכול להיטיב לי ברוחניות ובגשמיות, וממילא עליי להכניע את עצמי לפניו".

נענה המגיד ואמר: "שלך גדול משלהם. להרגשה תמימה ופשוטה כזאת יש קיום נצחי, ואילו להשגות ולמדרגות שלהם – מי יודע!".

מן המעיין

נושא השבוע: רבנות

אלוקים לנגד עיניו

"שופטים ושוטרים תיתן לך... אשר ה' אלוקיך" (דברים טז,יח). צריכים לבחור שופטים שאין עליהם אלא הקב"ה בלבד. שופטים שרק דרך ה' עומדת לנגד עיניהם, ואין הם נושאים פנים לאיש.

(פניני תורה)

לתבוע מעצמם

את הדברים שהרב והדיין תובעים מאנשי קהילתם צריכים הם לתרום גם מעצמם. אסור להם להחמיר עם הזולת ולהקל עם עצמם. אין לדרוש שהזולת יהיה טוב ממך. זהו שנאמר: "שופטים ושוטרים תיתן לך" - שתקיים בעצמך מה שאתה תובע מהזולת.

{תולדות יעקב יוסף)

בעל-הבית האמיתי

אדמו"ר הזקן, בעל התניא, אמר: למה נקרא הרב 'מרא דאתרא'? – משום שמן השמים נתנו לו את הכוחות, הזכות והחובה שהוא יהיה בעל-הבית והאדון האמיתי של כל העניינים במקומו, וזאת לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות.

הכול בידי הרב

הרב נקרא "מרא דאתרא" – בעל המקום. גורלו של המקום נתון בידי הרב, ובו ובהוראותיו תלוי אם יהיה המקום כלי לאלוקות.

(התמים)

לייסר את הידידים

הרב חייב לייסר ולהוכיח גם את ידידיו וחבריו, מי שסייעו בידו להגיע לכס הרבנות. והם, מצידם, חייבים להישמע לדבריו כמו כל הקהל.

(חתם סופר)

תמיד על הגבול

הרבי הרש"ב מליובאוויטש אמר לרב אחד: רב עומד תמיד על הגבול הדק שבין מזכי הרבים לבין מחטיאי הרבים, חס-ושלום. רב עומד תמיד על הגבול שבין עומק-רום ובין עומק-תחת. ענייני הרבנות צריכים לנגוע בפנימיות נקודת ליבו, כי בנפשו הוא.

פעם והיום

לפנים, כשהיו ממנים רב, הקפידו שיהיה ירא-שמים, למדן ובעל מידות טובות. לעומת זאת, בימינו, כשבאים למנות רב, הדעת נתונה שיישא חן בעיני הגויים, שידע את שפתם, יצטיין כנואם ויהיה מצוי בגינוני העולם. זהו שאומר המדרש "שופטים ושוטרים תיתן לך" - לך ולא לאומות-העולם.

(רבי נפתלי סופר)

התרמיל מוכן

בבית-דינו של רבי שמעלקה מניקלשבורג היו תלויים תמיד על הקיר תרמיל ומקל. זו הייתה אזהרה לבעלי-הדין שהרב אינו נושא פנים לאיש, ואינו מחניף לאחד מהם. בכל עת וזמן מוכן הוא ליטול בידו את מקלו ותרמילו ולצאת מהעיר. 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

אהבת התורה

"מדוע את עצובה כל-כך?", שאל הצדיק רבי יחזקאל משינובה את המשרתת הצעירה שעבדה בביתו.

"רבי", ענתה לאה-פרומט, "משפחתי היגרה לארצות-הברית ואין מי שידאג לנישואיי".

"אל דאגה", ניחמה הצדיק, "בקרוב תמצאי את זיווגך, ואני מברך אותך שבין ילדייך יהיו גם תלמידי-חכמים".

לאה-פרומט בטחה לגמרי בברכת הצדיק ושמחתה שבה אליה. ואמנם, זמן קצר אחר-כך נישאה לשלמה ליכט, יהודי כפרי שאמנם לא היה תלמיד-חכם, אך הצטיין בלב טוב ובמידות טובות. כסף רב לא היה לבני-הזוג, אך הדבר לא פגע בחמימות הרבה ששרתה בביתם.

גם ילדים נולדו להם, ולאה-פרומט הייתה בוחנת אותם תמיד, מנסה לנחש מי מהם יגדלו תלמידי-חכמים, כהבטחת הצדיק. בסופו של דבר הייתה האם משוכנעת שהכוונה לשני ילדיה הגדולים, זוג התאומים רפאל ויצחק.

כשהגיעו לגיל מצוות ציוותה לאה-פרומט על בעלה למצוא להם ישיבה מתאימה. "אל תעז לחזור הביתה בלי שמצאת להם ישיבה", אמרה ואף הוסיפה בנימה מאיימת: "אם ישובו הילדים איתך, תצטרך למצוא לך אישה אחרת".

רתם שלמה את הסוס לעגלה ויצא עם ילדיו לעיר הסמוכה, הנישוביץ. רב העיר, שהיה גם ראש-הישיבה, בחן את הילדים והיה שבע-רצון מכישוריהם ומידיעותיהם.

כמקובל באותם זמנים - כל בעל-בית היה מאכיל על שולחנו בחור-ישיבה יום אחד או שניים בשבוע. "עסן טעג" ("לאכול ימים"), קראו לזה. וכאן התעוררה בעיה קטנה: אצל כל בעלי-הבתים שהתנדבו לכך כבר שוכנו בחורים. האפשרות היחידה שנותרה - הציע הרב - היא למצוא מישהו שיקבל את הילדים תמורת תשלום.

שלמה פרץ בבכי. "כסף אין לי ואשתי הזהירה אותי כי אם אשוב הביתה בלי לסדר את הילדים בישיבה, היא תתבע ממני גט!". כששמע ראש-הישיבה על מסירות-נפשה של האם למען התורה וחש במצוקתו של הבעל, אמר: "אם-כן, יישארו הילדים בביתי ויאכלו על שולחני".

ואכן, כך היה. הילדים הצעירים למדו תורה מפי רבם בישיבה וסעדו על שולחנו בביתו. במרוצת הזמן גדלו השניים בתורה וביראת-שמים.

זכו שלמה ולאה-פרומט לראות את שני בניהם התאומים עולים במעלות התורה: הרב יצחק ליכט הי"ד שימש רב העיר ביסטרה עד השואה; הרב רפאל ליכט כיהן כמגיד-מישרים בעיר פרשוב (סלובקיה).

על-אף האיום המתואר לעיל, כאשר איימה האישה להתגרש מבעלה, שרתה בין בני-הזוג אהבה רבה עד יומם האחרון. בזקנותם נהגו להתקוטט ביניהם מי ילך ראשון לעולם האמת. כל אחד מהם טען שלא יוכל לחיות בלי זולתו.

ומה באמת אירע? הימים היו ימי סיומה של מלחמת-העולם הראשונה. הבנים, וגם החתן, הרב וייס הי"ד, שאף הוא היה תלמיד-חכם, גויסו לצבא האוסטרי-הונגרי.

האם לאה-פרומט חלתה. לילה אחד חלמה שהיא מובלת על-ידי מישהו בפרוזדור חשוך מאוד. היא פנתה למובילה ואמרה: "אני יודעת מי אתה - אתה מלאך המוות. אך יש לי בקשה, אני רוצה לראות את שלושת הכוכבים שלי".

כשהקיצה מהחלום זכרה אותו כאילו אירע במציאות. בדבריה על "שלושת הכוכבים" התכוונה לשני בניה ולחתנה - תלמידי-החכמים. ואמנם זכתה לאה-פרומט לראות בטרם מותה את שני בניה הגדולים ואת חתנה.

אך לאה-פרומט התגעגעה גם לצעיר בניה, ברל'ה, ורצתה מאוד לראותו בטרם מותה. באותם ימים היה ברל'ה מגוייס באיטליה. הצבא האוסטרי-הונגרי התפורר והלך. בין החיילים הייתה התלבטות קשה אם לערוק או להישאר בשירות.

בלילה חלם ברל'ה חלום. ובחלום קוראת לו אימו ואומרת לו: "ברל'ה, חזור הביתה! חזור הביתה!".

כשהקיץ משנתו חייך לעצמו: איזה חלום! אבל כשהחלום חזר ונשנה פעמיים ואף שלוש פעמים, נשא את רגליו וברח לעבר שינובה. הדרך הייתה ארוכה ומלאת סכנות.

כשהגיע ברל'ה לעירו נודעו לו הבשורות המרות. הוא שמע כי בדיוק לפני חודש נפטר אביו ר' שלמה. ובדיוק עכשיו, במלאות שלושים למות האב, נפטרה גם אימו. הוא הספיק להשתתף בהלווייתה.

את הסיפור הזה שמעתי מפי אבי-מורי הרב אברהם-יהודה ליכט, בנו של הרב רפאל ליכט הי"ד. אבי ז"ל ניצל מהשואה שבה נספו כל יתר בני-המשפחה. בשבוע שעבר חל יום-השנה שלו ויהיו הדברים לזכרו ולעילוי נשמתו.

 (תודתנו לשולחת הסיפור, הגב' רחל ברגר, קריית-מלאכי)

דרכי החסידות

זדונות כזכויות

ידוע מאמר חז"ל: "במקום שבעלי-תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם". אחד ההסברים לכך הוא, שאצל בעל-תשובה "זדונות נעשים לו כזכויות". כשהחוטא שב בתשובה שלמה, לא זו בלבד שהחטאים נמחלים לו, אלא שהם עצמם נהפכים לזכויות. כך יש לבעל-התשובה דבר שאין לצדיקים: להם יש רק מצוות, ואילו לבעל-תשובה יש גם עבירות שנהפכו לזכויות.

דבר זה דורש ביאור: כל עוד אומרים שהתשובה מוחקת את העוון כאילו לא היה מעולם - ניחא; אך למה יהפוך העוון לזכות?! איך ייתכן שחטא ודבר רע ייחשב מצווה בעקבות התשובה?!

תשובה מיוחדת

מסבירה תורת החסידות (תניא פרק ז ועוד), שכדי שהזדונות יתהפכו לזכויות יש צורך בתשובה מיוחדת. בתשובה דרגות רבות, שנחלקות באופן כללי לתשובה מיראה ולתשובה מאהבה. תשובה מיראה גורמת רק שהעוונות ייסלחו ויימחקו, ותשובה מאהבה פועלת ש"נעקר עוונו מתחילתו". אך כדי שהזדונות יתהפכו לזכויות יש צורך ב"תשובה מאהבה רבה", שהיא נעלית הרבה יותר.

לאהבה גדולה כזאת לקב"ה מגיע בעל-התשובה דווקא על-ידי הריחוק. הרגשת ריחוקו מה' מעוררת בו צימאון עצום לאור האלוקי, כאדם צמא ההולך במדבר, שרק הוא יודע להעריך באמת את ערכם של המים. צימאון זה עז יותר מצימאון נפשם של הצדיקים שלא חטאו מעולם. והואיל ורק על-ידי החטא מגיע האדם לאהבה כה גדולה אל הקב"ה, הרי גם החטא הוא כביכול שותף בכך. לכן הופכת התשובה את הזדונות לזכויות, כיוון שעכשיו, כששב האדם בתשובה, התברר, שבסופו של דבר גרם החטא ליתר-קירוב אל ה'.

מעלתו של בעל-תשובה

בעומק יותר קושרת זאת תורת החסידות לעניין 'בירור הניצוצות'. בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי (שממנו שואב אותו דבר את קיומו וחיותו). תפקידו של היהודי 'לברר' ולהעלות את הניצוץ הזה. כשיהודי נוטל חפצים גשמיים ומקיים בהם מצוות או מברך עליהם - הוא גואל את הניצוצות האלוקיים שהיו טמונים בהם ומעלה אותם למקורם.

אך מה עושים בניצוץ האלוקי הטמון בדברים האסורים? מכיוון שדברים אלה קיימים בעולם, בהכרח שגם בהם יש ניצוץ אלוקי. ויתרה מזו, על-פי הכלל, כל הגבוה יותר נופל למטה יותר, הרי הניצוצות האלוקיים החבויים בדברים האסורים, נעלים ונשגבים יותר מהניצוצות שמקיימים את הדברים המותרים. ובכן, ניצוצות אלה אינם יכולים 'להתברר' באופן חיובי, אלא באופן שלילי - על-ידי שדוחים ומרחיקים אותם ומוציאים אותם מחוץ לתחום. רק לעתיד-לבוא, כשהקב"ה יעביר את רוח הטומאה מן הארץ, יוכלו הניצוצות הללו להיגאל ולשוב למקורם.

ובכך יתרונו של בעל-תשובה. כשהוא שב עכשיו בתשובה מאהבה-רבה, הוא מעלה עמו גם את כל הדברים שבהם נכשל בהיותו חוטא. נכון שבשעת החטא גרם גלות עמוקה יותר לניצוצות הקדושה שבדברים האסורים והורידם לעמקי-שאול - אך עכשיו, על-ידי התשובה, הוא מחלץ את עצמו עם ניצוצות הקדושה הללו ממעמקי הרע ומשיבם למקורם. על-ידי התשובה נגאלים ניצוצות הקדושה הנעלים שנפלו אל תוך הדברים האסורים, ובכך יתרונו הגדול של בעל-תשובה.

אלא שאמרו חז"ל: "האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה". יכול יהודי לטעון, שברצונו לגאול את ניצוצות הקדושה שחבויים ברע, ולכן "יחטא וישוב", כדי להעלות ניצוצות אלה על-ידי התשובה. על כך מזהירים אותו - "אין מספיקים בידו לעשות תשובה". גאולת הניצוצות צריכה להיעשות כרצון ה' ולא בניגוד לרצונו. רצון ה' הוא שיהודי ילך בדרך הישר ויהיה נקי מחטא. וזו מעלתם של הצדיקים שלא חטאו מעולם. 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

חומת מגן ושמה תורה

האדמו"ר מוויז'ניץ

מברך את הרב חיים מילר ומפעלו

יש דברים שנהפכו מבלי משים, בעיקר בגלל התקשורת, לחלק בלתי-נפרד מ'שגרת הטרור' הנוראה: אנשי מד"א, מתנדבי זק"א, מפכ"ל המשטרה, חדרי-המיון, ארגון 'הצלה', 'המרכז לעזרת הזולת'. אמרת פיגוע (לא עלינו), אמרת את כל השאר.

מאחורי האחרון ברשימה עומד הרב חיים מילר, ממלא-מקום ראש עיריית ירושלים. "המרכז מקיף מאות מתנדבות בכל הארץ. הן מגיעות לחדרי-המיון ומלוות את הנפגעים ומשפחותיהם מרגע האסון ועד תום תקופת השיקום, כאשר ההתעניינות הציבורית פגה וארגוני החסד כבר סיימו את מלאכתם. הנה למשל, ברגע זה, יש עוד שבעה פצועים מאסון 'ורסאי' שמאושפזים. מי זוכר? מי יודע? המתנדבות שלנו עדיין שם, ליד מיטות החולים".

עשרים ארגונים

הרב חיים מילר ("קרא לי חיים") הוא אישיות שקשה להתעלם ממנה. איש תזזיתי, לא נח ואינו שוקט לרגע. הוא נואם באירועים תורניים, יוזם ומארגן, מרבה להופיע בתקשורת. לא-פעם השמיע ביטויים שהתסיסו חלקים בציבור הישראלי. על אחד מהם אף התנצל בפומבי. "אמי ז"ל תמיד הייתה אומרת: חיים נולד חסר מנוחה".

מילר ("עוד מעט 40") נחשב מקורבם של אדמו"רים ורבנים. הוא עומד בראשם של כעשרים ארגונים, אגודות ועמותות ציבוריות, או לפחות חבר בהם. 'התנועה למען ירושלים ושמירת זכויות תושביה', 'לוחות ושברי לוחות - נר זיכרון לזכר קדושי השואה', 'ורפא ירפא - עזרה לחולים', 'המנהל הקהילתי של השכונות בירושלים', ועוד.

הטלפון זמין

"מאז בגרותי אני מסור לעבודת הציבור", הוא אומר. "אנשים יודעים שאפשר לפנות אליי בכל בעיה, בכל אחת משעות היממה. לא צריך לעבור מזכירות כדי להגיע אליי. מספר הטלפון האישי שלי מופיע על כרטיס הביקור שלי. בבית הטלפון אף פעם אינו מנותק, גם לא בשעות הלילה. אפילו כשאני ישן מכשיר הזימונית תמיד זמין ופתוח ליד האוזן".

בעת האחרונה מפתח מילר את 'המפעל המרכזי להחזקת תורה בישראל'. "המפעל קיים כבר שנים, אך בעקבות המצב הוחלט להרחיבו", הוא מסביר. "מחפשים כל מיני דרכים להגביר את תחושת המיגון והביטחון. מציעים מאבטחים באוטובוסים; מציבים שומרים חמושים בכניסה לכל בנק, מסעדה וקניון; מקימים גדרות-הפרדה וכו'. כיהודים מאמינים אנחנו יודעים שלא פחות משאנו מצווים לדאוג לביטחון, בדרך הטבע, חובה עלינו לבצר את ביטחוננו בדרך רוחנית. בהתייעצות עם גדולי-ישראל הוחלט לחזק את לימוד התורה, שעליה אמרו חז"ל, 'תורה מגנא ומצלא' (=התורה מגינה ומצילה)".

כשאחרים שובתים מלימוד

הרעיון מאחורי המפעל הוא לחזק את לימוד תורה דווקא בזמנים שבהם, מטבע הדברים, הוא נחלש. למשל, בערבי שבתות וחגים, בחול-המועד או בימי בין-הזמנים. מפעלו של מילר הקים כמה 'כוללים' לימים אלה. המפעל עוסק גם בתמיכה כלכלית במשפחות נזקקות של אברכים לומדי תורה.

המפעל להחזקת תורה זכה לברכת גדולי ישראל. לא-מכבר קיבל הרב מילר תעודת כבוד מידי נשיא מועצת גדולי התורה, האדמו"ר מוויז'ניץ. בתעודה נכתב, בין השאר: "רשמת דפים מזהירים בעשייה ציבורית לכל רובדי האוכלוסייה. המשך להיות דוגמה ומופת לעוסקים בצורכי ציבור באמונה".

פינת ההלכה והמנהג

שביל הזהב

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: האם הצורך לאמץ 'מידות טובות' הוא רק בגדר המלצה, או שיש בדבר מצווה וחיוב מן-הדין?

תשובה: מצוות-עשה מן התורה ללכת בדרכי ה', שנאמר (דברים כח,ט) "והלכת בדרכיו", ופירשו חז"ל: "מה הוא נקרא 'חנון' – אף אתה היה חנון (ותן לחברך מתנת-חינם); מה הוא נקרא 'רחום' – אף אתה היה רחום (ורחם על חברך); מה הוא נקרא 'ארך-אפיים' – אף אתה היה ארך אפיים (ואל תכעס)", וכן שאר כל המידות שהאדם צריך להידמות בהן לבוראו, למאוס ברע שבהן ולבחור בטוב.

כיצד ירגיל אדם את עצמו במידות הטובות עד שייקבעו בו? חשוב ללמוד להכיר את המידות הנדרשות מן האדם ואת הדרך להשגתן. והעיקר, להתרגל לעשות מעשים המתאימים למידות הללו, ולחזור על כך הרבה עד שיתרגל האדם לנהוג כך. למשל, אם היה קמצן בטבעו – יפזר הרבה צדקה לעניים ויגמול חסד (ייתן הלוואה) גם לעשירים, עד שתיקבע בנפשו מידת "ורב חסד". לאחר שיצליח בזה, ינהג בדרך המיצוע: לא יקמץ חלילה, אך גם לא יפזר לצדקה יותר מדי ("אל יבזבז יותר מחומש") אלא במצבים מיוחדים.

זאת בכל המידות, חוץ משתי תכונות קשות ומזיקות ביותר, שמהן יש להתרחק עד הקצה האחרון: גאווה – מכיוון שאמרו חז"ל "כל המגביה ליבו כאילו כפר בעיקר", ולכן אמרו "מאוד-מאוד הווי שפל-רוח". וכעס, כמאמרם "כל הכועס - כאילו עובד עבודה זרה". על-כן יש להתרחק מן הכעס מאוד, עד שיתרגל שאותם דיבורים ומעשים שבעבר גרמו לו לכעוס – לא תהיה להם עוד השפעה עליו.

בראש ובראשונה יש להיזהר שלא לרמוס את הזולת, גם אם נדמה לנו שהוא עושה דברים שלא כראוי. אם יש לנו גישה אליו, יש למצוא את הזמן והדרך להעיר לו בדרך ידידותית. ואם לאו – יש ללמד עליו זכות שלא עשה את הדברים מתוך כוונה רעה, אלא מחוסר ידע ותשומת-לב. גם אם חייבים להתרחק ממנו ולשלול את מעשיו – יש לשלול את המעשים, ולא את האדם.

מקורות: אבות פ"ד מ"ד. שבת קה,ב. סוטה ה,א. רמב"ם פ"א מהל' דעות ה"ה-ז. שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קנו ס"ג. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il