שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 842, ערב שבת  כי תשא תשס"ג (21.2.02)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

 ומי יגן עלינו מהפחד?

בימי מלחמת המפרץ נהרג אדם אחד ויחיד מהדף של טיל, אבל הפחד הרג כמאה בני-אדם. זו הפרופורציה בין פוטנציאל הסכנה שבאיומים עצמם לבין סכנותיה של החרדה

אחרי שדאגו להריץ את הציבור לחנויות כדי להצטייד בניילונים, בגלילי דבק, בסוללות ובבקבוקי מים, מתברר שנוכח הסכנה הגדולה והעיקרית אין לציבור שום אמצעי הגנה. להפך, דווקא אמצעי ההגנה בפני הסיכונים הקלושים הגבירו פי כמה וכמה את הסכנה החמורה באמת. זו סכנת הפחד.

בימי מלחמת המפרץ נהרג אדם אחד ויחיד מהדף של טיל, אבל הפחד הרג כמאה בני-אדם. החרדה והאימה גרמו התקפי-לב, ואף היו אנשים שנפטרו בגלל מסיכות הגז. הנה כי-כן, זו הפרופורציה בין פוטנציאל הסכנה שבאיומים עצמם לבין סכנותיה של החרדה.

הסימן העתיק

יש כאן מעגל קסמים: התקשורת יוצרת פניקה. זו גוררת את מקבלי ההחלטות לנקוט 'צעדי התגוננות'. אלה מגבירים את הפניקה ומספקים כותרות מפחידות לתקשורת. וחוזר חלילה. ואף אחד אינו מעז לקום ולהפסיק את תעשיית החרדות הזאת.

בימים אחרים נבחנה עוצמתו של עם דווקא בתחושת הביטחון שהקרין. חומות וצעדי התגוננות שידרו חולשה והזמינו תוקפנות. כאשר משה רבנו שיגר את המרגלים לתור את הארץ, ביקשם לבדוק את העם היושב בארץ  "החזק הוא (או) הרפה". מפרשים חז"ל: "סימן מסר להם – אם בפרזים (ערים פתוחות) יושבים, חזקים הם, שסומכים על גבורתם; ואם בערים בצורות הם יושבים – חלשים הם".

המחשה ברורה לכך ראינו בימים אלה ממש. זמן רב הטיפו לנו כי רק 'גדר הפרדה' תביא ביטחון לעם-ישראל ותפסיק את גל הטרור שהשתולל בחוצות ערינו. לא הועילו ההבהרות של אנשי מקצוע בדבר חוסר יעילותה של הגדר, ואף לא ההצבעה על העלות האדירה של פרוייקט כזה. הפכו את הגדר למעין 'משיח' – שרק תבוא הגדר ויהיה שלום על ישראל.

והנה התברר, שכאשר החלטנו להפסיק להתגונן ותחת זאת לתקוף את מוקדי הטרור בביתם ובקיניהם, ירדה עקומת הטרור בתלילות. אמנם האיומים עדיין קיימים ולא הגענו לשקט מוחלט, אבל החודשיים האחרונים, מאז שצה"ל פתח מתקפה נמרצת על תשתיות הטרור, מוכיחים כי ההגנה היעילה ביותר היא זו היוזמת והתוקפת ולא ההסתגרות מאחורי גדרות.

להצטייד בחיוך

ועכשיו לוקחים עם חזק, שעמד בגבורה בטרור רצחני כמעט שנתיים וחצי, ו'מגוננים' עליו ביריעות ניילון ובסרטי דבק. אין בין הקברניטים מי שיוכל לקבל החלטה אמיצה, שכל תעשיית הפחדים הזאת נזקה מרובה מתועלתה. הכול דואגים להיות 'מכוסים', שהרי איש לא יתבע מהם לתת דין וחשבון על קרבנותיה של החרדה.

חשוב להבהיר, כי לאחר שנתקבלה ההחלטה ושלטונות הביטחון מורים לציבור לנקוט צעדים כאלה ואחרים, חובה לציית להם. כוונת הדברים אינה, חלילה, לגרום לאנשים להתעלם מההוראות. מטרתנו אחת ויחידה – להפסיק לפחד ולהפחיד. אומרים להצטייד בניילונים, נעשה זאת, אבל בחיוך ובמצב-רוח טוב. אין שום סיבה להיכנס לפניקה.

לנגד עינינו עומדות המילים הברורות שאמר הרבי מליובאוויטש בימי מלחמת המפרץ: ארץ-ישראל היא המקום הבטוח ביותר. זו הארץ שעליה נאמר "עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". הקב"ה משגיח על ארץ-ישראל ומגן עליה. על-כן צריכים להתחזק בביטחון בקב"ה, להוסיף לנסוע אליה ולא להימלט ממנה חס ושלום.

יתרה מזו: הרבי קישר את האירועים במפרץ עם דברי חז"ל, הרואים בכך את סימני הגאולה. הקב"ה אומר אז לבני-ישראל: "בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם". נתחזק אפוא בביטחון ב"שומר ישראל" ש"לא ינום ולא יישן", ובקרוב ממש נזכה לראות שאכן "הגיע זמן גאולתכם".

בציפייה לגאולה

"מניין שהצדקה ממהרת להביא את ימות המשיח ואת ימות הגאולה? שנאמר: שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות".

(תנא-דבי-אליהו רבה א,ט)

יש חדש

סעודת הודיה

מטה צעירי-חב"ד למען נפגעי הטרור, הפועל בקרב נפגעי פעולות האיבה, ערך בשבוע שעבר סעודת הודיה מרגשת לחייל צה"ל, אהרון נזרוב, שנפצע אנושות בפיגוע בצומת כרכור לפני כמה חודשים, ובניסי ניסים חוזר לאיתנו. האירוע התקיים בבית-חב"ד באור-עקיבא, עיר מגוריו של אהרון, ובמהלכו הוענקו לו טלית וזוג תפילין. אביו ריגש את הנוכחים כששיבח את אנשי חב"ד ואף אמר כי בזכותם החל להתוודע ליהדות. "בזכותכם אני מרגיש שעם-ישראל הוא באמת משפחה אחת גדולה, וזה מעורר בליבי רצון ללמוד ולהכיר מקרוב את היהדות", אמר.

סמינר פסח

אגודת 'דעת', ללימודי היהדות באור החסידות, מקיימת סמינר פסח בתנאי נופש מלאים, במלון נוף ערד בערד. הסמינר יהיה מערב פסח עד מוצאי שביעי של פסח. כשרות למהדרין, עם כל המנהגים והחומרות המקובלים בחב"ד. יהיו שיעורים והרצאות, התוועדויות חסידיות, תכניות אמנותיות וטיולים. פעילות עשירה מובטחת לילדים. טל' 9353932-08

תקליטור "נהוראי"

חברת תלמוד-תורה כנגד כולם מגישה תקליטור תורני חדש – נהוראי. מאגר מקיף של ספרי שו"ת, ירחונים ומאמרים בענייני רפואה והלכה וברכות הנהנין. יש בתקליטור גם מערכת חיפוש משוכללת. עיבודים: מאיר הלוי אשל ועמית סופר. טל' 7920838-09.

לא לפחד כלל

ילד הפלא דודי הרץ מגיש תקליט חדש ובו עשרה שירים, בביצוע מיוחד ומרגש, ובהם השיר "הבן יקיר לי". טל' 9606120-03. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

 קבלת-עול מתוך התלהבות

כאשר ציווה הקב"ה את משה רבנו על מחצית השקל, אמר לו: "זה יתנו". אומר על כך רבי מאיר בתלמוד הירושלמי: "כמין מטבע של אש הוציא הקב"ה מתחת כיסא-כבודו והראהו למשה, ואמר לו: 'זה יתנו' - כזה יתנו". זאת, משום שמשה "נתקשה בו".

במה נתקשה משה? וכי לא ידע מהי מחצית השקל? מוסבר על כך, שתמיהתו הייתה כיצד תוכל תרומה של מחצית השקל להיות "כופר נפשו" של יהודי. הלוא "כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו", וכאן אומרים שהוא מכפר על נפשו על-ידי מחצית השקל?! על-כן הראה לו הקב"ה "מטבע של אש", ובכך השיב לתמיהתו.

'מטבע' ו'אש'

להבנת העניין יש להתבונן בצירוף המילים "מטבע של אש". על 'מטבע' קובעת הגמרא שהוא "חריף לצאת". כלומר, זה אמצעי תשלום המוערך במידה שווה אצל כל בני-האדם. כאשר אדם משלם באמצעות חפץ בעל-ערך, משתנה ערכו על-פי מידת הצורך של הקונה בחפץ זה, אולם מטבע – ערכו קצוב וקבוע במידה שווה אצל כל האנשים.

'אש' שונה מכל חומר אחר בכך שהיא עולה למעלה. כל היסודות האחרים טבעם לרדת למטה. אפילו הרוח, שאינה יורדת למטה, נשארת בכל-זאת במקומה. אולם האש שואפת לעלות למעלה.

הבדלים ואחידות

שני המרכיבים הללו קיימים גם בעבודת האדם לבוראו. יש ה'אש', זו השאיפה לעלות למעלה ולדבוק בקב"ה. תחושה זו אינה שווה בכל אדם. יש מי שמבין יותר את גדולת הבורא, וממילא תשוקתו לאור הקדושה עזה יותר, ויש מי שצימאונו לאלוקות מתון יותר.

עם זה צריכה להיות בעבודת האדם תחושה של קבלת-עול, שגורמת לו לציית לרצון ה' ולמלא את כל הוראותיו וציווייו. תחושה זו שווה בכול ואינה תלויה בדרגתו הרוחנית של האדם – כל יהודי נדרש לקבל עול מלכות שמים ולמלא את רצון ה'. זה ה'מטבע', שערכו שווה בכל מקום.

כך באה הכפרה

כשהקב"ה מראה למשה רבנו "מטבע של אש", יש כאן רמז שנדרש שילוב שני המרכיבים הללו, לחבר את ה'מטבע' וה'אש'. טבעם של בני-האדם, שכאשר הם עושים פעולה מתוך הכרה והרגשה, עושים אותה בחיות ובהתלהבות ('אש'), ואילו כשעושים אותה בקבלת-עול, אין בזה התלהבות ('מטבע'). אומר הקב"ה, שצריכים לחבר את ה'מטבע' וה'אש' – שתהיה לאדם התלהבות לא בדברים שהוא רוצה בהם, אלא במה שהקב"ה רוצה.

חטאי האדם עלולים לפגום בדרגות החיצוניות שבנפש, אולם כשיהודי מגלה את עצם נשמתו, שבה מתחברים יחדיו כל המרכיבים הללו ('מטבע' ו'אש'), מביא הדבר כפרה ותיקון של כל הפגמים. וזו התשובה שהשיב הקב"ה למשה רבנו – כאשר עבודת ה' תהיה בבחינת "מטבע של אש", היא גם תהיה "כופר נפש" ותכפר על כל אחד ואחד מישראל.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 178)

אמרת השבוע

וחנותי את אשר אחון

יהודי אחד נכנס לחדרו של הצדיק רבי יהודה-צבי מרוזלה, ונתן לו פתקה בצירוף סכום כסף ל'פדיון נפש', כנהוג. אמר לו הצדיק: "אתה נותן לי את הכסף בהנחה שאני 'יהודי טוב'. ומה אעשה כאשר בעולם האמת תתברר לך האמת שאינני 'יהודי טוב'? כיצד רשאי אני לקחת ממך את הכסף?".

שתק האיש ולא ידע כיצד להגיב, אולם הצדיק השיב בעצמו על שאלתו: "כאשר האדם מבקש שפע מלמעלה, ובאמת לא מגיע לו לקבל ברכה זו, עליו לעורר את מידתו של הקב"ה שעליה נאמר 'וחנותי את אשר אחון', אף-על-פי שאינו הגון". על-כן עליו לעשות גם כאן למטה פעולה שתהיה בבחינת מידה כנגד מידה. כשאתה נותן לי 'פדיון', אף שבאמת איני ראוי לכך, מן הראוי שתיוושע גם אתה"... 

מן המעיין

 הקטורת

 העברת הריח

טעם העלאת הקטורת הוא, לפי שהיו שוחטים במקדש בהמות רבות בכל יום, מחתכים את הבשר ושורפים ורוחצים בו הקרב והכרעיים. לו היו מניחים אותו כך, היה ריחו כריח מקומות הבשר. מפני זה ציווה להקטיר בו קטורת פעמיים בכל יום, להיטיב ריחו וריח בגדי כל העובד בו.

(רמב"ם מורה נבוכים)

 השלמת התשובה

פעם שאל חסיד אחד את רבנו הזקן, בעל התניא: איך ייתכן לומר שעבודת הקטורת, שהיא עבודה נעלית ביותר, לא באה אלא כדי להעביר את הריח הרע של הקרבנות? ענה לו הרבי: ידוע שמביא הקרבן היה צריך גם-כן להתחרט על חטאיו ולשוב בתשובה שלמה, ואז היה עוונו מתכפר. אבל לפעמים קורה שהתשובה לא הייתה שלמה ועדיין נשאר סירחון מהחטא. לשם כך באה הקטורת, להסיר סירחון זה.

 ריח החטא

הוסיף אדמו"ר ה'צמח-צדק': אמנם הקרבן שמקריב האדם פועל שה' יסלח לו על חטאו אשר חטא, אבל ריח מהחטא נשאר. לכן לאחר הקרבן מקטירים את הקטורת, כדי להעביר גם את הריח הרע הזה.

 הזוהר והרמב"ם

בזוהר נאמר שהקטורת באה להעביר ולבטל את הזוהמה והטינופת של יצר-הרע. זהו שרמז הרמב"ם במורה-נבוכים, שהקטורת באה להעברת ריח רע.

(לקוטי שיחות)

 סגולת הקטורת

כל המסתכל וקורא בכל יום פרשת הקטורת יינצל מכל רע ומכל פגעים רעים, מהרהור רע ומדין רע, ולא יינזק כל אותו יום. לו היו בני-האדם יודעים כמה נעלה מעשה הקטורת לפני הקב"ה, היו נוטלים כל מילה ומילה ממנה ומעלים אותה עטרה על ראשיהם ככתר של זהב.

(זוהר)

 התקשרות אמיתית

'קטורת' הוא גם מלשון התקשרות והתחברות (כמאמר "בחד קטירא אתקטרנא"). יש לך אדם שהוא מקטיר "קטורת" נוהג כמנהג החסידים המקשרים ומייחדים קודשא-בריך-הוא ושכינתיה, אך הוא עושה זאת כדי "להריח בה" שיהא ריחו נודף, שיצא לו שם של איש חסיד. עליו הכתוב אומר (שמות ל,לח) "איש אשר יעשה כמוה להריח בה - ונכרת מעמיו"...

(כתר-שם-טוב)

 הפיכה לקדושה

הקטורת הייתה עשויה מסממנים שאינם ראויים לאכילה, שלא כקרבנות שצריכים להיות ראויים לאכילה. יתרה מזו, בין סממני הקטורת הייתה גם ה'חלבנה', שריחה רע, והמרמזת על דברים שפלים ביותר. על-ידי הקטרת הקטורת נתהפכו דברים אלה ונתעלו לקדושה.

(לקוטי שיחות)

 ראשי-תיבות

'קטורת' - ראשי-תיבות: קדושה, טהרה, רחמים, תקווה.

(מדרש תנחומא) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 ארבע מילים

הסיפור הזה אירע לפני כחמש-מאות וחמישים שנה. גזירת הגירוש ניחתה על כתפיהם הכפופות ממילא של יהודי פראג ואיימה להכריעם. גם קודם לכן לא היו חייהם סוגים בשושנים. רובם עדיין ליקקו את פצעי הפרעות הקשות שאירעו בפראג אך לפני כשלושים שנה, ובמהלכן נטבחו רוב יהודי העיר.

ובכל-זאת, גזירת הגירוש באה עליהם בהפתעה גמורה. איש מיהודי פראג לא העלה על דעתו אפשרות כזאת, במיוחד לא בימי שלטונו של המלך ונצל הרביעי, אשר נחשב מתון ביחסו ליהודים. האמת היא כי גם המלך עצמו לא חפץ בכך, אולם קופתו המדולדלת ועצות שריו, הן שהביאוהו לחתום על הגירוש.

"גרש את היהודים וטול את רכושם", יעצו לו השרים. המלך לא התלהב מהרעיון. "אפילו מנקודת-מבט כלכלית, נרוויח אולי בטווח הקצר, אך לטווח הארוך נפסיד את כל כספי המיסים שאנו גובים מהם!", העלה המלך טיעון נגדי. "הסר דאגה מליבך, בעוד שנה-שנתיים נתיר להם לשוב לכאן, וכך נוכל לחדש את גביית המיסים", הרגיעוהו השרים וסתמו את טענותיו.

יהודי הקהילה נקראו לתפילה המונית בבית-הכנסת הגדול, אלטנוישול. לאחר מכן התכנסו ראשי הקהילה עם רבם, רבי אביגדור קרא, להתייעצות דחופה. בסיומה של ההתייעצות היו הנאספים תמימי-דעים כי פגישה ישירה עם המלך היא הסיכוי היחיד להעביר את רוע הגזירה.

המתכנסים התלבטו בדבר האדם המתאים ביותר לייצגם. ברור היה כי זו שליחות גורלית, של חיים ומוות, וכי על כתפי השליח תונח אחריות כבדה מנשוא. תחילה ביקש הרב לקבל עליו את המשימה, אך ראשי הקהילה התנגדו לכך, משום שלא היו מוכנים לסכן את שלום רבם. לבסוף הופנו עיני כולם אל הפרנס ר' שמואל הרצפלד.

ר' שמואל ניאות לקבל עליו את השליחות, אך שתי בקשות היו בפיו: "אם חלילה יקרה לי הגרוע מכול, תדאג הקהילה לבני משפחתי. ועוד בקשה – בית-הדין יכריז על שלושה ימים של צום ותפילה להצלחתי בשליחות". המתכנסים הסכימו לשתי הבקשות.

ידיד טוב היה לר' שמואל – הרוזן פולדובסקי, שהיה גם קצין בצבאו של ונצל המלך. בעבר עשה ר' שמואל לרוזן טובה גדולה, ואז סירב לקבל עליה גמול. כעת פנה לידידו בבקשת טובה תחת טובה.

הרוזן פולדובסקי הקשיב בעצב לדברי ידידו, אך התקשה לעזור לו. "מצבו המדיני הסבוך והמצב הכלכלי הדחוק של המלך הפכו אותו לאחרונה לאיש נרגן וקצר-רוח. אי-אפשר לשנות את דעתו", אמר הרוזן. ר' שמואל הקשיב לדברים במפח-נפש.

לאחר דקה של מחשבה, פנה ר' שמואל אל הרוזן: "שמע-נא, ידידי. אינני מבקש ממך כי תדבר על ליבו של המלך לחזור בו מגזירת הגירוש. כל בקשתי היא שתסדר לי עמו פגישה ובה אומר לו משפט קצר בן ארבע מילים".

כעבור יום הודיע הרוזן פולדובסקי לידידו על מועד הפגישה שנקבעה לו עם המלך. "אולם זכור היטב כי עליך לעמוד בהתחייבותך ולומר למלך רק ארבע מילים!", הזכיר הרוזן לר' שמואל.

ר' שמואל התקבל על-ידי המלך בפנים זועפות. "אמור את ארבע מילותיך", פקד בקוצר-רוח.

ר' שמואל הישיר עיניו אל המלך ואמר: "ויאמר ה' אל השטן". לאחר מכן קד קידה והמתין לאות המסמן את תום הפגישה.

אולם סקרנותו של המלך גברה עליו, והוא דרש מר' שמואל להסביר את מילותיו הסתומות. "בספר איוב נאמר פעמים רבות 'ויאמר ה' אל השטן'. חשבתי לעצמי, כי אם האלוקים הגדול והנורא מוכן להשפיל את עצמו, לרדת ממקום כבוד ו ולדבר עם השטן, ראויים גם יהודי ארצך כי תשמע את דבריהם בטרם ייחרץ גורלם", אמר ר' שמואל.

תשובתו של ר' שמואל עוררה השתאות אצל המלך ועל פניו הסתמנה התרככות מסויימת. "דבר!", פקד. ר' שמואל פתח וסיפר למלך עד כמה נאמנים לו יהודי פראג. הוא סיפר לו על התפילות שהם נושאים יום-יום בבתי-הכנסת למענו ולמען הצלחתו. לבסוף נפל ר' שמואל מלוא קומתו ארצה ובהתרגשות רבה התחנן למלך כי יבטל את גזירת הגירוש.

לבו של המלך נמס. הוא הורה לר' שמואל לקום על רגליו. "נעתרתי לבקשתך", אמר, "חזור לאחיך ומסור להם כי בזכות נאמנותם לי, גזירת הגירוש בטלה ומבוטלת". ר' שמואל לא ידע את נפשו מאושר.

כעבור רגע הוסיף המלך ואמר: "אך באשר לך, ראוי אתה לפרס ולעונש. פרס על תבונתך ועוז-ליבך ועונש על חוצפתך. כפרס אני ממנה אותך ל'יהודי החצר' שלי, והעונש על חוצפתך יהיה הוספת השם 'שטן' לשמך. מעתה ואילך ייקרא שמך בפי כול 'שמואל שטן'"...

כך זכה ר' שמואל, השתדלן המסור והחכם, להיות שליחה של ההשגחה העליונה, להביא פדות והצלה לקהילת פראג המעטירה. עד יומו האחרון נשא בגאון את הכינוי שדבק בו – ר' שמואל שטן.

זכה ר' שמואל שטן להקים דורות של צאצאים יראים ושלמים, ועמהם נמנה גם גאון-עולם, רבי משה סופר, ה'חתם סופר'.

דרכי החסידות

בנשמה או בגוף

כשהקב"ה הורה למשה רבנו לשוב למצרים ולגאול את בני-ישראל, לא רצה בכך משה ואמר: "שלח נא ביד תשלח". במדרשים מובאים על כך שני פירושים: האחד, שכוונתו הייתה למשיח - "ביד משיח שהוא עתיד לגלות"; השני, שהתכוון לאליהו - "ביד אותו שאתה עתיד לשלוח, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא". בין כך ובין כך, משה ביקש מהקב"ה שגאולת ישראל ממצרים תהיה על-ידי מי ששמו קשור בגאולה העתידה.

למה ביקש זאת משה? מסבירה תורת החסידות, שמשה רבנו רצה שהגאולה ממצרים תהיה גם הגאולה האמיתית והשלמה. הוא לא רצה שזו תהיה גאולה חלקית, ולכן ביקש שהגואל של ישראל ממצרים יהיה משיח או אליהו, הקשורים בגאולה השלמה.

חסד מלמעלה

במשמעות הפנימית יש דבר משותף לגאולת מצרים ולגאולה העתידה - שתיהן מוליכות להתגלות נפלאה של האמת האלוקית. הגאולה ממצרים הובילה להתגלות האדירה של מעמד הר-סיני; והגאולה העתידה תביא את שיא ההתגלות - "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר". אך יש הבדל מהותי בין השתיים: ההתגלות האלוקית שבאה לאחר גאולת מצרים באה מלמעלה, כחסד אלוקי מאת הקב"ה. לעומתה, ההתגלות שתהיה בגאולה השלימה תבוא מלמטה, מתוך העולם עצמו שנתעלה ונזדכך על-ידי עבודת עם-ישראל לאורך הגלות.

דבר זה מסביר מדוע לא ניאות הקב"ה לבקשת משה, לעשות את הגאולה ממצרים לגאולה השלמה. בעת גאולת מצרים עדיין לא היה העולם מצד עצמו ראוי ומזוכך להתגלות האלוקית, וזו הייתה יכולה לבוא רק מלמעלה; ואילו הרצון העליון היה, שאור ה' יאיר בעולם מלמטה, כתוצאה מהזדככותו של העולם עצמו.

זיכוך העולם התחתון

דבר זה יובן ביתר בהירות בהקדמת ההבדל שבין משה לאליהו. משה רבנו, אדון כל הנביאים, עמד בדרגה גבוהה ביותר. נבואתו הייתה בדרגה עליונה, וגם גופו היה קדוש ומזוכך. לכן היה יכול לדבר עם הקב"ה "כאשר ידבר איש אל רעהו". אף-על-פי-כן מת משה כאחד האדם ונקבר בעפר הארץ. לעומתו, אליהו הנביא זכה לעלות השמיימה. הוא זיכך וקידש כל-כך את גופו, עד שגם הגוף הגשמי היה למציאות רוחנית והיה יכול לעלות השמיימה.

מסבירה תורת החסידות, שיש בעם-ישראל "עובדי-ה' בנשמתם" ויש "עובדי-ה' בגופם". שני הסוגים עוסקים הן בזיכוך הגוף והן בגילוי אור הנשמה, אך יש הבדל מהותי ביניהם: "עובדי-ה' בנשמתם" שמים את עיקר הדגש על גילויה של הנשמה. עבודתם עם הגוף היא רק כדי שלא יסתיר על אור הנשמה. לעומתם, "עובדי-ה' בגופם" שמים את הדגש על חשיפת הקדושה והניצוץ האלוקי שיש בגוף הגשמי עצמו.

זה ההבדל בין משה לאליהו: משה מייצג את "עובדי-ה' בנשמתם". מיד עם לידתו נתמלא הבית כולו אורה, ובמשך חייו עסק בגילויה של הנשמה העצומה שבו. אך עבודתו ללא התמקדה בחשיפת הקדושה שבגוף עצמו, ולכן לאחר הסתלקות נשמתו, חדל גם גופו לגלות קדושה ונקבר בארץ. לעומתו, אליהו הנביא עסק במציאת הניצוץ האלוקי שבגוף עצמו, עד שגופו הגשמי נזדכך והפיץ אור אלוקי וקדושה. לכן עלה יחד עמו השמיימה. (לסוג זה שייך גם דוד המלך, שהמשיח יהיה מזרעו).

לכן ביקש משה רבנו שהגאולה ממצרים תבוא על-ידי אליהו הנביא, שעניינו מציאת הניצוץ האלוקי והקדושה שבמציאות הגשמית עצמה. אלא שבאותם ימים עדיין לא היה העולם ראוי לכך. רק לאחר העבודה העצומה של עם-ישראל לאורך שנות הגלות, שבהן הגיע לכל קצווי תבל וקידש את העולם כולו על-ידי התורה והמצוות, יכולים אנו להגיע לגאולה השלמה, על-ידי אליהו ומשיח - בקרוב ממש.  

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

מתחפשים ומשמחים לא רק בפורים

חברי 'שמחת הלב' בפעולה.

משמאל: צבי מאיר

כשד"ר שבח פרידלר הולך לבדוק ילדים חולים, הוא מוודא שכל הפריטים הרפואיים מצויים בתיקו - סטתוסקופ, מד לחץ-דם, האף האדום, הבלונים, הצפצפות, משקפי הפלסטיק הענקיים וכל השאר. "איזה נחמד היה הליצן הזה", אומרים לא-אחת הילדים, לאחר שגמר לבדוק אותם, "מתי יבוא הרופא?".

בימים אלה סיים הד"ר פרידלר להרצות בקורס ראשון ויחיד מסוגו בארץ - 'ריפוי בהומור'. הקורס התקיים במרכז הרפואי אסף-הרופא, שבו הד"ר פרידלר מנהל מחלקה. ארבעים וארבעה משתתפי הקורס, מרביתם רופאים ואחיות, למדו במהלכו פנטומימה, קוסמות, משחק, יצירה בבלונים, ובעיקר איך להצחיק ילדים חולים ולדבר אליהם בשפתם.

ממלאים משאלות

בשבוע הבא ישתתפו הד"ר פרידלר ושלמה אלגוסי, 'ליצן רפואי' במשרה מלאה, במופע-זמר חסידי של ארגון 'שמחת הלב', המשמח ילדים הסובלים ממחלות קשות. בין הופעותיהם של הזמרים שוואקי, ג'רופי וליסטוונד, יתרגל צוות ה'ריפוי בהומור' כמה משיטותיו על הקהל. פעלולים שסוחטים חיוכים אפילו מילדים חולים במחלות ממאירות, יעניקו בלי ספק גם לקהל הזה רגעים של צחוק בריא.

בראש ארגון 'שמחת הלב' עומד צבי מאיר (44), תושב נוף-איילון. צבי הקים את ארגונו בעקבות טראומה אישית, בתחום הבריאות, שאותה הוא סוחב מילדות ושעליה הוא מסרב להרחיב את הדיבור. "כבר בהיותי ילד החלטתי, כי יום יבוא ואני אשמח ילדים חולים", אומר צבי. הוא גיבש קבוצה גדולה של מתנדבים, הפועלים בשישה מרכזים רפואיים. הללו סועדים את הילדים ועושים הכול כדי לשמחם, בין השאר על-ידי מילוי משאלות. פגישות עם אמנים נודעים ואישים מפורסמים, טיולים אתגריים וטיסות לחו"ל - עומדים בראש רשימת המשאלות.

מחוללים פלאות

בד-בבד החל הארגון לפתח את נושא ה'ריפוי בהומור', שהוא, כאמור, חדש בישראל. את ההשראה לכך שואב צבי מהד"ר פאטץ' אדאמס, המכונה "אבי שיטת הריפוי בהומור". אדאמס הקים במדינת וירג'יניה בארה"ב את 'געזונטהייט' – מרכז רפואי המבוסס על שיטת הריפוי בהומור.

"השיטה מהפכנית ומחוללת פלאות", אומר צבי. "ילדים שהרופאים אינם מסוגלים לשכנע אותם לקבל זריקה, לבלוע תרופה או לעשות פיזיותרפיה – עושים זאת לאחר חמש דקות של נוכחות הליצן הרפואי. מדובר בילדים פגועים פיזית ודואבים נפשית, אשר אינם מסוגלים לשקול את קשיי הרגע מול התועלת העתידית. החכמה היא לנתק אותם לזמן-מה מן ההקשר הטיפולי ולסחוף אותם לעולם אחר, עולם קסום של ילדים ושל אגדות".

כוח מרפא

אך לא רק עם ילדים פועלת השיטה. לא-מכבר נקרא אלגוסי להדסה עין-כרם, למיטתו של שרון ממן, צעיר כבן עשרים ושתיים, שנפגע בראשו בפיגוע טרור ושכב כמה שבועות בערפול חושים, על סף חוסר-הכרה מוחלט. לאחר רבע שעה של פעילות הצחקה וגירוי הצליח אלגוסי לגרום לממן להגיב. החולה החל ללחוש מילים ולהניע את ידיו. בני-המשפחה שנכחו במקום פרצו בבכי, ומנהלת המחלקה הוזעקה לחזות בפלא.

צבי מאיר מאמין כי לא ירחק היום ובכל מרכז רפואי יפעלו, לצד אנשי המנהלה, הרופאים והאחיות, גם 'מרפאים בהומור'. כוחה המרפא של שמחה.

פינת ההלכה והמנהג

שמחה וביטחון בה'

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: מה נדרש מאיתנו בשעה כזאת של אפשרות מתקפה בעיראק?

תשובה: הרבי מליובאוויטש הורה: בזמן כזה יש הדגשה מיוחדת על הצורך לקיים (תהילים ק,ב) "עבדו את ה' בשמחה". אמנם "החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים", ועם זאת – אין הדבר נוגע לישראל, ויתרה מזו, כסיום הפסוק "ועליך יזרח ה'", כי "ה' שומרך, ה' צילך על יד ימינך" (תהילים קכא,ה).

להפך, מכיוון ש"מלכויות מתגרות אלו באלו", בדרך נוראה שלא הייתה כמותה, ציוו חז"ל שבעת כזאת במיוחד, יש לחזק את הביטחון והציפייה לגאולה הקרובה - "צפה לרגלו של משיח".

על-ידי השמחה מחזקים ביותר את הביטחון בה', ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" (תהילים שם,ד) וכן מחזקים אותו על-ידי הגברת הלימוד והעיסוק בענייני גאולה ומשיח "אחכה לו בכל יום שיבוא", ומה טוב – לימוד ברבים. ומנגד, הביטחון הגמור בקב"ה שבמהרה יביא את משיח-צדקנו, מגביר עוד יותר את השמחה, ביתר שאת ויתר עוז.

מספרים על רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב, בעודו בקטנותו, שכאשר מנעו ממנו לאכול תפוח, קפץ ובירך "בורא פרי העץ", ובכך הכריח את אביו לתת לו את התפוח. ובנוגע לענייננו: עצם הדבר שעם-ישראל שמח בשמחת הגאולה, מצד ביטחונו שהקב"ה יביא את המשיח במהרה – זה יזרז ("אחישנה") כביכול עוד יותר את הקב"ה, אבינו שבשמים, שימלא את משאלות ליבם של בניו.

מקורות: ב"ר מב,ד. שערי גאולה ח"א סו"ס מה וסי' לז.

 

תיקון טעות לגיליון 833:

לפי בעל-התניא בסידורו, אסור להכניס בשבת מלח מבושל לכלי-שני (אבל סוכר מותר), אלא לערות עליו מכלי שני, או להכניסו לכלי שלישי (הטעם - ראה 'שבת כהלכה' ס"ע קנו). 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il