שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 843, ערב שבת  פ' ויקהל, כ"ו באדר א' תשס"ג (28.2.03)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

 אז מה עושים בשבת?

איסורי המלאכה בשבת לא נועדו למנוע מאמץ פיזי בלבד. ההתנתקות המוחלטת של האדם מעסקי החולין, מביאה אותו למנוחה עילאית וממלאת את מצבריו הרוחניים

המאבק הציבורי על דמותה של השבת במדינת היהודים הרגיל את הציבור לחשוב על השבת במונחים שליליים: 'אסור', 'לסגור', 'למנוע', 'חילול שבת', 'דוחות', 'קנסות', 'הפגנות'. השבת נהפכה ליום של לאווים ואיסורים. ואיפה השבת עצמה?

בשבת היהודית יש דברים שנראים בלתי-מובנים. מצד אחד מוגדרת השבת בתורה יום מנוחה ועונג, ומצד שני נאסר על היהודי לעשות כל מיני דברים בסיסיים שיש בהם לגרום הנאה ותחושת נוחות. האיסור להדליק ולכבות אור בשבת, למשל, יכול להיות מטרד לא-קטן. חוסר האפשרות להרתיח מעט מים לקפה יש בו לגרום לעיתים (אם לא הוכנו מים חמים מערב שבת) סבל של ממש. איך הדברים הללו מתיישבים?

לא היה קשה להדליק אש

תאוריה רווחת גורסת שהתורה לא ביקשה אלא להבטיח שהיהודי ינוח ולא יתאמץ בשבת, ומאחר שבימי קדם הייתה הדלקת אש כרוכה במאמץ (הכאת אבנים זו בזו וכדומה), נאסרה מלאכה זו. על-פי טענה זו, בימינו אין עוד טעם לאיסור הדלקת אש, מאחר שהיא אינה כרוכה בעבודה.

טענה זו מתעלמת לא רק ממהותה האמיתית של השבת, אלא גם מעובדות היסטוריות ידועות. האגדה בדבר האש שהיו מבעירים בעבר  על-ידי אבנים נכונה אולי לחברות אנושיות פרימיטיביות ביותר. באזורנו כבר לפני 3500 שנה היו מדליקים אש בשיטות נוחות הרבה יותר. בכל בית היה כלי מיוחד שבו נשמר רמץ לוהט (בעל יכולת להכיל אש זמן ממושך) והדלקת אש ממנו לא הייתה קשה מהבערת הכיריים בימינו.

גם עצם הטענה שאיסורי המלאכה בשבת נועדו למנוע מאמץ פיזי אינה עולה בקנה אחד עם העובדות. רשימת המלאכות האסורות בשבת כוללת גם כאלה שלדברי הכול, גם לפני אלפי שנים, לא היו כרוכות במאמץ. מצד שני, דברים מאמצים ומעייפים רבים לא נאסרו. למשל, התורה אסרה להוציא מחט מרשות היחיד לרשות הרבים אך לא אסרה לגרור ארון כבד בבית. לימוד ועיון מעייפים ומאמצים אף הם את האדם, והרי זה מה שמומלץ לעשות בשבת!

ניקוי המוח והלב

מטרתה האמיתית של השבת היא להביא את האדם לסוג של מנוחה השונה בתכלית מהמנוחה האנושית הפשוטה. זו אינה מנוחה של הגוף בלבד, אלא בעיקר מנוחה של הנפש. ביום הזה אנו מתנתקים לחלוטין מכל מושגי החולין של ימות החול ועוברים לעולם רוחני נאצל. עולם של לימוד ותפילה, של זמירות וקדושה. אין לנו דאגות: לא הבורסה, לא העסק, לא המכונית, לא הגינה הזקוקה לטיפול, לא המנורה השרופה במרפסת. שבת היום. קודש לה'.

דווקא ההתנתקות המוחלטת של האדם מעסקי החולין ביום השבת, היא שמביאה אותו למנוחה עילאית וממלאת את מצבריו הרוחניים כפי ששום דבר אחר לא יכול לעשות. כדי להגיע להרגשה זו יש להיכנס קצת לתוכה של השבת; לנקות את המוח ואת הלב מטרדות היום-יום; להיכנס לתוך התפילה, התורה, פרשת-השבוע, וכדומה. או-אז חשים כמה היא נפלאה.

הקב"ה לא נתן לנו את השבת כדי לייסרנו וכדי להעיק עלינו, חלילה. הוא נתנה לנו כמתנה נפלאה שאין כמותה. אלא שמתנה זו דורשת הכנה נפשית ומאמץ מסויים מצד האדם. העומק שבה אינו מסוג ה'אינסטנט' של ימינו. היא אינה עומדת במישור אחד עם משחק כדורגל ועם גלשן בים. היא נמצאת בעולם אחר לחלוטין, והיא גם שווה לאין-ערוך מכל ה'בילויים' של ימינו.

כדי לחוש את מהותה האמיתית של השבת אין צורך בחוקים ובכוח פוליטי. צריך רק להבין את משמעותה האמיתית וליישם אותה באמת, כ"יום מנוחה וקדושה... מנוחת שלום, השקט ובטח; מנוחה שלמה שאתה רוצה בה".

בציפייה לגאולה

 "משיח, כשהוא מתגלה, כבשר-ודם הוא מתגלה או כמלאך הוא מתגלה? כבר מפורש בדניאל: 'וארו עם ענני שמיא, כבר-אנש אתה'. מלמד שמוסרים לו חמש-מאות ריבוא גלגלי אור ועמו חיות הקודש, שרפים וכרובים".

(פרקי היכלות רבתי פרק לח)

ספרים חדשים

שו"ת כרם שלמה

מאת רבי שלמה-משה עמאר

המכון למצוות התלויות בארץ

המחבר, רבה הראשי של תל-אביב-יפו, עוסק בספרו זה בשורה של סוגיות הנוגעות במצוות התלויות בארץ: כלאיים, תרומות ומעשרות, שביעית וכדומה. סוגיות אלה כמעט לא טופלו בתקופת הגלות, ולכן יש להן חשיבות עליונה. 256 עמ'. טל' 9214829-08.

שבת כהלכתה ב

מאת הרב יקותיאל פרקש

בהוצאת תורת-חיים

כרך שני של היצירה התורנית שנתקבלה יפה בעולם התורה. הספר מגיש את הלכות שבת, הלכה למעשה, מבוסס על שיטת בעל השולחן-ערוך, שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן והמשנה-ברורה. 563 עמ'. טל' 9606120-03.

ירושלמי זרעים
עם פירוש ידיד נפש

מאת יחיאל-אברהם הלוי ברלב

מסכתות מעשר-שני, חלה, ערלה וביכורים, עם ביאור והשוואות לתלמוד הבבלי. מובאים גם פסקי ההלכות. טל' 9304013-03.

שגיאות מי יבין

מאת יוסף-יצחק לרנר

בהוצאת אוצר הפוסקים

טעות בתפילה ובברכות היא תופעה נפוצה, וכאן נלקטו כל הדינים הקשורים לזה. 630 עמ'. הכתובת: שרי ישראל 6 ירושלים. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

 השראת השכינה בלי קיצורי-דרך

בתחילת פרשתנו התורה מספרת, שמשה הקהיל את כל ישראל "ויאמר להם" את הציווי לשמור שבת. מיד לאחר מכן התורה ממשיכה ומספרת על אמירה נוספת של משה: "ויאמר משה", וכאן הוא מוסר לבני-ישראל את הציווי על בניית המשכן.

בעצם הפרשיות הללו עוסקות בבניית המשכן. הציווי על שמירת שבת נכנס לתוך זה כדי ללמדנו שעשיית המשכן אינה דוחה את השבת. על-פי זה יש להבין מדוע פתח משה בציווי על השבת, שאינו אלא פרט בהוראות בניית המשכן (שלא יבנוהו בשבת), ולא התחיל לומר את הציווי המרכזי – על מלאכת המשכן – ואחר-כך היה מציין את השבת.

לא דוחה שבת

בסדר הדברים הזה ביקש משה רבנו להמחיש את חשיבותה העצומה של השבת, שבגלל חשיבותה זאת אפילו מלאכת המשכן אינה דוחה את השבת. את הציווי על השבת כבר שמעו בני-ישראל קודם-לכן - בעשרת הדיברות. זה היה במעמד כל ישראל, והכול ראו את הקולות וענו על כל דיבר "הן".

אכן, המשכן הוא דבר גדול ועיקרי, כפי שאומר הקב"ה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". על-ידו השכינה שורה בישראל. ועם זה, לא ייתכן שהציווי על המשכן ידחה את השבת, שהיא אחד מעשרת הדיברות. לכן הקדים משה רבנו את השבת לפני הציווי על מלאכת המשכן, כדי לציין את חשיבותו ואת היותו קדום (במעלתו) לציווי על מלאכת המשכן, שמשום כך אינו נדחה מפני מלאכת המשכן.

הדגשת החשיבות

יתרה מזו: כאשר קוראים את התחלת הפרשה: "ויקהל משה... ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש", נראה שהקהלת כל עדת בני-ישראל הייתה בעיקר לצורך האזהרה על השבת, ורק אחר-כך נאמר גם הציווי על מלאכת המשכן.

בכך אנו רואים, שאף-על-פי שהציווי על השבת בהקשר זה הוא רק פרט בציווי על מלאכת המשכן, בכל-זאת עשאו משה דבר עיקרי והזהיר את בני-ישראל באמירה מיוחדת, שבאה ראשונה, כדי להדגיש את חשיבותה הרבה.

להזהיר מאיסור

ומכאן אנו יכולים ללמוד הוראה עד כמה חשוב הוא עניין "לאפרושי מאיסורא" (להזהיר מפני האיסור): גם כאשר האדם עסוק בדברים הנעלים ביותר, ועד הדבר העיקרי ביותר – השראת השכינה כאן למטה – מצווה אותו התורה שבשעת מעשה (ועוד קודם-לכן) עליו לדעת ולהיזהר עד הקצה האחרון ממעשה אסור.

יכול הוא לחשוב שעל-ידי שיעבור על האיסור יקדים את השראת השכינה (כפי שעל-ידי מלאכת המשכן בשבת היו מסיימים את הקמתו קודם לכן), אולם הקב"ה מזהיר שהשראת השכינה יכולה להיות רק על-פי רצונו, והיא צריכה להיעשות מתוך שמירה על כל איסורי התורה. רק כך זוכים לבנות משכן אמיתי לקב"ה, שבו יקויים "ושכנתי בתוכם"

(לקוטי שיחות כרך יא, עמ' 158)

אמרת השבוע

 עונה לחש

אחד מבניו של רבי סלמאן מוצפי, תינוק רך בשנים, חלה. בשבת אחר-הצהריים הודיעו לו שמצבו החמיר והגיע לידי סכנת-נפשות. בעת פתיחת ההיכל בתפילת מנחה עמד הצדיק ליד ארון-הקודש הפתוח והתפלל בלחש לרפואת הילד. כששב לביתו שאלה רעייתו הרבנית: "האם התפללת לרפואת הילד?".

"ביקשתי בשקט, בפתיחת ההיכל", השיב לה. על פניה עלתה ארשת של חוסר שביעות-רצון.

אמר לה: "וכי רצית שכל המתפללים ישמעו את זעקתי? אין זה אלא עניין שביני ובין קוני, ועונה לחש הוא לכל אשר יקראוהו באמת".

ואכן, באותו ערב הוטב מצב הילד ויצא מכלל סכנה.

מן המעיין

שבת

 התענוג העליון

שבת היא מעין עולם הבא, שאין בו אכילה ושתייה. עם זה מצווה לענגה באכילה ובשתייה ואסור להתענות בה. שכן בשבת שופע מלמעלה תענוג רוחני עילאי, שאין בכוחנו לקבלו ללא לבוש גשמי, ועל-כן מצווה להלביש את התענוג במאכל ובמשתה.

(רבנו הזקן בעל התניא)

 בן-זוגה של השבת

כדי להיות בן-זוגה של השבת לא די ללבוש קפוטה, לחגור אבנט ולחבוש שטרייימל. לשם כך צריך לחוש תמיד "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ".

(רבי מנחם-מנדל מקוצק)

 עונג אלוקי

העונג בתפילת שבת הוא עונג נפשי, ואילו העונג בסעודת שבת הוא עונג נפשי וגופני. בשבת הכול הוא עונג אלוקי, שכן גם הכוחות הטבעיים מתעלים בשבת מהאור האלוקי המתגלה ביום זה.

(ספר המאמרים תער"ב)

 שתי שבתות

"את שבתותי תשמורו" (שמות לא,יג). בשעה שאדם מישראל עושה הבדלה במוצאי-שבת, עליו להרגיש את ההארה של השבת הבאה, כדי שיהיו בידו תמיד שתי שבתות - השבת היוצאת והשבת הנכנסת.

(הבעל-שם-טוב)

 השלמת העלייה

בימי החול עבודת האדם היא בירור וזיכוך הדברים הגשמיים, על-ידי ל"ט המלאכות שהוא עוסק בהן בפועל; ואילו בשבת עבודתו היא השלמת העלאתם של כל הבירורים שנעשו בימי החול. זו למעשה מטרת קיום כל המצוות, להעלות למעלה את הגשם והחומריות שבעולם.

(לקוטי שיחות)

 פנים מאירות

רבי שמחה-בונים מפשיסחה אמר: מקנא אני באנשים הפשוטים, העמלים לפרנסתם עד סמוך לכניסת השבת, וכאשר הם מבחינים שקרבה ובאה השבת, מניחים את כלי-מלאכתם, מתרחצים, לובשים בגדי שבת ורצים לבית-הכנסת לקבל את פני שבת המלכה. כלום יש לך פנים מאירות חדשות ונשמה יתרה גדולה מזו!

 עשרים ושש שעות

השבת של בן-תורה צריכה להיות בת עשרים ושש שעות מלאות. עשרים ושש הוא כנגד שם הוי'. הווי אומר, שעל עשרים וארבע השעות הקדושות של שבת-קודש, יש להוסיף מהחול על הקודש שעה אחת לפניהן, ושעה אחת לאחריהן, להמשיך את עונג השבת בימי החול.

(לקוטי דיבורים)

 ברכה כל השבוע

על שבת נאמר "מיניה מתברכין כולא יומיא" מהשבת הקדושה מתברכים כל ימות השבוע. כאשר שומרים את השבת כראוי, הדבר מביא ברכה בכל ימות השבוע.

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 הפיקדון הנעלם

טרדותיו הרבות של ר' נטע, הגביר הנודע בכל ליטא, לא הניחו לו לנסוע באותה שנה ליריד הגדול בלייפציג. עם זה, לא רצה להחמיץ כמה עסקות חשובות שהתכוון לעשות שם.

קרא ר' נטע לנאמן-ביתו, ר' בנימין, והטיל עליו את המשימה. הפקיד בידו סכום כסף גדול והורה לו בפירוט עם מי להיפגש ואילו עסקות לעשות. ר' בנימין היה איש ממולח ועם זה ישר כסרגל. הגביר ידע כי הוא יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות.

הדרך ללייפציג ארכה כמה שבועות. במהלכה פגש ר' בנימין סוחרים רבים, שהיו אף הם בדרכם ליריד. את נסיעתו תכנן כך שאת השבת שקודם היריד יעשה בברוד - עיר מלאה חכמים וסופרים.

בהגיעו לעיר השתכן ר' בנימין באכסניה מרווחת ומיד פנה לאחד מבתי-המדרש הרבים. הוא חיפש מקום בטוח לשמור בו את הכסף הרב שברשותו. לאחר בירורים החליט להפקידו בידי בעל האכסניה שלו, ר' נפתלי, יהודי נוח והגון.

בעיצומה של סעודת השבת חש בעל האכסניה ברע והתמוטט. בהלה קמה במקום, רופאים הוזעקו לאכסניה, אך ידם קצרה מלהושיע - ר' נפתלי שבק חיים לכל חי. המאורע העצוב השרה באחת אבל על בני-המשפחה, על דיירי האכסניה ועל מכיריו הרבים של המנוח.

במוצאי-השבת נערכה הלווייתו של ר' נפתלי. ר' בנימין, שכל השבת הדחיק את המחשבה על גורל הכסף, חש עתה מועקה גוברת והולכת. הוא ניסה לנחם את עצמו בהנחה כי בני-הבית ידעו מן-הסתם היכן אביהם נוהג להחביא כסף, וכך יקבל במהרה את פיקדונו.

ר' בנימין התעכב באכסניה עד תום ה'שבעה', כדי שלא להטריד את האבלים בענייני כספים. לאחר מכן התייצב לפני האלמנה וסיפר לה את סיפורו. האלמנה האמינה לדבריו ופנתה להביא את הכסף. כעבור דקה שבה ומבט עגום על פניה. "מצטערת מאוד, אך איני מוצאת זכר לכסף שעליו אתה מספר", אמרה.

ר' בנימין קיבל את דבריה בהלם ובתדהמה. שעה ארוכה התהלך אנה ואנה, אובד עצות. "ר' נטע סמך עליי ועל שיקול-דעתי כשהפקיד בידי את הכסף הרב ושלח אותי ליריד", חשב בליבו. "מה אעשה עתה? איך אראה את פניי לפניו וכיצד יקבל את סיפורי המוזר? חוץ מזה, מה יהיה על היריד עצמו ועל כל העסקות החשובות כל-כך לר' נטע?".

בלב דואב התייצב ר' בנימין לפני אב בית-הדין של ברוד, הגאון רבי יצחק הורביץ. נוסף על גאונותו הרבה בתורה נודע רבי יצחק גם כאיש קדוש המופרש מענייני העולם הזה. הבעל-שם-טוב העיד עליו כי בארבעים הימים שבין ראש-חודש אלול ליום-הכיפורים, הוא 'מרטיב' את הספר 'ראשית-חכמה' בדמעות שהוא שופך על דפיו.

רבי יצחק זימן אליו את שני הצדדים. לאחר ששמע את דבריהם ביקש להטיל על משפחת המנוח שבועה מדרבנן - "שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא" - כי אמנם אינם יודעים דבר בעניין הפיקדון.

האלמנה והבנים הסכימו מיד להישבע, אך דווקא ר' בנימין נחרד. "ניכרים דברי-אמת", אמר ר' בנימין, "אין איש חושד בהם כי גנבו את הכסף. ירא אני לגרום להם להישבע, גם אם מדובר בשבועת-אמת. הן העולם כולו נזדעזע בשומעו 'לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא'. מוותר אני להם על השבועה ופוטר אותם מכל תביעה".

לאחר שבני משפחת המנוח עזבו את המקום הביט הגאון על ר' בנימין בחמלה. "נותרה לנו עוד ברירה אחת, אחרונה", אמר רבי יצחק, "לשאול את פי הנפטר עצמו". תחילה סבר ר' בנימין כי הגאון חומד לצון, אולם מיד הבין שהדברים נאמרו במלוא הרצינות.

"גש לבית-החיים, לקברו הטרי של ר' נפתלי ז"ל, והזמן אותו לכאן בשמי", הורה הגאון לר' בנימין.

בחיל וברעדה יצא ר' בנימין למלא את ההוראה. כעבור שעה קלה שב והתייצב לפני אב בית-הדין. "ספר שוב את סיפורך, למען ישמע המנוח ויבין את פשר הזמנתו לכאן", הורה הגאון.

ביראה וברטט סיפר ר' בנימין על הכסף שהפקיד בידי ר' נפתלי, ביום שישי האחרון לחייו. כשסיים, פנה הגאון אל הנפטר - כאילו היה אדם חי שנוכח בחדר - וביקשו לומר היכן טמן את הכסף.

שתיקה כבדה השתררה בחדר. כעבור כמה רגעים נשמע קולו של רבי יצחק, הפונה שוב אל הנפטר: "יישר כוחך ואל-נא תקפיד על כי הטרחנוך לכאן, שהרי בממונם של ישראל מדובר. שוב למקומך ונוח בשלום על משכבך".

כעבור רגע נוסף פנה הגאון אל ר' בנימין ואמר לו: "גש לבית המנוח ומסור לאלמנתו כי הכסף נמצא בתוך ספר הטור, חלק אורח-חיים, הלכות שבת, סימן פלוני - הוא הספר שבו למד המנוח בעת שבאת להפקיד בידיו את הכסף".

ואומנם הכסף נמצא בדיוק במקום שבו נקב הגאון. ר' בנימין ראה במו-עיניו כיצד האלמנה שולפת מבין דפי הספר את צרור השטרות השמן. לאחר שקיבל בחזרה את הכסף יכול ר' בנימין להמשיך בדרכו ליריד ולמלא את השליחות שהטיל עליו ר' נטע הגביר.

כסף בא וכסף הולך, אולם הסיפור המופלא על כוח התורה הקדושה של הגאון רבי יצחק הורביץ, שלימים נתמנה רבן של שלוש הקהילות - אלטונה, המבורג וונדסבק - נשתמר עד עצם היום הזה.

דרכי החסידות

אכילת שבת

כל מי שנתוודע מימיו אל שיטת החסידות יודע עד כמה היא מזהירה מפני ...אוכל. יכול יהודי לאכול אוכל כשר למהדרין מן המהדרין ואף-על-פי-כן לשקוע במעמקי התאוות - אם הוא אוכל אותו מתוך תאווה ולא לשם-שמים. הוא לא עושה שום דבר 'רע', הוא רק יושב ואוכל ארוחה טובה וטעימה ונהנה מזה - וכבר האוכל הזה לא זו בלבד שאינו עולה ונכלל בקדושה, אלא יורד ושוקע בתוך ה'קליפות' (הרע).

החסידות תובעת מהיהודי להסתפק במזון ההכרחי לבריאות הגוף ולהינזר מן המותרות, וגם זאת רק לשם-שמים ולא לשם סיפוק התאווה. הפתגם הידוע אומר: "מה שאסור - הרי אסור; ומה שמותר - מיותר".

עליית המאכל

התפיסה הזאת נובעת מעיקרון בסיסי של החסידות (והקבלה), שתפקידו של האדם בעולם להפריד את הטוב מהרע ולגאול את ניצוצות הקדושה המצויים בעולם הגשמי. לפי עיקרון זה, כל דבר גשמי שמצוי בעולם אינו טוב צרוף או רע גמור, אלא הטוב והרע מעורבבים זה בזה. גם בפרוסת לחם תמימה או בנתח בשר כשר מעורבבים יחדיו טוב ורע, ותפקידו של האדם להוציא את הטוב מהרע ולהשיבו למקורו האלוקי.

כשיהודי אוכל את הלחם והבשר הזה מתוך כוונה, שיהיה לו כוח לעבוד את ה' וכדומה - בכך הוא מוציא מהם את ניצוצות הקדושה ומעלה אותם למעלה. אך אם הוא אוכל זאת לשם סיפוק תאוותו העצמית - לא זו בלבד שלא העלה את האוכל לקדושה, אלא גישם את עצמו, הגביר את הרע שהיה באוכל והוריד את הטוב שבו עמוק יותר לתוך הרע (יש מצב-ביניים, כשאדם אוכל ושותה אמנם לא לשם-שמים, אך גם לא לשם תאווה, אלא פשוט כדי שגופו יהיה בריא וחזק. במצב כזה אמנם לא עלה האוכל לקדושה, אך גם לא ירד לתוך הרע, אלא נשאר במצבו הקודם. ראו בכל-זה תניא פרק ז).

לא לקלקל את האכילה

כל זה אמור בששת ימי החול. לעומת זאת, בשבת מצווה לענגה בדגים ובבשר ובכל מטעמים. כשיהודי אוכל ביום השבת מטעמים ואפילו דברי מותרות ועינוגים, כדי לקיים מצוות עונג-שבת - הוא מקיים מצווה. האוכל הזה לא זו בלבד שהוא משרת את הקדושה, אלא הוא נהפך למצווה ממש.

נשאלת השאלה, מה על הרע שהיה מעורבב באוכל (כנ"ל)? מוסבר בתורת החסידות, שכיוון שבשבת יש 'עליית העולמות' וכל הדברים שקיימים בעולם עולים לדרגה גבוהה יותר, הרי עצם קדושת השבת מפרידה את הטוב שבמאכל מהרע שבו, ונמצא שהיהודי אינו צריך להפריד בשבת את הטוב מהרע, מכיוון שהוא מופרד על-ידי עצם השבת. על-כן אין הכרח בכוונה לשם-שמים, אלא די שהוא אוכל לשם מצוות עונג-שבת.

אולם כל זה בתנאי שאין האדם 'מקלקל' את אכילתו על-ידי תאווה גשמית. גם בשבת, אם חלילה הוא אוכל לשם סיפוק תאוותו הגשמית, הוא מוריד את המאכל ואינו מעלהו לקדושה. כוחה של השבת להעלות את מאכלי-השבת לקדושה היא רק בתנאי שהאדם אכן אוכלם לכבוד שבת ומרגיש את קדושתה. אך אם השבת משמשת לו 'היתר' למלא את תאוות האכילה שלו, בלי לחוש את קדושת השבת, אף מאכלי השבת עלולים לגשמו (קונטרס עץ-החיים עמ' 53).

וידוע הסיפור (ספר-השיחות ה'תש"ב עמ' 7) שהבעל-שם-טוב הורה בשבת אחת לתלמידיו לעצום את עיניהם והם ראו פתאום בעיני-רוחם שור חובש 'שטריימל'. הסביר להם רבם, שזו דמותו של יהודי שיושב ואוכל בשר-שור לכבוד שבת, אך במקום לחוש את השבת הוא מרגיש את בשר-השור, וידוע הכלל: "במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא". משום כך היו חסידים נוהגים לומר: את כל המצוות צריכים לקיים בהידור, חוץ מהמצוות שהגוף הגשמי אף הוא נהנה מהן; בהן לא חייבים להדר. 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

רואה שליחות במוזיקה חסידית אותנטית

יוסי גיל: "מוזיקה חסידית
מרוממת את הנפש"

ארבע וחצי אחר-הצהריים, 93 אף-אם. השדר יוסי גיל: "הניגון הבא שנשמע הושר לראשונה בבית-מדרשו של האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל, על-ידי מלחין החצר הנודע, ר' יעקב תלמוד. הניגון חובר לתפילת הימים הנוראים. הקשיבו למילים, האזינו למנגינה. איזה רגש. כמה מתוק. איזו התעלות"... קולו של גיל רך ומתנגן. מילותיו כמו עוטפות את הניגון באהבה.

יוסי גיל (או אם תרצו, קרישבסקי) הוא דמות מיוחדת באופן אישי ותופעה נדירה בתחום הזמר החסידי. מדובר בפנומן של ממש, האוצר בזיכרונו ידע בלתי-נדלה בכל הקשור למוזיקה חסידית. אין כמעט ניגון שהוא אינו מכיר. אין פרט שהוא לא זוכר - מי הלחין, ובאילו נסיבות; מי שר, מי עיבד ובאיזו שנה הוקלט השיר בגרסה מחודשת. בור סוד שאינו מאבד טיפה.

שומע וזוכר

פעמיים בשבוע (בימים ראשון וחמישי, אחר-הצהריים) הוא מגיש את התכנית 'בשירי זמרה' ופעם נוספת (בכל יום שלישי) מאוחר בלילה - את התוכנית 'ברינה יגילו'. בתכנית הלילית הוא מרשה לעצמו להגיש גם חומרים 'כבדים' יותר. הצד המשותף לשלוש התכניות, שמושמעת בהן אך ורק מוזיקה חסידית אותנטית. ליוסי יש ביקורת קטלנית על המתרחש בשנים האחרונות בתחום זה. לדבריו, "יסודות לא-דתיים ולא-יהודיים חדרו למחוזותינו ואף מתהדרים בשם 'מוזיקה חסידית'".

יוסי, כבן 26, חסיד בויאן, מתגורר בירושלים. השירה החסידית זורמת בעורקיו משחר ילדותו. בביתו הוא מחזיק אוסף מוזיקלי, המקיף יותר מחמש-מאות תקליטים. די לו שמישהו יקרא באוזניו פעם אחת את הטקסט המופיע על עטיפת התקליט או הקלטת כדי לתייק ושוב לא לשכוח. למי שעוד לא הבין - יוסי הוא עיוור.

מומחה מספר אחת

הוא נולד פג, אך בריא לגמרי. כשל במערכת החמצן של האינקובטור גרם לעיוורונו. משיכתו העזה למוזיקה חסידית סייעה לו להתגבר על המוגבלות והעניקה לו עיסוק ביתי מספק. הוריו קנו לו כל קלטת או תקליט של ניגונים חסידיים מיד עם הופעתם, והוא אסף את הניגונים לתוכו. בילדותו אף שר במקהלה והוא גם מנגן בפסנתר.

מביני-דבר טוענים שיוסי הוא "המומחה מספר אחת למוזיקה חסידית". הידע שלו מקיף אלפי ניגונים. לא-מכבר ראיין בתוכניתו את הזמר ר' אברהם פריד. יוסי נתן לפריד החב"דניק שיעור מרשים בניגוני חב"ד והפתיע אותו בידע מוזיקלי שהזמר הנודע לא הכיר.

לא בידור

לפני כארבע שנים החל לערוך ולהגיש ניגוני חצרות חסידים בתחנת הרדיו הירושלמית 'קול השמחה'. "באתי לתחנה וביקשתי להגיש תכנית של מוזיקה חסידית. בתחילה לא ידעו איך 'לאכול' אותי - בחור צעיר, עיוור, לא-מוכר. כשהחלו לשוחח עמי קצת על מוזיקה חסידית, השתנה יחסם אליי". אחר-כך הגיש ב'ערוץ 7' ולאחרונה ב'קול חי'.

יוסי סבור שחשוב מאוד להשמיע לילדים מוזיקה חסידית אמיתית ולהימנע ככל האפשר ממקצבים זרים לרוח היהודית והחסידית. לדבריו, אנשים טועים בהתייחסם למוזיקה כאל בידור, בשעה שזו נועדה לעורר ולרומם את הנפש. "צריך להחזיר את המוזיקה החסידית האמיתית למרכז הבמה. אני רואה בזאת שליחות אישית", הוא אומר.

פינת ההלכה והמנהג

חלבי, סתמי או בשרי?

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: ארוחה לא-בשרית שבושלה בכלים בשריים, האם יש להמתין אחריה שש שעות לפני אכילת מוצרי חלב?

תשובה: לאחר אכילת בשר (בהמה, חיה או עוף), או מרק צח בשרי, וכן תבשיל שנתבשל עם בשר – אסור לאכול חלב ומוצריו עד תום שש שעות מסיום הארוחה הבשרית. שתי סיבות לכך: א) סיבי בשר שעלולים להישאר בין השיניים. ב) שומן הבשר שנותר בפה, בלוע ובוושט ועולה ממנו טעם.

יש הסבורים שאכילת תבשיל 'פרווה' שבושל בסיר בשרי, אף אם הסיר לא היה נקי לחלוטין משמנונית הבשר שבושל בו – אינה הופכת את האדם ל'בשרי' ומותר לו לאכול חלבי מיד. על-פי שיטה זו מותר לאכול מיד לאחר אכילת בשר תבשיל 'פרווה' שבושל בסיר חלבי, אף אם הסיר לא היה נקי לגמרי. למעשה, אם הסיר לא היה נקי לגמרי ראוי להחמיר בזה, אבל בסיר נקי אין חשש.

גם אם מאכל ה'פרווה', שהתבשל בסיר הבשרי, היה חריף (הכיל שום, בצל, צנון, חזרת, לימון, דג-מלוח), מותר לאכול מאכלי חלב מיד אחריו. לעומת זאת, לאחר אכילת בשר ממש יש אוסרים לאכול מיד מאכל פרווה חריף שהתבשל בסיר חלבי, או אפילו מאכל חריף קר שנחתך בסכין חלבי, אלא אם כן המתינו שש שעות בינתיים.

מאכל 'פרווה' חריף שנחתך בסכין בשרי, אסור לאוכלו או לבשלו עם חלב ומוצריו, אבל אין צורך להמתין שש שעות בינו ובין החלב.

מאכל 'פרווה' שבושל בסיר בשרי נקי, שלא בושל בו בשר ב-24 השעות האחרונות – מותר לאוכלו עם חלב לכל הדעות, בתנאי שאין התבשיל 'דבר חריף' (אולם נחלקו הדעות אם מותר מלכתחילה לבשל בסיר כזה תבשיל 'פרווה' כדי לאוכלו עם חלב).

מקורות: שו"ע יו"ד סי' פט,א-ג ונו"כ; רע"א, דרכ"ת וכה"ח שם (ילקוט יוסף פט,לג), סי' צה ס"ב וסי' צו ס"א–ב ונו"כ, ו'שערי יו"ד' להרב אליעזר ברוד שם (וב'עיון דבר' סי' ה,יח). 'הכשרות' להרב יצחק פוקס, פ"י סכ"ח-מ, וש"נ. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il