שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 846, ערב שבת  פ' צו י"ז באדר ב' תשס"ג (21.3.2003)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

 לדעת או להאמין?

האם יש אפשרות להבין בהיגיון דברים שבאמונה? האם האמונה, מעצם הווייתה, ניתנת להוכחה באמצעות השכל? מתברר שנדרש שילוב בין שני הכוחות הגדולים הללו – השכל והאמונה

בדיונים בענייני אמונה נשמעות פעמים רבות שתי גישות מנוגדות: מצד אחד יש הטוענים שאי-אפשר להתווכח על עניינים שבאמונה, ומצד שני הננו עדים לניסיונות שכנוע גם בדברים המבוססים על האמונה. איזו גישה מן השתיים היא הנכונה?

ההנחה שאי-אפשר להתווכח על אמונה, יש בה מן האמת. דבר שאפשר להוכיחו על-ידי השכל וההיגיון, אינו דבר שצריכים להאמין בו. זה ההבדל היסודי בין אמונה לידיעה: אמונה היא הכרה פנימית, שאינה מושתתת על השכל ועל ההיגיון; ולעומתה הידיעה, כשמה כן היא - ידיעה שכלית. ועם זאת, גם בענייני אמונה יש מקום נכבד לשכל ולהיגיון, ולמעשה נדרש שילוב בין שניים אלה - האמונה והשכל.

תחושה טבעית

האמונה כשהיא לעצמה אינה זקוקה להוכחות ואינה מתבססת על ידיעה והכרה שכלית. אנו נוטים לייחס חשיבות עליונה לשכלנו, אבל יש בנו כוחות אחרים שאינם קשורים בהכרח לשכל. למשל, טעם וריח. וכי הם נמדדים באמות-מידה הגיוניות? והרגש, האם הוא בהכרח נגזר מהשכל הקר? אלה עולמות נבדלים, ואין כל טעם לחפש היגיון בדברים שבלב, בטעם ובריח. כך גם האמונה היא כוח פנימי שקיים באדם. האמונה תופסת את מציאות הבורא בתחושתה הפנימית ואין היא זקוקה להוכחות ולהסברים הגיוניים.

האמונה בבורא-עולם נטועה בנפש האדם מעצם הווייתו. זו תחושתה הטבעית של הנשמה, שמרגישה את מקורה האלוקי ומשתוקקת להיות קשורה עמו. אין שום צורך ליצור את האמונה בלב האדם, כשם שאין צורך ליצור בו את הקשר הטבעי להוריו-מולידיו. הקשר של הנשמה עם בוראה טבעי ושורשי, ואין הוא תלוי כלל בהשקפת-העולם וברמת הידיעה וההבנה.

מבחינה זו, כל אדם הוא בבסיסו - מאמין. גם מי שטוען להעדר הוכחות לקיומו של הבורא, מאמין בו בתוך נפשו. אין כל סתירה בין הדברים: בשכלו אכן אין לו הוכחות, אך מצד האמונה הפנימית שבליבו, חש גם הוא את נוכחותו של הבורא וטמונה בו הכמיהה להתקרב אליו ולדבוק בו.

לעיתים טוענים אנשים להעדר אמונה. כוונתם שאין להם תשתית רעיונית להאמין בקב"ה. אדם שלא חונך על ברכי האמונה, או מי ששקע בשאלות שלא מצא להן תשובה, עלול להגיע לספקות ואף לשלילת האמונה. במקרה כזה תיווצר התנגשות בין האמונה הפנימית שבתוך נפשו ובין הכרתו השכלית. כדי להיחלץ ממנה הוא יכול להדחיק את האמונה, עד שיחשוב באמת ובתמים שאין בליבו אמונה. אולם גם אז האמונה עצמה קיימת עמוק בתוך נפשו, אלא שאין היא יכולה לפרוץ החוצה אל תוך התודעה.

משום כך חשוב שלא להסתפק באמונה עצמה, אלא לגבות אותה בהכרה שכלית מתאימה. כדי למנוע סתירה בין האמונה לבין ההיגיון, על האדם ללמוד ולהבין בשכלו את מה שהוא מרגיש באמונה שבליבו. ולחלופין - מי שטוען לאי-אמונה יוכל לשחרר את אמונתו מכלאה על-ידי ששכלו יחדל מלהילחם בה. כשיבין, באמצעות השכל וההיגיון, את קיומו של הבורא, לא יעמוד השכל כמחסום בפני האמונה, והיא תוכל להתגלות ולהתבטא בתודעתו.

יסוד הכול

זה השילוב הנכון בין השכל לאמונה. יסוד הכול הוא האמונה. אנו נקראים 'מאמינים בני מאמינים', מכיוון שהאמונה הפנימית, אמונה שאינה תלויה בשכל ובהבנה, היא הבסיס לקשר שלנו עם הקב"ה, תורתו ומצוותיו. ועם זה איננו מסתפקים באמונה כשהיא לעצמה ונותנים לה את מלוא התמיכה של השכל, הלימוד והידיעה.

שילוב זה בא לידי ביטוי בפרשת פרה שנקרא השבת - "זאת חוקת התורה". ההכרה שציוויי הקב"ה הם חוקה על-שכלית היא הבסיס לכול, ובתוך כך אנו נדרשים ללמוד ולהבין, לדעת ולהפנים.

בציפייה לגאולה

"תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבנו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח, מהרה ייגלה".

(רמב"ם הלכות פרה אדומה פרק ג הלכה ד) 

יש חדש

הבהרה לציבור

בשבועות האחרונים פורסמו בעיתונים שונים ברחבי הארץ מודעות הזויות וסהרוריות על 'הפגנה', כביכול, נגד ...ריבונו של עולם, תוך שרבוב שמה של חב"ד ותמונתו של הרבי מליובאוויטש. מקצת המודעות אף חתומות בשם דובר תנועת חב"ד. להווי ידוע כי מדובר בגל מעללים נוסף של אדם מעורער בנפשו, שניסה לרצוח לפני כשלוש שנים את רבה של צפת, ובעקבות זאת אושפז במוסד פסיכיאטרי. אין לאיש זה שום קשר לתנועת חב"ד, והפרסומים הללו הם פרובוקציה לשמה. רשת מקומוני מעריב פרסמה בשבוע שעבר הבהרה והתנצלות לפני תנועת חב"ד על שהוטעתה ופרסמה את המודעות הללו.

אלבום המאה

מופע מיוחד של מוזיקה חסידית אותנטית נערך לפני כשנה במנהטן סנטר, ושילב נגינה של תזמורת פילהרמונית בת שישים נגנים, בניצוחו של ישראל לאם, עם שירתו של הזמר החסידי אברהם פריד. זה עתה הופיע המופע גם בקלטות וידאו (שתי קלטות) ותקליטורי מחשב. האירוע נערך לרגל מלאות מאה שנה להולדתו של הרבי מליובאוויטש. חוויה לכל שוחרי המוזיקה החסידית.
טל' 9606120 (03).

דפי שופר

המהדורה התשיעית של דפי שופר עומדת להופיע בקרוב. מוסדות ועסקנים המעוניינים להופיע במדריך מתבקשים לעדכן את פרטיהם (פרסום שורה – חינם). פקס: 9643065 (03), או ת"ד 3060 ראשל"צ 75130.

אוסף שנקר 2

אוסף שני מיצירותיו של ר' בן-ציון שנקר, שנעשו נכס בשירה היהודית והחסידית, הופיע עכשיו על-ידי נועם הפקות. באוסף ארבעה תקליטורים, שבהם יותר מחמישים שירים וניגונים. טל': 5374144 (02). 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

 להכין טהרה קודם הגאולה

השבת קוראים, נוסף על פרשת השבוע, את פרשת פרה, הדנה בדרך להיטהר מטומאת מת. בשבת שלאחר מכן נקרא את פרשת החודש, שבה מופיעה המצווה לקדש את החודש.

בתלמוד הירושלמי נאמר, שלאמיתו של דבר היה סדר הפרשיות צריך להיות הפוך – קודם פרשת החודש ולאחריה פרשת פרה, שכן פרשת החודש נאמרה בא' בניסן (וגם תוכנה עוסק בראש-החודש) ואילו עשיית הפרה (בפעם הראשונה, במדבר) הייתה ביום השני בניסן. הירושלמי מסביר שפרשת פרה הוקדמה משום שהיא "טהרתן של ישראל".

נולדים ומתחדשים

הסבר זה דורש ביאור. מה הקשר בין "טהרתן של ישראל" ובין פרשת החודש; הלוא מצוות קידוש החודש אינה קשורה כלל לעניין הטהרה?

יש להסביר זאת על-פי משמעותם הפנימית של העניינים. תוכנו של ראש-חודש הוא – מולד הלבנה. לאחר שהלבנה הייתה בהעלם ובהסתר, היא נולדת ומתחדשת. דבר זה רומז גם לישראל, שנמשלו ללבנה. אמנם בזמן הגלות הם שרויים בהסתר, אבל לאחר מכן הם נולדים ומתחדשים, שזה עניינה של הגאולה.

מים טהורים

ראש-חודש ניסן מייצג את התחלתה של הגאולה. על היום הזה נאמר למשה במצרים "היום הזה לכם ראש-חודשים", וחז"ל למדו גזרה-שווה בין המילה 'הזה' שנאמרה כאן לבין 'הזה' בפסוק "ביום הזה באו מדבר סיני", שנאמר על מתן-התורה. תוכנו של מעמד הר-סיני הוא גאולה – גאולה והשגת חירות מיצר-הרע, ממלאך-המוות ומשעבוד מלכויות (כמאמר חז"ל). מכאן שבראש-חודש ניסן כבר קיים עניין הגאולה – אתחלתא דגאולה.

כך מובן הצורך בטהרה קודם פרשת החודש: הואיל ופרשת החודש עניינה מולד הלבנה, אתחלתא דגאולה, דרושה לפניה הקדמת הטהרה. גם קודם הגאולה עצמה תבוא הטהרה, כפי שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים".

לעשות ולא רק לחכות

מהדברים הללו עלינו ללמוד הוראה מעשית: אפשר לטעון, שהואיל ולטהרה האמיתית יהיה אפשר להגיע רק לאחר ביאת המשיח, שאז יתקיים "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" (שכן גם כשיבוא המשיח עדיין יצטרך לכוף את כל ישראל ללמוד תורה ולקיים מצוות, דבר המוכיח שרוח הטומאה טרם עברה מן העולם), עלינו לסמוך אפוא לגמרי על המשיח ולא לעשות דבר בינתיים.

באה פרשת פרה ומלמדת אותנו: חייבת להיות הכנה כדי להגיע לטהרה ולגאולה בפועל ובשלמות. מחובתנו לפעול בעניין הטהרה ככל שאפשר, להשתדל לחשוף את נקודת הטהרה הטמונה בכל יהודי. כך נפטרים מאבות הטומאה ותולדותיה ומביאים את הטהרה והגאולה בפועל, בביאת משיח-צדקנו במהרה בימינו.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 220)

אמרת השבוע

 ופשט... ולבש

שמשו של הרבי מהר"ש (רבי שמואל) מליובאוויטש ידע שאחרי קבלת האנשים ל'יחידות' אצל הרבי, עליו להביא לו בגדים להחלפה, כי בגדיו נעשים רטובים לגמרי מזיעה. פעם אחת נקבעה רק שעה אחת לצורך ה'יחידות', ובכל-זאת היו בגדי הרבי ספוגים זיעה. יצא השמש מחדרו והפטיר לעבר אחד מזקני החסידים: "שעה אחת קיבל אנשים, מה הוא מזיע כל-כך?".

הרבי שמע את הדברים, פתח את הדלת ואמר: "מדוע אינך מבין? במשך השעה היו אצלי עשרים וחמישה אנשים. כדי שאוכל להשיב לשאלותיהם, עליי לצאת מעצמי, להתלבש בתוך ה'לבושים' שלהם ולהבין היטב את מצבם. לאחר מכן עליי לחזור ל'לבושים' שלי ולהשיב. עכשיו אמור בעצמך – כשאני צריך להתפשט ולהתלבש חמישים פעמים בתוך שעה, וכי אפשר שלא להזיע?".

מן המעיין

קרבנות

 לא מן הגזל

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" (ויקרא א,ב). אמר רבי ברכיה: אמר לו הקב"ה למשה, יהא קרבנך דומה לקרבנו של אדם הראשון, שהכול היה ברשותו ולא הקריב מן הגזולות ומן החמסים; אף אתה לא תקריב מן הגזולות ומן החמסים.

(ויקרא רבה)

 איש החסד

את הקרבנות מקריבים על-ידי הכוהנים דווקא. רק הכוהן, איש החסד, ביכולתו לפעול הן את העלייה הן את ההמשכה למטה הנפעלות על-ידי הקרבן.

(ספר המאמרים קונטרסים)

 הקרבת הנפש

"ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה'" (ויקרא ב,א). אמר רבי יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה "נפש"? אמר הקב"ה, מי דרכו להביא מנחה עני, מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו לפניי.

(מנחות קד,ב)

 הקרבת הרצון

עבודת הקרבנות קיימת גם עתה, ברוחניות העניינים. הקרבת הדם משמעותה הקרבת הרצון, שכן "הדם הוא הנפש". את כל החמימות שבנפש האדם, את רתיחת הדמים שיש לו בהבלי העולם, וכן את האש של נפשו הבהמית, עליו להפוך לרשפי-אש שלהבת י-ה, בעבודת התורה והתפילה ובקיום המצוות.

(ספר המאמרים תרצ"ו)

 לא לבוז

מעשה באישה אחת שהביאה קומץ של סולת, והיה הכוהן בז לה ואומר, ראו מה היא מקריבה, מה יש בזה לאכול, מה יש בזה להקריב. נראה לכוהן בחלום - אל תבוז לה, כאילו נפשה היא מקריבה.

(ויקרא-רבה)

 התענוג לה'

התורה מצווה (ויקרא ג,טז) "כל חלב לה'". החלב והשומן מסמלים את התענוג. התורה רומזת בזה, שכל תענוגו של האדם צריך להיות בענייני אלוקות בלבד. אמנם האדם זקוק לאכילה, לשתייה ולשאר עניינים גשמיים, אלא שאת כל אלה עליו לעשות מתוך הכרח, ואילו החפץ והרצון הפנימי צריכים להימצא בעניינים רוחניים בלבד.

(ספר המאמרים תרצ"ו)

 תגמול לים

"כל קרבן מנחתך במלח תמלח" (ויקרא ב,יג). העולם כולו שליש מדבר, שליש יישוב ושליש ים. עמד הים לפני הקב"ה ואמר לפניו: ריבונו של עולם, במדבר ניתנה התורה, ביישוב נבנה בית-המקדש ואני מה יהא עליי? אמר לו: עתידים ישראל שיקריבו מלח (שבא מהים) על-גבי המזבח.

(ילקוט ראובני)

 שלום לכול

"ואם זבח שלמים קרבנו" (ויקרא ג,א). תניא למה נקרא שמו 'שלמים'? שהכול שלום בהם - הדם והאימורים למזבח, החזה והשוק לכוהנים, והעור והבשר לבעלים.

(תורת כוהנים)  

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 האפשרות השלישית

בעיירה טעיטש שבהונגריה התגורר הגביר הנודע ר' צבי-הירש וייס. הוא היה בעליו של בית-חרושת ענק לחומץ מלאכותי. עד אז נהגו לייצר חומץ טבעי בלבד, משמרי יין וכדומה. כשנתגלתה הדרך לייצר חומץ מלאכותי, היה ר' צבי-הירש מהראשונים לאמצה.

עלות ייצורו של חומץ מלאכותי קטנה בהרבה מעלות הייצור של חומץ טבעי. עובדה זו אפשרה כמובן למכור את החומץ המלאכותי במחיר נמוך יותר. צרכנים רבים החלו לעבור מחומץ טבעי, יקר, לחומץ מלאכותי, זול. ר' צבי-הירש שיווק את החומץ שייצר בכל רחבי הונגריה, ושלט שליטה כמעט מלאה בשוק החומץ.

על-אף עושרו הרב לא גבה ליבו, והוא התהלך בין הבריות כשווה בין שווים. נוסף על כך נתברך בעין טובה ובלב רחב, וכל גבאי הצדקה הכירו את כתובתו. גם אנשים מן השורה, שנקלעו למצוקה כספית, התדפקו על פתח ביתו ונעזרו על-ידו בנדיבות.

אך מאחורי גבו קמו לר' צבי-הירש אוייבים רבים - סוחרי החומץ הטבעי. אלה חיפשו כל העת דרך להפליל את סוחר החומץ היהודי ולסלקו מן השוק. חיפשו וגם הצליחו.

ערב אחד התייצבו שוטרים בבית הגביר ולקחוהו למעצר. הסיבה - עדויות מפורטות שנתקבלו במשטרה ולפיהן בתהליך ייצור החומץ במפעלו של ר' צבי-הירש, השתמשו בחומר רעיל ומסוכן. מובן שזו הייתה בדיה חסרת-שחר. באותה שעה ממש נשלחה פלוגת שוטרים לסגור את שערי המפעל במנעול ובריח, לבל יושמדו ראיות.

בני משפחתו של ר' צבי-הירש שכרו את שירותיו של עורך-דין בכיר, לייצגו בהליך המשפטי הצפוי. עורך-הדין הציג לפני בני-המשפחה שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא שהמשפט ייערך בבירת המחוז, שהעיירה טעיטש בתחומו. אפשרות אחרת, שהמשפט ייערך בווינה. לכל אחת משתי האפשרויות יתרונות וחסרונות. אם ייערך המשפט בדרג מחוזי, לפני שופטים זוטרים, יש חשש רב יותר לעירוב שיקולים זרים, דוגמת שנאת יהודים או השפעה של דעת-קהל עויינת. כנגד זאת, גדולה האפשרות לשחד את המערכת ולהשיג במשפט תוצאה רצויה. לעומת זאת, אם יהיה המשפט בווינה, בניהול שופטים בכירים, יש סיכוי גדול יותר שהמשפט יהיה ענייני וצודק. אחא שאין כמעט דרך להשפיע על תוצאותיו"...

השאלה הייתה כבדת-אחריות ורעייתו של ר' צבי-הירש החליטה לצאת לבעלז (שבגליציה), כדי לשאול את פי הצדיק רבי יששכר-דוב. כעבור יומיים מתישים של נסיעה ברכבות המהירות, הגיעה האישה לבית הרבי.

נרגשת ובוכייה סיפרה לרבי על העלילה שטפלו המתחרים הגויים על בעלה. לאחר מכן פירטה לפניו את האפשרויות שהציג עורך-הדין, וביקשה את הכרעת הרבי - היכן כדאי לבקש שייערך המשפט, בעיר-המחוז או בווינה.

"אינני תומך כלל במשפט", הפטיר הצדיק בקצרה, וסימן לגבאי להכניס פנימה את הבא בתור.

יצאה האישה מחדר הצדיק, נבוכה ומבולבלת. חזרה לטעיטש, הזמינה את בני-המשפחה ואת עורך-הדין וציטטה באוזניהם את תשובתו הקצרה של הרבי. הנוכחים הביטו בה בתימהון רב. וכי לשם כך נסעה דרך ארוכה כל-כך?! השאלה הייתה היכן לערוך את המשפט, ועל כך לא ניתנה שום תשובה!

לאחר בחינת הדברים הגיעו הכול למסקנה כי האישה, ברוב התרגשותה, לא שמעה או לא הבינה כראוי את דברי הרבי. לפיכך, הוחלט, תיסע שוב אל הצדיק, ובפעם הזאת תעשה מאמץ מיוחד לחזור ובידה תשובה מפורטת וברורה יותר.

כעבור יומיים הגיעה בשנית לבעלז. קודם שנכנסה שוב לחדרו של הצדיק, החליטה לכלוא את רגשותיה ולדבר אל הרבי בשפה ברורה ובהירה, למען ייטיב הצדיק להבינה. כמו-כן הייתה נחושה החלטתה להקשיב היטב לתשובתו ואף לבקש הסברים במידת הצורך.

לאחר שנכנסה פנימה וסיימה להרצות את דבריה, פנה הרבי אל הגבאי שעמד לידו ואמר בנימת קפידה: "מה היא חושבת לה, כי אני כמו אלה שבעזרת כמה מטבעות אפשר לבלבל את מוחם ולשנות את דעתם?! הלוא כבר גיליתי את דעתי ואמרתי כי אינני דוגל כלל במשפט!".

בשובה לביתה סיפרה האישה לבני-משפחתה את שהיה אצל הרבי. כעת הבינו הכול כי אין מדובר כאן באי-הבנה, אלא זו תשובת הצדיק ואין להרהר אחריה.

בינתיים הוסיפו העניינים להתגלגל, וכבר נקבעו המקום והמועד למשפט.

זמן-מה לפני פתיחת המשפט שלחה התביעה חוקרים לחפש חיפוש במחסני המפעל, כדי לגלות את החומרים הרעילים המעורבים בייצור החומץ, שעליהם עמדו עדי התביעה להעיד.

בדקו החוקרים כל פינה במפעל, הפכו כל אבן, הזיזו כל מכונה - אך כל זכר לחומר הרעיל לא נמצא. בו-במקום נתבטל המשפט ור' צבי-הירש יצא לחירות.

רק אז הבינו הכול את תשובתו של הרבי, שנאמרה ברוח-הקודש – "אינני דוגל כלל במשפט".

דרכי החסידות

לשמור על הקדושה

כלל-ברזל היה ביד החסידים - לומר חסידות יכול רק רבי. חסידים יכולים לבאר ולהתעמק בדברי החסידות של הרבי, אך לחדש בתורת החסידות - זאת יכול רק הרבי. לכן לא נטו חסידים לעסוק בדברי חסידות של חסידים, אפילו כשכותביהם היו גדולי החסידים הראשונים. לכל היותר עיינו בהם קלות, אך לא למדו אותם לימוד מסודר.

והטעם הוא, שמהותה של החסידות היא פנימיות התורה, גילוי עצם הנשמה. הכוח לגלות אור גדול זה ולהורידו לכלל התלבשות בשכל, ניתן רק לרבי. רק לו הכוח להלביש את האור האין-סופי של פנימיות התורה במונחים של שכל אנושי, ולהבטיח שבתוך כך לא יאבדו הדברים את קדושתם ולא ייהפכו לסתם שכל וחכמה. לכן כשחסיד אומר דברי חסידות מכונה הדבר - חזרת חסידות. כלומר, הוא אינו אומר דבר משלו; הוא רק חוזר על תורת הרב.

שכינה מדברת

החסיד הגאון רבי הילל מפאריטש היה אומר: "בעת שהרבי אומר מאמר חסידות, שכינה מדברת מתוך גרונו". פעם אמר אדמו"ר ה'צמח-צדק' מאמר חסידות ונתקשו החסידים בהבנת קטע מסויים בו. רבי הילל סבר שהפירוש הוא בדרך אחת וחבריו סברו אחרת. החליטו להיכנס אל הרבי ולשאול. אמר ה'צמח-צדק' את ביאורו, שלא כדעת רבי הילל, וזה התווכח עמו. שאלוהו, איך ייתכן שבזמן אמירת המאמר אתה עומד באימה וביראה ועכשיו אתה מתווכח עם הרבי. אמר רבי הילל: "כשהרבי אומר מאמר - שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל כשהוא מפרש ומבאר, הרי זה עניינו של לימוד התורה, וגם אני חייב ללמוד ולהבין על-פי הבנתי"...

מסופר שפעם אחת יצא אדמו"ר האמצעי לחצר, ששם הייתה 'חזרה' של המאמרים שנאמרו לאחרונה. ה'חוזר' - אברך מוכשר ביותר - היה חוזר על מאמר כצורתו ממש. הרבי ביקש מבנו, שנלווה אליו, לברר מיהו ה'חוזר' ועל איזה מאמר הוא חוזר. כאשר חזר הבן והשיב לאביו, ציווה הרבי למסור ל'חוזר': "כשמדברים חסידות, השכלה והשגה, בטוב-טעם - זה אכן ערב ביותר, אולם אין לשכוח על מי מדברים: מדברים על האין-סוף-ברוך-הוא!".

לטהר את האוויר

באחת מאיגרותיו של אדמו"ר הריי"צ הוא מספר על 'פדיון-נפש' שכתב הרבי מהר"ש ובו הוא מבקש שהקב"ה יזמן לו את  המילים ואת העניינים שעל-ידם יוכל לבאר את ענייני ההשגה של החסידות בכלל, ואת ענייני העבודה של חסידות בפרט (אגרות-קודש כרך ד עמ' תנ).

חסידים עסקו גם בשאלה, אם יש עניין לומר דברי חסידות עמוקים שהקהל אינו מבינם. רבי הילל מפאריטש היה אומר, שיש עניין בחזרת מאמרים כאלה כדי לטהר את אוויר העולם. הוא היה משמיע דברי חסידות עמוקים לפני אנשים פשוטים, באומרו: "נשמותיכם מבינות הכול".

בעיירה ליובאוויטש נשמעה פעם ביקורת על התלמידים הצעירים, לומדי ה'חדרים' וה'שיעורים', שהיו באים לאולם הגדול בשעה שהרבי הרש"ב היה אומר מאמר חסידות ונרדמים. הגיב על כך הרבי: "שינה ליד הר-סיני גם היא עניין גדול"...

בי"ט בכסלו תשל"ח ערך הרבי מליובאוויטש התוועדות. זה היה לאחר שחלה בהתקף-לב, ולכן היה מחובר למכשירים. פתאום הבחין הרופא שמכשיר הניטור מעיד על פעילות בלתי-תקינה של הלב. הוא נבהל ומיד רץ לבית-המדרש, והנה הוא רואה את הרבי מדבר! הרופא לא הבין את המתרחש. כאשר גמר הרבי לדבר, ראה הרופא שהכול שב לתקנו. לאחר מכן התברר, שבאותה שעה אמר הרבי מאמר חסידות. ויהי לפלא. 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

שואלים את 'משה' והוא משיב

הרב בקמאן, יוזם רעיון
'שאל את משה'. רבנים און-ליין

הרב שמחה בקמאן, שליח חב"ד בגלנדייל שבדרום קליפורניה, הבחין ביהודי בלתי-מוכר - חובש כיפה ועטור זקן, שציציות ארוכות משתלשלות מתחת לחולצתו - פוסע ברחוב. הייתה לאיש הדרת-פנים של רב ותלבושת של אדם מן השורה. הרב בקמאן, שסבר עד אז כי הוא כבר מכיר את כל שומרי המצוות בעירו, רצה לדעת מי האיש ועצר לידו את מכוניתו.

בשיחה הקצרה שהתפתחה ביניהם התברר כי האיש בכלל מטקסס, ואין לו שום רקע דתי. "מניין הכיפה והזקן והציציות?", העז בקמאן לשאול. "אה, זה", חייך הטקסני, "זה מ'אסק מוזס' (=שאל את משה). לפני שנתיים בערך גיליתי אותם. נכנסתי מתוך סקרנות והתחלתי לשאול שאלות. התשובות שקיבלתי היו משכנעות. כשהסבירו לי, למשל, מדוע יהודים חובשים כיפה, שמתי כיפה על הראש. כשהבנתי שצריך ללבוש ציצית ולהניח תפילין, התחלתי לעשות גם זאת. כשאמרו לי כי זקן ופאות הם חלק מדמותו של יהודי, התחלתי לגדל זקן ופאות. אנחנו עדיין בקשר ואני מוסיף להתקדם".

יש תוצאות

הרב בקמאן נפרד מבן-שיחו במילות ברכה ועידוד והמשיך לדרכו. כל אותו יום לא מש החיוך מעל פניו. תמיד ידע כי עבודתו חשובה וכי יש לה תוצאות מרחיקות-לכת, אבל בפעם הראשונה פגש במו-עיניו באחד מפרות עמלו. "מי יודע", חשב בליבו, "אולי בכלל אני החזרתי אותו בתשובה".

חסידות חב"ד, הדוגלת ברתימת כל שכלולי הטכנולוגיה להפצת היהדות, הקימה בשנים האחרונות שורת אתרים יהודיים, המציעים קשר אישי עם רבנים, בזמן-אמת. מין 'עזרה ראשונה' נפשית ורוחנית. הגדול והמפורסם שבהם הוא 'שאל את משה', שהוקם לפני כחמש שנים על-ידי הרב בקמאן בקליפורניה.

עשרות-אלפי שאלות

מיהו אותו 'משה'? - לא ברור. אולי הרמב"ם, מורה הנבוכים של דורו. ואולי (אם לשפוט על-פי המטה בידו) זה משה רבנו, שרץ להשיב לעדר כל שה אובד. בין כך ובין כך, אנשים רואים ב'מוזס' דמות יהודית טיפוסית, מיתית כמעט, הנכונה להשיב לכל שאלה שישאלו.

בפועל, מאחורי המקלדות וצגי המחשבים יושבים שלושה רבנים (בשעות העומס, חמישה), הקולטים את השאלות ומשיבים תשובות. מכיוון שמדובר בתקשורת מחשבים, חוצה גבולות ויבשות, השאלות מגוונות ולא תמיד צפויות. מתי נכנסת שבת בוולינגטון (ניו-זילנד)? היכן אפשר לאכול כשר בוונציה? אם יש אלוקים, איך הייתה שואה? איך להתמודד נפשית עם אסון מגדלי התאומים? מדוע אוכלים חמין בשבת? ועוד ועוד. במאגרי האתר כבר הצטברו עד כה עשרות-אלפי שאלות ותשובות.

תשובה בזמן-אמת

"היתרון הגדול שלנו", אומר הרב בקמאן, "הוא היכולת לגבות את התשובות בעזרה מעשית, כמעט בכל מקום בעולם. העובדה שאין כמעט מקום על מפת העולם שאין בו שליח חב"ד, מאפשרת לנו לתת מענה ראשוני ובסיסי, ובה-בעת להפנות את השואל לבית-חב"ד הקרוב. למשל: 'הרעיון שמאחורי הדלקת נרות בערב שבת הוא כך וכך; מומלץ להיכנס לבית-חב"ד בכתובת פלונית ולקבל מידע רחב יותר על השבת'.

"לפעמים אנחנו מקשרים בזמן-אמת בין השואל ובין השליח הקרוב. במקצת המקרים אנחנו מקבלים לאחר מכן משוב מהשלוחים המקומיים. אלה מספרים לנו על אנשים שפנו אליהם בעקבות שיחה עם 'משה', על ילדים שנרשמו לבית-הספר שלהם וכיוצא בזה. שואלים את 'משה' והוא מחזיר תשובה".

פינת ההלכה והמנהג

מצה שמורה

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: על מה בעיקר צריך להקפיד באפיית המצות לפסח?

תשובה: מלבד החובה לדאוג שהמצות יהיו כשרות לפסח, יש מצווה מיוחדת למצות ליל-הסדר - "ושמרתם את המצות", שיהודי החייב במצוות ישמור את המצות מהחמצה. הכוונה שרק החייב במצוות יעשה את כל הפעולות הנדרשות. לפני עשיית כל פעולה אומרים: "הריני (קוצר, טוחן, שואב, לש וכו') לשם מצת-מצווה".

החיטים: מרגע הבשלתן יש לשומרן ממגע עם מים (או גשם). חיטים מבוקעות או מצומחות – אסורות. כשאי-אפשר – יש לשומרן משעת קצירתן. ובאין-ברירה – לפחות משעת טחינתן. קוצרים אותן מעט לפני ההבשלה, ומאחסנים במקום יבש וסגור היטב.

'מים שלנו': לשים רק במים טבעיים, ללא כימיקלים, הנשאבים בכלים אטומים לקרני השמש ועוברים סינון. על המים ללון בכלי לפחות לילה אחד בבית מקורה וצונן לאחר שנשאבו. לכן שואבים אותם משקיעת-השמש עד צאת-הכוכבים.

הלישה: נעשית בכלים חלקים לגמרי (כדי לאפשר ניקוי מוחלט), במקום צונן, מקורה, ומוצל לגמרי. משתדלים שלא להניח את העיסה אפילו לרגע אחד ללא טיפול בה. העובדים רוחצים את ידיהם וציפורניהם היטב, מחליפים סינרים ורוחצים את כל הכלים בין עיסה לעיסה.

האפייה: בתנור מיוחד ובחום גבוה, האופה מייד. נהוג זה דורות שכל התהליך מערבוב הקמח והמים ועד האפייה לא יימשך יותר משמונה-עשרה דקות (שיעור הזמן שעיסה העומדת, ללא עיסוק, מחמיצה). נזהרים שהמצות לא יתקפלו ולא יידבקו זו לזו. את המוטות שמכניסים באמצעותם את המצות לתנור משייפים אחרי כל שימוש.

עסקנו הפעם במצות-יד. במצות-מכונה (לנוהגים לאוכלן) יש עוד דרישות ואמצעי זהירות.

מקורות: שו"ע או"ח סי' תנג, תנה, תנט-תסא, תסו-תסז, נו"כ ושו"ע אדמו"ר הזקן שם (ובשו"ת שלו סי' ו). ס' 'מצות מצוה' פרקים ב-ח, וש"נ. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il