שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 852, ערב שבת  פ' קדושים, ל' בניסן תשס"ג (2/5/2003)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

 חמישים וחמש שנות ניסים

אנחנו המדינה היחידה בתבל שאויביה מדברים בגלוי ובמפורש על הצורך להשמידה. קיומנו הוא נס מתמשך, שעוצמתו גוברת עם חלוף השנים, והוא גם מחייב אותנו להכרת-תודה הולמת

עם-ישראל נמשל בדברי חז"ל לכבשה המוקפת בשבעים זאבים, והשורדת רק בזכות הרועה העומד עליה לשמרה. כשחולפות חמישים וחמש שנים, שבהן הכבשה מצליחה לעמוד מול אויביה ולהתקיים, היא עלולה לדמות בנפשה שזה מצב הדברים הטבעי ושכוחה ועוצם ידה עשו לה את החיל הזה; אולם גם כשהנס חוזר ונשנה הוא נשאר נס ופלא.

אין דימוי טוב יותר מהמשל הזה כדי להמחיש את מצבה השברירי של מדינת היהודים, שהחליטה להתנחל בליבו של מרחב ערבי – ממש כמו נצרים ברצועת עזה והיישוב היהודי בחברון. מאות מיליוני מוסלמים רואים בנו נטע זר ואינם מסוגלים להשלים עם קיומנו. פעם אחר פעם ניסו להוציא את מזימתם זו מן הכוח אל הפועל, ובניסי-ניסים ניצלנו מידם.

ניסים שוטפים

גם בימי מתיחות ביטחונית אנחנו ממקדים את דאגותינו באיומים מוגדרים, שאינם בבחינת איום קיומי. הטרור, עם כל הכאב הנורא שהוא מסב לנו, אינו מעמיד בסימן-שאלה את עצם קיומנו כאן. לכן אנחנו נוטים להתעלם מהעובדה שאנחנו המדינה היחידה בתבל שאויביה מדברים בגלוי ובמפורש על הצורך להשמידה. הסכסוכים הקיימים במקומות אחרים בעולם הם על שטחים ומשאבים, אבל אין אח ורע למדינה שצריכה לחיות בצל איום מתמיד על עצם זכותה לחיות.

על מה אנחנו מסתמכים אפוא? על כוחו ועוצמתו של צה"ל? וכי מה מבטיח את יתרונו על צבאות גדולים ועשירים ממנו לאין-ערוך? האם יש לנו יותר כסף לרכישת מערכות נשק מתקדמות מלמעצמות הנפט הערביות? האם יש לנו חיילים רבים מהם? מרבים לדבר אצלנו על ה'יתרון האיכותי', אבל מה הבסיס ליתרון הזה והאם כל-כך ברור ומובן מאליו שהוא יישמר לאורך זמן?

אנחנו נוטים לפעמים לשכוח שכל המציאות שאנחנו חיים בה היא חלק מהנס הגדול של הקיום היהודי, חלק מהשמירה הצמודה של הרועה על הכבשה. לעיתים הוא מגן עליה על-ידי שיגור צבאות ארה"ב ובריטניה כדי להסיר מעל ראשנו את הסכנה הגדולה של 'החזית המזרחית'; לפעמים הוא מחולל בעבורנו ניסים ונפלאות בשדה-הקרב; ובמהלך החיים השוטפים הוא דואג לשמור על ה'יתרון האיכותי', כדי שנוכל לישון בשקט ולא לחוש כל העת שחיינו תלויים על בלימה.

העובדה שנס כביר זה מתחולל חמישים וחמש שנים, לא זו בלבד שאינה מפחיתה מעוצמתו אלא היא צריכה למלא את ליבנו רגשות-תודה לקב"ה במידה כפולה ומכופלת. וכמובן עלינו להודות על הניסים שבכל יום ויום, אלה המסתכמים בשורה יבשה במהדורת החדשות: "נלכד מחבל שהתכונן לבצע פיגוע-התאבדות". האם אנו יודעים להעריך את גודל ההצלה ואת האסונות הנוראים שנמנעים מאיתנו?

כראוי ל'ארץ-הקודש'

ההכרה בניסי ה' וההודיה על חסדיו הם רק פן אחד של התגובה הנדרשת מאיתנו. הפן השני הוא הצורך לבנות כאן חיים יהודיים אמיתיים, הראויים למדינה יהודית בארץ-ישראל. איננו עם ככל העמים והארץ הזאת אינה ככל הארצות. אפילו בפי אומות-העולם נקראת הארץ 'ארץ-הקודש', כי גם להן ברור שיש בה קדושה מיוחדת. אנחנו יודעים שהיא 'פלטרין של מלך', מקום שבו נדרשת קדושה יתרה וזהירות מיוחדת.

זו האחריות המוטלת על כל אחד מאיתנו, אחריות למעשינו-אנו ולהשפעה על זולתנו. ככל שאנחנו מקדשים יותר את חיינו כאן, ומשפיעים על החברה שסביבנו להשתית את אורחות-חייה על ערכי היהדות, אנחנו מעמיקים את אחיזתנו בארץ ומגבירים את יכולת עמידתנו מול אויבינו. כל מצווה נוספת, כל שיעור תורה נוסף וכל הוספה של נקודת-אור יהודית בחיינו, מבטיחים לנו יותר את שמירתו של הקב"ה, ומחישים את גאולתנו האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

בציפייה לגאולה

 "בעולם הזה היו הכול מתאווין לארץ-ישראל, ועל-ידי עוונות גליתם ממנה. אבל לעתיד לבוא, שאין לכם לא חטא ולא עוון, אני אטע אתכם בתוכה נטיעת שלווה".

(דברים רבה, ג,יב)

יש חדש

יריד 'עולם היהדות'

כמסורת השנים האחרונות מארגן שופר תקשורת את יריד 'עולם היהדות', באולמי גרנד-הול (כהנמן 111) בבני-ברק. התערוכה תהיה בי"א-י"ג באייר (13-15 במאי), ויוצגו בה תשמישי-קדושה, ארונות-קודש וציוד לבתי-כנסת, מעשי רקמה ופרוכות, קלטות בנושאים יהודיים וכן יריד דירות. הכניסה חופשית ומאובטחת. טל' 9678555-03.

שבת לתושבי יש

נמשכת ההרשמה לתכנית שבת עם חב"ד, המאורגנת על-ידי איגוד בתי-חב"ד ביש"ע, במלון כינר קלאסיק, בשבת פרשת בחוקותי כ"א-כ"ב באייר (23-24 במאי). אורח השבת יהיה הרב אליעזר ברוד, רבו של כרמי-יוסף. שמרטפייה לתינוקות ופעילות עשירה לילדים. מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה. פרטים בטל' 9971110-02, או 9607588-03 שלוחה 154 (אפשר להשאיר הודעות).

משמחים ועוזרים

ארגון משמחים עומד לשירות בעלי שמחה, בכל המגזרים ובכל הרמות, כדי להשיג את כל המרכיבים הדרושים לעריכת חתונה מוצלחת במחיר הזול ביותר. הארגון בנשיאות הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א. מבטיחים תשובה 24 שעות ביממה. טל' 5004949-02 או 693666-058.

אחות לשימע'לה

לאחר ההצלחה של המותג שימע'לה, החליטה חברת וולקומדיה להרחיב את התא המשפחתי וליצור לו אחות – ריבקה'לה. זו בובה מדברת, האומרת את 'המלאך הגואל' או 'אדון עולם', והיא כבר נהפכה לחביבתן של בנות רבות. טל' 9044510-03. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

 אהבת-ישראל - הכלל הגדול

בפרשתנו מופיע הציווי "ואהבת לרעך כמוך". מובן מאליו שמי שמקיים את הציווי הזה נמנע מגזל ומגניבה, מנקימה ומנטירה, והוא מקיים את כל המצוות שבין אדם לחברו – שהרי הוא אוהב את זולתו "כמוך". מדוע אפוא צריכה התורה למנות את כל המצוות שבין אדם לחברו ואינה מסתפקת בציווי "ואהבת לרעך כמוך"?

את התשובה לכך נותן רש"י בפירושו לפסוק, בשם רבי עקיבא: "זה כלל גדול בתורה". כלומר, מצוות אהבת-ישראל היא כלל, וכמו כל כלל, יש לו פרטים, שהם הציוויים המוגדרים, העוסקים כל אחד ואחד בפרט זה או אחר של הכלל הגדול. יש בתורה עוד דוגמאות למצווה כוללת, שאחריה באים פרטים.

"גדול בתורה"

אך עדיין אפשר להוסיף לשאול: אכן, מצאנו בתורה כלל ופרטים, אולם במה דברים אמורים, כאשר הפרטים נמנים בסמיכות לכלל, ואז ברור שהם הפרטים של אותו כלל; אולם בנידון שלנו, הלוא הפרטים מפוזרים בכמה מקומות בתורה, ואם-כן איך אפשר לומר שכל אלה פרטים של כלל שכתוב במקום אחר ורחוק מהם?

התשובה לכך רמוזה גם היא במאמרו של רבי עקיבא: "זה כלל גדול בתורה". כאשר מדובר בכלל רגיל, הפרטים צריכים להיכתב בסמיכות לו; אולם "ואהבת לרעך כמוך" הוא "כלל גדול בתורה" – כלל מרכזי הנחלק לפרטים רבים בכל התורה כולה, ובכלל כזה אין הכרח (וגם בלתי-אפשרי) שכל הפרטים ייכתבו סמוך לו.

ציוויים מעשיים

בכך גם ניתנת תשובה לשאלה גדולה ומרכזית: האדם אדון על מעשיו, ובתחום זה אפשר לצוותו לעשות או להימנע מלעשות דבר-מה; אבל לא כל אחד ואחד מסוגל ליצור רגשות בליבו, שאפשר לצוותו על כך. איך אפשר אפוא לצוות כל יהודי לחוש אהבה בליבו כלפי כל יהודי שני, ועד לאהבה בדרגת "כמוך"?

אולם על-פי דברי רבי עקיבא ש"ואהבת לרעך כמוך" הוא "כלל גדול", שפרטיו הם כל המצוות שבין אדם לחברו, מובן שהציווי המעשי אינו על רגש שבלב (שבזה קשה לצוות כל אחד ואחד), אלא בקיום הפרטים, שהם היישום בפועל של הציווי "ואהבת לרעך כמוך".

אחים ממש

כאשר יהודי מקיים בפועל את הציוויים הפרטיים – החל מאלה המנויים קודם לכן: "לא תלך רכיל... לא תשנא... לא תיקום", ועוד לפני-כן: "לא תגנובו" וגו' – בזה באה לידי ביטוי המשמעות המעשית של מצוות אהבת-ישראל. יהודי זה מתנהג בפועל כלפי הזולת כפי שהוא רוצה שיתנהגו עמו.

העובדה שמאמר זה אמר רבי עקיבא טומנת בחובה עוד רמז. רבי עקיבא אמר: "חביבין ישראל שנקראו בנים למקום". מזה עולה, שהיחס שבין יהודי אחד לחברו הוא יחס בין אחים. כאשר יהודי יתבונן בעובדה זו, שהיהודי השני הוא אחיו – ממילא יתעורר גם בליבו רגש של אהבה אליו, וכך יגיע לא רק לקיום המעשי של המצווה (בקיום הפרטים, כנ"ל), אלא גם ברגש של אהבה "לרעך כמוך" בליבו.

(לקוטי שיחות כרך יז, עמ' 215)

אמרת השבוע

 ולו בשביל האנחה

יהודי עשיר ותלמיד-חכם נכנס אל ה'חפץ-חיים' וביקש לקנות את כל ספריו, חוץ מהספר 'שמירת הלשון'. תמה ה'חפץ-חיים' למה אין הוא מעוניין בספר זה, והסביר האיש: "אני עוסק במסחר ובא בדברים עם אנשים רבים, ואין ביכולתי להיגמל מלשון-הרע. לא אפיק אפוא תועלת מהספר הזה".

נענה ה'חפץ-חיים': "כשסיימתי לכתוב את הספר, התחלתי לפקפק בתועלתו ובמידת היכולת של הציבור לקיים את הכתוב בו. העליתי את ספקותיי לפני ר' ישראל סלנטר, והוא הגיב ואמר: 'אפילו אם לא תצליח אלא למלט אנחה אחת מליבו של יהודי, מתוך צערו על שהוא נכשל בלשון הרע – כדאית כל טרחתך על הספר'. קח אפוא את הספר, ואנחתך תהיה תועלתך".

מן המעיין

 אהבת-ישראל

 שתי אהבות, ה' אחד

"ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (ויקרא יט,יח). בשעה ששני בני-אדם אוהבים זה את זה, אזיי "אני ה'", שכן פעמיים "אהבה" עולה בגימטרייה עשרים ושש, כמניין שם הויה.

(רבי חיים ויטאל)

 אין מחיצות

מי שיש לו אוהב נאמן אינו בודד, גם כאשר מרחק של אלפי פרסאות מפסיק בין השניים. אין מחיצות בפני האהבה, ואין בה ריחוק מקום.

(אגרות-קודש)

 לא להיות לבד

"ואל תהי רשע בפני עצמך" (אבות ב,יג). פירשו זאת חסידים: מיהו רשע? זה שהוא "בפני עצמך" - פורש מן הציבור, אינו מעורב ואינו באחדות עם הבריות.

 לאהוב עם החסרונות

"ואהבת לרעך כמוך" כשם שאתה אוהב את עצמך, אף-על-פי שאתה מכיר את עצמך ואתה יודע שיש בך חסרונות, כך תאהב את הזולת, עם חסרונותיו.

(הבעל-שם-טוב)

 לפנים משורת הדין

אם תאהב את חברך גם בשעה שאין הוא נוהג כלפיך כהוגן, ואפילו כשבמעשיו אין הוא ראוי לאהבתך - "כמוך אני ה'", אף הקב"ה ינהג כן כלפיך, לפנים משורת הדין.

(רבי משה-לייב מסאסוב)

 לא לפרוש

"כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" (סוכה ב,א). פירשו חסידים: "כל הגדול" מי שהוא גדול, הסיבה לכך היא "מחברו" היותו בצוותא עם חברו. אבל אם "יצרו גדול" והוא מרגיש שהיצר מתגבר עליו, הדבר נובע מ"הימנו" מכך שהוא נפרד מהזולת ופורש מן הציבור.

 חבר להערכה

"אל תהי דן יחידי" (אבות ד,ח). כאשר אדם דן את עצמו ובודק את מצבו הרוחני, אל יעשה זאת בינו לבין עצמו, אלא ייקח לו חבר שיעזור לו להעריך את עצמו באמת.

(לקוטי שיחות)

 אין זו בלא זו

המצווה "ואהבת את ה' אלוקיך" והציווי "ואהבת לרעך כמוך" שתי מצוות שוות הן, שכן אין אדם זוכה לאהבת ה' בלא שתהיה בו אהבת ישראל.

(תורת אמת) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 שקית התפילין

תשעה חודשים תמימים הוחזקנו בשבי, במחנה-מעצר בלב המדבר – מחנה אום-ג'ימאל, בואכה גבול עיראק-ירדן. היינו קבוצת חיילים ומפקדים בגדוד 'מכמש' שהשתתף בקרבות ההגנה על ירושלים וסביבותיה. רבות עברנו בחודשים אלה. אך היה גם סיפור אחד, כמעט לא-ייאמן, שהסתיים תשע-עשרה שנים אחרי-כן.

הכול החל באותו יום שבו עמדתי במרפאה שבמחנה לצורך קבלת טיפול כלשהו. לפתע ניגש אליי קצין ירדני ואמר לי: "אני מכיר אותך". הסתכלתי בו ולא השבתי. ברגעים כאלה עדיף היה לשתוק, כי מי יודע מה הוא זומם.

הוא המשיך ואמר: "אתה מכפר-עציון". שתקתי. "לחמת במנזר הרוסי", הפתיע אותי, "לחמת יפה מאוד!".

בקטע הזה כבר לא יכולתי עוד לשתוק ושאלתי אותו: "מניין לך כל הפרטים האלה?".

"מה זאת אומרת?", צחק, "הרי אני זוכר אותך מהקרב".

גיחכתי. איך הוא יכול לזכור אותי מהקרב? אבל הוא לא התבדח כלל. הוא החל לחטט בתיק שהחזיק בידו ושלף משם תמונה שבה נראיתי מצולם עם עוד כמה חברים בסדום, אשר בה היינו זמן-מה בטרם עלינו לגוש-עציון.

התבוננתי בתמונה ונדהמתי. "איך הגיעה התמונה הזאת אליך?", שאלתי. "התרמיל האישי שלך נשאר במנזר הרוסי, ואני לקחתי אותו", אמר הקצין הירדני. "בתיק מצאתי את התמונה הזאת, והחלטתי לקחת אותה, אולי אפגוש מישהו מן המצולמים בה ואחזיר לו אותה. כשראיתי אותך במחנה, שמתי לב לכך שאתה דומה מאוד לפנים שמופיעות בתמונה הזאת, ולכן החלטתי לספר לך על כך ולהחזיר לך את התמונה. קח, היא שלך".

הוא נתן לי את התמונה. הודיתי לו. כעבור רגע הבזיקה במוחי מחשבה מרטיטה. "יש לי אליך בקשה", פניתי לקצין הירדני, "בתרמיל שנשאר במנזר היו גם התפילין שלי".

"מה היה בתרמיל?", שאל מיד, כי לא הבין את פשר המילה תפילין. לא רציתי לסבך אותו בהסברים על מהות התפילין, כשם שלא מצאתי עניין להסביר לו כי אלו התפילין שקיבלתי לקראת בר-המצווה שלי. אבל מוכרח הייתי שידע מה הן תפילין.

למזלי, אחד החברים היה שקוע בתפילה בסמוך, ואני הראיתי לקצין הירדני את התפילין שהניח על ראשו וזרועו. "אין בעיה", אמר הירדני, "אחזיר לך אותן בפעם הבאה שאבוא לביקור במחנה".

אבל הוא לא הגיע פעם נוספת, או שמא הגיע אך לא הביא את התפילין.

חלפו שנים. במלחמת ששת הימים, תשע-עשרה שנים לאחר מלחמת השחרור, שחרר צה"ל את אזור נבי סמואל ובידו. אנשי המודיעין חיפשו חומר מודיעיני באחד הבתים, וכאשר חיטטו במגירה באחת השידות, מצאו בה שקית תפילין שעליה היה רקום שמי ותאריך בר-המצווה שלי. הם היו בטוחים שהשקית הזו שייכת לאחד הנופלים בקרב באזור נבי סמואל או הרדאר, שבקרבת מקום. למזלי, מכר שלי, שנכנס למקום עם אנשי פלוגתו, שמע את הסיפור המרגש שהחל לעבור בין החיילים, מיהר לראות את השקית וקרא בהתרגשות: "יצחק קופ! אני מכיר אותו! הוא חבר שלי! הוא חי, חי וקיים!".

כעבור ימים אחדים, כשידידי קיבל חופשה קצרה, בא אליי הביתה עוד קודם שנסע לביתו, והביא לי את השקית. לא ידעתי את נפשי מרוב התרגשות. ללא אומר ודברים החזקתי את השקית היקרה בידיי, ליטפתי אותה ועיניי לא שבעו מראותה. אכן נסגר מעגל שנפתח כמעט עשרים שנה קודם לכן בקרבות המרים של גוש-עציון.

בשיחה עם הידיד התברר, כי החקירה העלתה שבתום מלחמת השחרור עבר הלגיונר להתגורר בכפר שליד נבי סמואל, ואת שקית התפילין שמר לעצמו, מזכרת מהימים שנלחם נגדנו בגוש-עציון.

אגב, לסיפור זה יש גם ספח חביב. סיפור התפילין הוסיף להתגלגל ברחבי הארץ, צוטט בעיתונים אחדים ואף הובא בספר של העיתונאי הירושלמי יונה כהן, בכותרת "מציאה כשרה". והנה, באחד הימים הסעתי במכוניתי זוג תיירים מאמריקה לתפילה במערת-המכפלה. לאחר התפילה חזרנו לירושלים, וכמובן עצרנו ליד קבר רחל. בטרם צאתנו מהמכונית נשמע לפתע קולו של קריין החדשות, עמק פרי, המספר סיפור פיקנטי על שקית תפילין שנמצאה בביתו של ירדני ואשר נלקחה מאחד משבויי כפר-עציון. התיירים, ששלטו יפה בשפה העברית, עשו אוזנם כאפרכסת למשמע הסיפור המרתק. כאשר סיים הקריין את הסיפור, אמר: "בעליה של שקית התפילין הוא ירושלמי ששמו יצחק קופ".

"זה אתה?!", נזעקו התיירים, שלא האמינו למשמע אוזניהם. "כן", חייכתי, "זה אני והתפילין שלי". השניים היו מופתעים כל-כך עד שהתקשו לבטא את הפתעתם במילים. גם כשיצאו מהמכונית ופסעו לעבר קבר רחל אפשר היה לראות כי עדיין הם נתונים לרושם העז שעשה עליהם השילוב בין הסיפור המופלא על התפילין לבין המפגש הלא-צפוי עם בעליהן.

(על-פי הספר 'גדוד מכמש' מאת יצחק קופ, בעריכת מנחם מיכלסון)

דרכי החסידות

לאהוב יהודי

אהבת-ישראל היא מעיקריה של החסידות. אמנם כבר רבי עקיבא קבע כי "ואהבת לרעך כמוך" הוא "כלל גדול בתורה", והילל הזקן אמר על מצווה זו כי "זו כל התורה כולה", אולם הבעש"ט ותלמידיו השרישו זאת בפועל בקרב החסידים. החסידות, החושפת את הפנימיות שבכל דבר, גילתה גם את המעלה הנפלאה של כל יהודי, וממילא את האהבה לכל בן ישראל.

הבעש"ט אומר: "כל יהודי יקר בעיני הקב"ה כבן יחיד, שנולד להוריו לעת זקנתם, ועוד יותר מכך" (הוספות לכתר שם טוב סימן קלג). רבנו הזקן אמר בשם רבו המגיד ממזריטש בשם הבעש"ט: "'ואהבת לרעך כמוך' הוא פירוש וביאור על 'ואהבת את ה' אלוקיך'. מי שאוהב יהודי - אוהב את הקב"ה. שהרי ביהודי מצוי חלק א-לוה ממעל, ומי שאוהב יהודי, את הפנימיות שבו, אוהב ממילא את הקב"ה" (היום-יום יב במנחם אב).

לרצות לעזור ליהודי

רבנו הזקן אמר: "אהבת ישראל צריכה לחדור עד מיצוי הנפש" (היום-יום יח במנחם אב). הוסיף על כך נכדו ה'צמח צדק': "מי שעוזר ליהודי להרוויח שבעים 'קופייקות' בסחר עגלים (=כלומר, אפילו עזרה גשמית ביותר) - נפתחים לפניו כל שערי ההיכלות העליונים". העיר בנו, הרבי מהר"ש: "אמנם צריכים להכיר את הדרך לאותם היכלות עליונים, אך אין זה גורע כלל. העיקר הוא - לסייע בלב שלם וברגש חם, שיהיה תענוג בעשיית טובה ליהודי" (היום-יום כח בסיוון).

אדמו"ר הרש"ב ביאר פעם אחת לבנו, הרבי הריי"צ, שמונה מעלות נפלאות שזוכה להן מי שחושב דברי חסידות לפני התפילה, בטלית ובתפילין. לאחר מכן אמר הרבי: "כל המעלות הללו - הן כאין וכאפס לעומת המעלה הנפלאה שהקב"ה מזכה את האדם, כשהוא מקבל חוש וטוב-טעם בעשיית טובה ליהודי, ועד שהזולת נהיה יקר יותר מאשר הוא-עצמו. שכן, על עצמו ביכולתו למצוא כמה טעמים מדוע מגיע לו ח"ו שיהיה לו לא-טוב, אך לגבי הזולת אין זה שייך כלל. כדאי להתייגע חמש שעות ביום, ביגיעת בשר וביגיעת נפש, בהשגה אלוקית, כדי להגיע לתכלית - לרצות באמת לעשות טובה ליהודי, בגשמיות, ובפרט ברוחניות" (אגרות-קודש אדמו"ר הריי"צ כרך ג, עמ' רצד).

דרושה מסירות-נפש

הרבי מליובאוויטש כותב באחת מאיגרותיו (אגרות-קודש כרך ה, עמ' רטז), כי אחד ממייסדיה של העיירה ליובאוויטש היה צדיק נסתר, שהצטיין באהבת בני-אדם ובאהבה לכל בריותיו של הקב"ה בכלל. מכאן השם ליובאוויטש (ליובא - אהבה). הקשר בין שם זה לחסידי חב"ד אינו מקרי, שכן חסידות קשורה קשר עמוק לשלוש האהבות - אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל.

במקום אחר כותב הרבי (כרך יח עמ' תקלה): "נפלאים דברי רז"ל, אשר כל דבר שבקדושה הוא בעשרה דווקא, היינו, לא רבים סתם, אלא רבים בשלמות. וידוע הפתגם בשם גדולי תורת החסידות: גרוע יותר להיות בגן-עדן יחידי מלהיות בגיהינום עם עוד יהודים.

החסיד המפורסם רבי יצחק הורביץ (איצ'ה מתמיד) התלונן ב'יחידות' לפני הרבי הרש"ב, שהואיל והוא משמש שליח של הרבי, הנודד ממקום למקום, מוסרים לו אנשים פתקאות להביא אל הרבי. ולפעמים, כשהשולח זקוק לישועה מיידית, הוא שולח את הבקשה במחשבה, והישועה אכן באה תיכף ומיד, והבריות סבורים שהישועה באה בזכותו... השיב לו הרבי, שה'צמח צדק' ענה על טענה כגון זו לרבי הילל מפאריטש (שאף הוא היה שד"ר) - כדי לעשות טובה ליהודי צריכים מסירות-נפש, ומכיוון שהלה זקוק לישועה מיידית עושים מה שאתה עושה, "אלא מה, ההוא חושב מה שהוא חושב - שיחשוב"... 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

החיים מתחילים אחרי הפרישה לגמלאות

קראוס ותצלום עליית-הגג
בבית-הכנסת העתיק בפראג

הפסוק "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", שבפרשתנו, מבטא את יחס הכבוד שהיהדות רוחשת כלפי האוכלוסייה המבוגרת. התורה מצווה עלינו לכבד את מי שזכו לשיבה ובמיוחד את מי שקנו חכמה. זאת שלא כגישה המערבית הרווחת, הבוחנת כל דבר בעיניים תועלתיות ומביטה מגבוה על מי ששערם הלבין וקומתם שחה.

לכך מצטרפת גם סוגיית הפרישה ממעגל העבודה, הנכפית אוטומטית על כל מי שהגיע לגמלאות. אנשים בריאים בגופם ואיתנים בדעתם מאבדים באחת את ערכם בעיני החברה, ולפיכך גם בעיני עצמם. אין כבוד לגיל ואין נכונות לנצל את החכמה והניסיון שנצברו.

לימוד, מחקר ופעלתנות

מבחינה זו, ר' מנחם קראוס, תושב בני-ברק בן 65, הוא דוגמה מצויינת. אישיותו ופועלו מוכיחים כי לעשייה ולתרומה פנים רבות, וכי ההגדרה צעיר או זקן היא בעיקר שאלה של הלך-רוח. האיש, עד לפני שש שנים בנקאי בכיר, הוא כיום כדור מרץ ואנרגייה, המנצל כל רגע בחייו ללימוד תורה, למחקר היסטורי ולתרומה לחברה.

את רוב שעותיו ר' מנחם מבלה מול דפי הגמרא, ספרי שו"ת ושאר מקורות הקודש, במכון הגבוה לתורה שליד אוניברסיטת בר-אילן. את יתרת זמנו הוא מקדיש לעשיית מצוות ולחקר סוגיות עלומות בהיסטוריה היהודית.

חמישה גמ"חים

ר' מנחם הוא ניצול שואה שעלה ארצה מבודפשט, בשנת תשי"א, עם הוריו ושלושת אחיו. כשמשפחתו התגלגלה בין המעברות, נשלח מנחם בן השלוש-עשרה למוסד לילדים של פוניבז', ושם שהה עד בחרותו. אחר-כך למד כמה שנים בישיבת חב"ד. לאחר שהתחתן החל לעבוד בבנק דיסקונט. הוא התקדם בתחומו עד לעמדת סגן מנהל סניף הבנק בבני-ברק, תפקיד שמילא כעשרים ושלוש שנים. 

לפני שש שנים פרש לגמלאות ופנה ללימוד תורה במכון. הוא, כמובן, אינו זוכה למלגה שמקבלים שלוש-מאות וחמישים האברכים האקדמאים שסביבו, אך נהנה שם, לדבריו, מכל רגע. ר' מנחם אף הביא רוח רעננה של תרומה ועשייה לספסלי בית-המדרש. הוא מנהל במקום לא פחות מחמישה גמ"חים: גמ"ח לתפילין. אם סטודנט שכח תפילין בבית, מסר אותן לתיקון וכיוצא בזה – יש לו כתובת. גמ"ח לספרי-קודש במהדורת-כיס, הנקרא 'ובלכתך בדרך' - חמישה ארונות מלאים ש"סים, משניות, ספרי הלכה, ועוד, בפורמט כיס – שהוא מנהל בקפדנות וביעילות. ויש גם גמ"ח לתרופות וגמ"ח למכשירי כתיבה. בחודשי החורף ר' מנחם מפעיל גמ"ח ל...מטריות.

סודו של ה'גולם'

אולם הגמלאי הנמרץ איננו מסתפק בכך. מאז עזב את ענייני הפק"ם והעו"ש, הוא מרבה לעסוק בחקר סוגיות היסטוריות מסקרנות בתולדות ישראל. בין השאר חקר את מסתרי מערת-המכפלה, את קברי מלכי בית דוד שבהר-ציון וכן את תולדות המהר"ל מפראג וסיפור הגולם. על כל המקומות הללו אסף חומר ויזואלי מגוון וגם צילם בעצמו. את התמונות, כמו את ממצאי מחקרו המרתקים, הוא מציג בתערוכות ובהרצאות.

מבחינה מסויימת ר' מנחם מרגיש כי הפרישה לגמלאות היטיבה עמו. "הבנקאות הייתה בשביל הפרנסה", הוא אומר, "ומה שאני עושה היום הוא בשביל הנשמה".

פינת ההלכה והמנהג

אמירת פרקי אבות

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: מה טעם המנהג לומר 'פרקי אבות' בשבתות שבין פסח לשבועות?

תשובה: במסכת 'אבות' עצמה חמישה פרקים, אך לאמירתה בציבור מוסיפים פרק שישי, 'שנו חכמים' (הנקרא גם 'קניין תורה'), שהוא ברייתא [=משנה חיצונית].

נהגו לומר בכל שבת פרק אחד, כדי לסיים את המסכת לקראת חג-השבועות. מוסיפים לפניה את המשנה (מסנהדרין י,א) "כל ישראל", ואחריה משנת "רבי חנניה בן-עקשיא" (מסוף מכות). אומרים אותה אחרי תפילת מנחה, ויש מהספרדים האומרים אותה אחרי תפילת מוסף.

הכול אומרים פרקי אבות מהשבת שאחרי פסח ועד השבת שלפני חג השבועות, ובני רוב קהילות האשכנזים (ובדורנו גם חב"ד) נוהגים להמשיך באמירתם עד ראש-השנה.

שני טעמים עיקריים נאמרו בזה: א) ההוראות שבמסכת אבות הן הכנה לקבלת התורה בחג השבועות, כי "דרך-ארץ קדמה לתורה". ב) בימות הקיץ רגילים לטייל ולנפוש ולעסוק בענייני בריאות הגוף; וכדי שהדבר לא יביא חלילה לידי "וישמן ישורון – ויבעט" [ובפרט בימי הספירה שהם ימי דין, ובפסח נידונין על התבואה ובשבועות על פירות האילן], יש לעסוק בעניינים המחזקים את בריאות הנשמה בתורה, במעשים-טובים ובמידות-טובות.

שני הטעמים תקפים גם לפי המנהג לאומרם "כל שבתות הקיץ": א) את הלוחות הראשונים קיבלו ישראל בדרגת 'צדיקים', ואילו את האחרונים (ביום-הכיפורים) בדרגת 'בעלי-תשובה'. מצד עבודת הצדיקים די באמירת פרקי אבות לפני מתן תורה בחג-השבועות, ואילו מצד עבודת התשובה אומרים אותם במשך כל שבתות הקיץ, הכנה לקבלת הלוחות האחרונים שניתנו ביום-הכיפורים. ב) על-פי-רוב מספיק הלימוד בראשית הקיץ כדי למנוע את "ויבעט"; ומי שמהדר בזה, או מי שזקוק לזהירות יתרה, נוהג כך כל שבתות הקיץ.

מקורות: טושו"ע או"ח סי' רצב ונו"כ. הקדמת 'מדרש שמואל' על אבות. בין פסח לשבועות פ"ה, נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג פמ"א, וש"נ. 'ביאורים לפרקי אבות' של הרבי מליובאוויטש, עמ' 1. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il